سهیلا ابراهیمی

 سهیلا ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل

سهیلا ابراهیمی

Soheila Ebrahimi

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Significance of physicochemical factors in the transmission of Escherichia coli and chloride (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی پایلوت پارامترهای شوری، اسیدیته، نیتروژن و نیکل در نشر عمقی شیرابه لندفیل آق قلا در ستون هایی از خاک با بافت های مختلف (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
3 سینیتیک جذب آب توسط پلیمرهای ابرجاذب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anti-proliferation effects of the hydroalcoholic extract of rorippa nasturtium aquaticum on human cervical cancer cells (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
2 اثر اصلاحگر بیوچار بر کاهش نرخ آلاینده گازوئیلی خاک اطراف پالایشگاه شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
3 اثر التهاب عصبی ناشی از تزریق (LPS) به داخل آمیگدال مغز موش های صحرایی بر اکتساب صرع در مدل الکتروفیزیولوژیک کیندلینگ الکتریکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 اثر امواج فراصوت بر راندمان تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
5 اثر جریان ترجیحی بر غلظت خروجی ای کولای در ستون شور و اشباع (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
6 اثر ستون های خاک با بافتهای مختلف بر پالایش آلودگی شیرابه تصفیه شده زباله شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
7 اثر شوری بر شاخص های پالایش باکتری تحت شرایط جریان اشباع با منافذ درشت مصنوعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر لایه رسی در انتقال حجم آب عبوری در ستون خاک شنی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 اثرخاک آلوده به نفت کوره برروی جوانه زنی گیاه یونجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثرشیرابه تصفیه شده زباله شهری برپروفیل عمقی کلروبی کربنات ستون های مختلف خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
11 اثرشیرابه تصفیه شده زباله شهری برتغییرات عمقی اسیدیته وشوری ستونهای مختلف خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
12 ارائه یک مدل برای بکارگیری مهندس ی ارزش در پروژه های مدیریت منابع آب و خاک کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
13 ارزیابی تاثیر میزان مصرف و زمان کاربرد کود نیتروژن و دور آبیاری بر عملکرد وش در پنبه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی مقاومت گیاه کنگر فرنگی و ماریتیغال در خاک آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
15 استخراج و مقایسه کارایی باکتریهای تجزیه کننده هیدروکربنهای نفتی درحضور سه نوع آلاینده نفت خام، گازوئیل و بنزین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
16 اصلاح خاک آلوده به ترکیبات نفتی بوسیله گیاه یونجه و باکتری سودوموناس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
17 امکان سنجی پاکسازی خاکهای با آلودگی زیادهیدروکربن های نفتی با استفاده ازتحریک ریزموجودات بومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 اندازه گیری غلظت فلزسنگین روی و تاثیر آن بر جنسیت (نر و ماده) در بافت میگوی سفید Metapenaeus affinis (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
19 Effect of alcoholic extract of palm pollen (Phoenix dactylifera L.) on the testis structure and sperm parameters of diabetic rat (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
20 Effects of Nostoc commune on memory impairment in global cerebral ischemia (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
21 Evaluation of Mummy on the Function of HUVEC Cells and Fibroblast in skin wound Healing (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
22 Study of the Au-Co alloy electrodeposition mechanism from acid bath and the effect of Tl+ on the deposition properties (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
23 The effect of hydro alcoholic extract of Rorippa Nasturtium Aquaticum on morphology of sperm in prostate cancer induced by DMBA (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
24 The Effect of Waste Manuciple Compost on MWD in a Sandy loam Soil (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
25 برآورد تاثیر کوتاه مدت کمپوست بر میزان تولید رسوب با استفاده از کرت های آزمایشی در حوضه شصت کلاته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
26 برآورد تاثیر کوتاه مدت کمپوست بر میزان رواناب تولیدی با استفاده از کرت های آزمایشی در حوضه شصت کلاته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
27 بررسی انتقال باکتری اشرشیاکولی در ستون های خاک اشباع تحت آبهای با شوری مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی ایزوترمهای جذب سطحی نفت سفید توسط سه نوع خاک درشرایط غیراشباع (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 بررسی پارامتریک قابلیت نگهداشت آب خاک شنی لومی آلوده به گازوئیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
30 بررسی پارامتریک منحنی رطوبتی خاک لوم شنی-نانورس مونتموریلونایت (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 بررسی پارامتریک منحنی رطوبتی دریک خاک لوم شنی باتاثیرورمی کمپوست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
32 بررسی تاثیر تجربه و تعهد سازمانی حسابرس بر رفتارهای غیر حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی در بین حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
33 بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر رفتارهای حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
34 بررسی تاثیر ورزش های هوازی و بی هوازی بر سندروم پیش قاعدگی دختران دبستان پروین اعتصامی نکا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
35 بررسی تغییر کیفیت شیمیایی شیرابه تصفیه شده زباله شهری عبوری از ستون های خاک با بافتهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
36 بررسی تغییرات پارامترهای منحنی رطوبتی دو نوع خاک آلوده به گازوئیل (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
37 بررسی رفتار تورمی پلیمرهای سوپرجاذب در سیکل های متناوب تر و خشک شدن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
38 بررسی رفتار خاک سبک اشباع در شرایط ترابری آلاینده های گازوییل و نفت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
39 بررسی شاخص های رسیدگی جنسی و تخم ریزی ماهی انجک سیستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
40 بررسی مقاومت گیاه دارویی کنگر فرنگی در خاک آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
41 بررسی مقایسه ای کاتالیزور طبیعی CaO و شیمیایی KOH در تولید سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
42 بررسی منحنی نگهداشت رطوبت درخاک رسی سیلتی آلوده به گازوئیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
43 بررسی مواد سازنده پیت ها و مرداب ها و اهمیت زیست محیطی آنها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
44 بررسی وجود و چگونگی احتمال نشر آلودگی هیدروکربنی در خاک محدوده پالایشگاه سرخون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 پایش ترابری کلر در یک خاک شنی حاوی لایه رس (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 پایش رفتار نفت سفید و آب عبوری از ستون های خاک سبک بافت حاوی نانورس مونت موریلونایت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
47 پایش نرخ کاهش آلاینده گازوئیلی خاک بوسیله کربن فعال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
48 تاثیر استفاده از پودر پر به عنوان جایگزین کنجاله کلزا و سویا بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
49 تاثیر شوری آب آبیاری در ستون های دست خورده تیمار شده با کود دامی بر آبشویی باکتری اشرشیاکلی آزاد شده (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
50 تاثیر شهرسازی و تغییرکاربری اراضی بر برخی شاخص های کیفیت خاک در حوضه زیارت استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
51 تاثیر کمپوست زباله شهری بر روند کاهش آلودگی نفت کوره در خاک توسط باکتریهای تجزیه کننده بومی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
52 تاثیر کود شیمیایی NPK بر کاهش آلودگی نفت کوره در خاک توسط باکتریهای تجزیه کننده بومی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
53 تخمین پیش ساز پروتیین متابولیسمی مخلوط دانه جو و کنجاله سویا با استفاده از روش برون تنی شکمبه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
54 تعیین مدل جذب سیال توسط پلیمرهای بیش اندوز T-A100 و T-A200 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
55 تعیین مناسب ترین مدل پارامتریک برآورد ویژگیهای هیدرولیکی ترکیب خاک- پلیمرطی دوره های متوالی تر و خشک شدن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
56 تعیین میزان دسترسی پذیری زیستی دو عنصر سنگین سرب و کادمیوم با تیمار کمپوست مخلوط توسط گونه تربچه وحشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
57 تغییرات آب قابل دسترس دو نوع خاک آلوده به آلایندههای هیدروکربنی نفت سفید و گازوئیل (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
58 تغییرات COD و BOD شیرابه کمپوست عبوری از تیمارهای خاک سیلت لوم- نانو رس مونتموریلونایت (مطالعه موردی:کارخانه کمپوست آق قلا) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
59 تغییرات Ecو TSS درمراحل مختلف تصفیه خانه بیولوژیک با اهتمام به تصفیه پذیری شیرابه (مطالعه موردی کارخانه کمپوست غرب استان گلستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
60 تغییرات پارامترهای رطوبتی درمحیط متخلخل غیراشباع خاک آلوده به نفت سفید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
61 تغییرات عمقی کلسیم و منیزیم ستونهای مختلف خاک متاثرازشیرابه تصفیه شده زباله شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
62 تغییرات فرآیند کنترلی pH با تاکید بر پایش مداوم در مراحل مختلف تصفیهخانه بیولوژیک شیرابهمطالعه موردی: کارخانه کمپوست غرب استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
63 تغییرات فیزیکوشیمیایی محیط متخلخل خاک شنی لومی آلوده به هیدروکربن های نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
64 تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از صفحه داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
65 جمعیت باکتری اشریشیاکلی در ستون خاک آبشویی شده با تیمارهای آب شور در حجم های منفذی مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
66 سوزاندن بقایای گیاهی تهدیدی جدی برای پایداری در تولیدات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
67 شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز گرگانرود با استفاده از مدل اپکس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
68 کاربرد مدل اپکس در شبیه سازی فرسایش و رسوب حوضه آبخیز گرگانرود (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
69 محور مقاله : کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر کمپوست و ورمی کمپوست با و بدون باکتری آزوسپیریلوم بر شاخص های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
70 مدل ارائه شده برای بکارگیری مهندس ی ارزش در پروژه های مدیریت منابع آب و خاک کشور (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
71 مروری بر خواص و کاربردهای بلوط (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
72 مطالعه روند جوانه زنی بذر و تغییرات رشدی گیاه دارویی ماریتیغال در خاکآلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
73 مطالعه روند جوانهزنی بذر و تغییرات رشدی گیاه دارویی کنگرفرنگی در خاکآلوده به ترکیبات نفتی (گازوئیل) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
74 مقایسه ایزوترم های جذب سطحی گازوئیل و روغن موتوردرشرایط غیراشباع تحت تاثیر بافت خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
75 مقایسه قابلیت نگهداشت آب در خاک لوم - پلیمر T-A 100 و T-A 200 در دوره های متناوب تر و خشک شدن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
76 ممانعت سوزاندن بقایای گیاهی راهکاری در جهت پایداری شاخص سلامت خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
77 نشت حلالا لهای شیمیایی و هیدروکربنی در خاک محدوده کارخانه آنتی بیوتیک سازی ساری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
78 نقش عملیات حفاظتی بر شاخصهای فیزیکی وشیمیایی کیفیت خاک در منطقه چهل چای استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
79 نقش نماز وتاثیر ان در وجدان کاری، اخلاق سازمانی وبهره وری اموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
80 نگهداشت آب و تغییرات پارامتریک منحنی رطوبتی خاک سبک بافت تحت تاثیرکمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
81 نگهداشت اندوخته آلی خاک تحت تاثیر نانورس مونتموریلونایت تحت آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی