دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

Dr. Abolghasem Asna Ashari

دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرنااطمینانی دربازدهی سرمایه بررشداقتصادی ؛مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
2 بررسی کارایی بانکهای تجاری درایران ؛مطالعه موردی بانک صادرات مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
3 تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
4 سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تمایل به پرداخت برای توسعه برنامه های فرهنگی در نوار ساحلی:مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
2 بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استانگلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
4 بررسی عوامل مؤثر بر کارایی بانکداری اسلامی در شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
5 بررسی کارایی شعب بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای (مطالعه موردی شهرستان های پارس آباد و بیله سوار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
6 بهترین استراتژی تشکیل پرتفوی با استفاده از نسبت های مالی ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7 تاثیر خطر عدم پرداخت سود در بازدهی سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
8 تأثیر نامیزانی نرخ واقعی ارز بر حساب تراز پرداخت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
9 تجدید حیات خط 230 (KV) قائم شهر - کلان با بکارگیری روش دیاگنوستیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
10 رابطه کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مشتریان سودآور نقش میانجی رضایت مشتریان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
11 سازمان دهی موسسات قرض الخسنه در راستای تحقق اهداف تامین مالی خرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
12 کاربرد مدل تصحیح خطای تقاضای مواد غیر خوراکی مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر تورم در ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی