دکتر رضا ابوئی

دکتر رضا ابوئی دانشگاه یزد

دکتر رضا ابوئی

دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادب حضور در محضر اثر تاریخی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 3
2 ارائه دو روش جدید در ترسیم گره و مقایسه ی آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
3 ارایه روشی به منظور تحلیل و الگوبرداری از رنگ جداره ها در منظر فضاهای شهری تاریخی (مورد پژوهی : میدان نقش جهان اصفهان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 59
4 انگاره اثر تاریخی معماری بمثابه "پیر" (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 2
5 بازشناسی دانش بومی خانه های چوبی در روستای زیارت گرگان ونقش آن در توسعه پایدار محلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 5، شماره: 10
6 پیشنهاد روش تهیه پالت رنگی مکان، رویکردی جهت حفاظت منظر شهری تاریخی(HUL)؛ مورد پژوهی: محله جلفا در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
7 تبیین الگوی سبک شناسی معماری اسلامی (با نگاه به آراء سنت گرایان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 6، شماره: 8
8 تبیین مفهوم سبک شناسی معماری با معرفی رویکرد جدید در سبک شناسی معماری ایران (با انگیزه حفاظت معماری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 10
9 تدوین برنامه راهبردی ایجاد و توسعه گردشگری در میراث صنعتی؛ مورد مطالعه: کارخانه ریسباف اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 30
10 تعیین کاربری‌های بهینۀ کارخانۀ ریسباف اصفهان بر اساس مدل «برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی» (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
11 دشواری های فراروی مرمت باغ تاریخی ایرانی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 2
12 رسم گره کند طبل قناس با استفاده از روش های ابداعی پارامتریک (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 1
13 ظهور و حضور روستا و میراث روستایی در سیر تطور اسناد بین المللی حفاظت (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 157
14 فضای باز میدان نقش جهان؛ ارزش ها و مسیله ها (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 44
15 مطالعات باغ اسلامی و شکل باغ ایرانی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 24، شماره: 3
16 معرفی و نقد بر چند سند تصویری تاریخی تازه یافته در مورد میدان نقش جهان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 17
17 نارسایی های موجود در فرآیند بهسازی لرزه ای ابنیه تاریخی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 48
18 نقد جایگاه بناهای میان افزا در محوطه های تاریخی از منظر اسناد بین المللی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 1
19 نما، سیمای بافت تاریخی و منظر فضای عمومی در قوانین ملی، ضوابط و مقررات محلی و وظایف مدیریت شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 5، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و حفاظت خانه قریشی آمل (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام
2 انتخاب ساختگاه و بررسی ویژگی های لرزه ای در ساختگاه سد تاریخی کریت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 بازخوانی انگاره های پایدار نهفته در کالبد معماری مقدس بودایی(نمونه موردی: معبد بوروبودور در اندونزی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
4 بازشناخت سرشت واحد(کهن الگویی) معماری قدسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 بررسی ردپای گودال باغچه در معماری یزد در دوران اتابکان و آل مظفر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
6 بررسی وشناخت کالبد کارکرد تکایای گرگان (مطالعه موردی: تکیه سبزه مشهد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
7 پاسخ های معماری به حفاظت در معماری بوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
8 تاثیر عوامل فراکالبدی بافت تاریخی بر آرامش انسان(مطالعه موردی بافت تاریخی محله گازرگاه یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
9 تحلیل اثر آسیب های موجود در بافت تاریخی محله سبزه مشهد گرگان بر کاهش جمعیت آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
10 تحلیل پشتبند مسجدشیخلطفالله و فنآوری ساخت آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
11 تحولات سازوکار تنظیم شرایط محیطی در بناهای تاریخی یزد در گذار از معماری ایلخانی-تیموری به قاجاری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
12 خانه قریشی آمل، خوانش کالبد با تاکید بر مستندسازی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام
13 شناخت آسیاهای ایران از دیدگاه کالبدی و کارکردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
14 ضرورت مقاوم سازی ابنیه ی تاریخی پیش اززلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
15 معرفی تاریخی بافت سنتی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
16 معرفی کوره ذوب سرب نخلک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
17 معرفی مولفه های معماری بومی بافت سنتی یزد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
18 واکاوی انگاره های بنیادین مستتر در کالبد معماری قدسی(نمونه موردی: مسجد جامع اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
19 هویت بخشی و احیای ساختار کالبدی سرای خواجه ملکم مراغه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری