غلامعلی طبرسا

 غلامعلی طبرسا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

غلامعلی طبرسا

Gholamali Tabarsa

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آوای کارکنان و پیامدهای سازمانی: تبیین چهار راهبرد آوای کارکنان بر اساس تغییرات دو متغیر تعدیل کننده فرهنگ عام گرا/خاص گرا و تبادل رهبر-عضو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 44
2 ارایه مدل مدیریت رفتارهای کاری نابهنجار براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
4 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی تاثیر گذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 76
7 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) براساس مدل پذیرش فناوری (TAM) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 9، شماره: 2
8 بررسی وضعیت موجود و مطلوب تکیه گاه های مسیر شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 2
9 تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 7
10 تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
11 تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
12 تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی مطالعه موردی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
13 طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
14 طراحی مدل راهبردی اثربخش به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
15 طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات زدگی شغلی در سازمان های ایرانی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 1
16 عوامل زمینه ای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 7
17 مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 21
18 معماری راهبردی سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل معادلات ساختاری مدیریت برداشت (طرز تلقی) از سازمان با رویکردشهرت سازمانی و تصویر سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
2 ارائه ی مدل مدیریت تغییر در توسعه محصولات جدید با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
3 ارزیابی نقش میانجی مدیریت برداشت(طرز تلقی) در رابطه بین هویت سازمانی و تصویر سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
4 الگویی برای سنجش هوش تجاری در صنعت برق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
5 Intellectual Capital and Transformational Leadership Style: a Case Study in Iran Telecommunication's SME (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
6 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و ابعادشخصیت مدیران موردمطالعه: یکی ازشرکت های گروه مپنا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
7 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه شهیدبهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
8 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد توسعه خدمات جدید در شعب و ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
9 بررسی تاثیر سیستم منابع انسانی با شیوه های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
10 بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت های رقابتی سازمانی مورد مطالعه شرکت بیمه پارسیان در سطح شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
11 بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
12 بررسی تأثیر هوش معنوی بر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
13 بررسی رابطه تعلق خاطر کاری با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
14 بررسی رابطه رهبری معنوی با سکوت سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
15 بررسی رابطه هوش معنوی با سرمایه فکری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
16 بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
17 بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) براساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
18 بررسی مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
19 بررسی مدیریت دانش مشتری CKM اهمیت آن برای سازمان ها و عوامل مؤثر بر اجرای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
20 بررسی نقش کار عاطفی در شکل گیری فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
21 بررسی نقش و کاربرد مولفه های هوش تجاری در مدیریت منابع انسانی مورد مطالعه بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
22 برسی نقش مدیریت استعداد در مدیریت مابع انسانی سازمانها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
23 تبیین رابطه هوش سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
24 تبیین نقش یادگیری سازمانی در کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
25 تفکر خلاق ؛ضرورت ها، راهکارها و پیامدهای آن (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
26 درآمدی بر کارآفرینی در بخش دولتی: رویکردی مفهومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
27 رویکردهای برون سپاری و چالشهای رضایت شغلی منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
28 رهبری اخلاقی و جایگاه آن بر نقش عملکرد کارکنان با نقش میانجی مالکیت روان شناختی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
29 سازمان هوشمند و مدیریت بحران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
30 شناسایی عوامل مؤثر بر هوش رقابتی در بانک پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
31 شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF’s) مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
32 شناسایی و بررسی نقش استعداددرمدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
33 ضرورت وجود خود کنترلی در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
34 کارآفرینی در سازمان های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
35 مدیریت برداشت ذینفعان از سازمان: چیستی، چرایی و کارکردهای آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
36 مدیریت مصرف انرژی در سطح ملی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
37 مدیریت منابع انسانی الکترونیک اجتماعی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
38 مدیریت منابع انسانی الکترونیک: ماهیت، محتوا و کارکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
39 مدیریت منابع انسانی در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
40 مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
41 مقایسه تطبیقی وضع موجود و مطلوب جهت بررسی امکان استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر اساس مدل عمومی نیومن (مطالعه موردی: شرکت صنعتی زر ماکارون ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
42 میزان رضایت مندی کارکنان دولت از سیستم آموزش الکترونیکی ( مورد مطالعه: کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
43 نقش دانش ضمنی در تفکر مرزشکن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
44 نقش دولت الکترونیک در رسیدن به حکمرانی خوب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
45 نقش هوش هیجانی در فرآیند مذاکره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
46 همراستا سازی نظامهای کنترل در سازمان های دولتی: انتخابی اجتناب ناپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری
47 هوش اخلاقی: ماهیت، محتوا و کارکردها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
48 هوشمندسازی نظام جذب منابع انسانی برای مشاغلی با هویت کار احساسی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
49 هوشمندی سازمانی در زیر ساخت شبکه دانش در سازمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
50 هوشمندی کسب و کار و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی