دکتر محمدهادی عسگری

دکتر محمدهادی عسگری استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران  .   رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران

دکتر محمدهادی عسگری

Dr. Mohammadhadi Asgari

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Enhanced MSS-based Checkpointing Scheme for Mobile Computing Environment (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 4، شماره: 1
2 ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 1
3 Co-creation of Customer Brand Value-Based and Temporal Risk of Online Brand Communities in Sportswear Industry (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خشنودی شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی درگیری شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 4، شماره: 4
5 تاثیر آموزش راهبردهای شهروند جهانی بر مهارت های تفکر سیستمی در برنامه درسی معلمان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 4
6 تاثیر بازاریابی اخلاقی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با تاکید بر نقش میانجی هویت برند و ارزش ویژه مارک تجاری (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 1، شماره: 1
7 تاثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با توجه به نقش میانجی شخصیت و خوشنامی برند (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 3
8 رابطه ی بین کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 1
9 رابطه یبین سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی غرب استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
10 عملکرد شغلی نوآورانه:نقش پیشایندهای اشتراک گذاری دانش و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه ادارات برق غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 1
11 نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تاثیرگذاری سیستم شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی تبلیغات بانک مسکن با تاثیرگذاری پیام های اقناعی بر تمایلات رفتاری مشتری از طریق عقاید و نگرش های مشتریان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
2 بررسی تاثیر سرمایه درگردش بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
3 بررسی تاثیر واسطه ای رضایت مصرف کننده بر ارتباط بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده و وفاداری به برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
4 بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با وفاداری به برند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
5 بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
6 بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و نرخ حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
7 بررسی رابطه بین نرخ بازده سرمایه گذاری ROI و عملکرد اقتصادی در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
8 بررسی نقش میانجی دانش مشتری در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد مالی (مورد مطالعه:شرکت های تولیدی شهرستان رشت) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
9 بکارگیری ماتریس SWOT به منظور بررسی و تحلیل چالش ها و فرصت ها در ادغام وتملیک شرکت ها مطالعه موردی : شرکت های فعال در بازار بورس اوراق و بهادار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
10 بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه با بکارگیری ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
11 تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: شهرداری های غرب استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
12 تاثیر شایستگی های محوری بر عملکرد سازمانی با توجه به مزیت رقابتی در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
13 تاثیر عوامل تعیین کننده حفظ مشتری در محیط های مجازی بر قصد خرید مشتریان در زمینه خدمات گردشگری با توجه به نقش خطرات ادراک شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
14 تاثیر کیفیت سخت افزاری و نرم افزاری خدمات بانکی بر تمایلات رفتاری با نقش میانجی وفاداری مشتریان در شعب بانک ملی غرب استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
15 تاثیر کیفیت سخت افزاری و نرم افزاری خدمات بانکی بر رضایت و وفاداری مشتریان در شعب بانک ملی غرب استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
16 تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برخلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان با تاکید بر نقش میانجی ارزش ویژه برند و ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
17 تاثیر هوش تجاری بر شخصیت برند با تاکید بر نقش میانجی ارزش ویژه برند(مطالعه موردی:شرکتهای تولیدی شهرک های صنعتی استان البرز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
18 تأثیر ارزش ویژه برند و مسئولیت اجتماعی مؤسسه مالی و اعتباری بر تمایلات رفتاری مشتریان (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
19 تحلیل نقش تعدیل گر نماد اعتماد الکترونیکی در تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتماد به برند، وفاداری به برند ، تمایل به خرید و قصد خرید مجدد مصرف کننده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
20 تحلیل نقش واسطه ای ارزش ویژه برند در تأثیر مسئولیت اجتماعی مؤسسه مالی و اعتباری بر تمایلات رفتاری مشتریان(مطالعه موردی:مؤسسه مالی و اعتباری نور شعب استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
21 تحلیل نقش واسطه ای تعهد سازمانی در تاثیر مسیولیت اجتماعی بر مشتری گرایی در شهرداری غرب استان مازنداران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
22 تحلیل نقش واسطه ای تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر مسیولیت اجتماعی بر مشتری گرایی (مطالعه موردی: شهرداری های غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
23 تحلیل نقش واسطه ای رضایت و وفاداری مشتریان در تاثیر کیفیت درک شده از خدمات بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک ملی شعب غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
24 تحلیل نقش واسطه ای نوآوری در تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر ارتقای عملکرد فروشندگان سازمان (مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
25 تعیین رابطه مهندسی مجدد کسب و کار با فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
26 رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
27 رابطه کیفیت درک شده از خدمات بانکداری الکترونیک با رضایت و وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 رابطه مولفه های مهندسی مجدد کسب و کار با بهبود عملکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)
29 رابطه مهندسی مجدد کسب و کار با بهبود عملکرد با تاکید بر نقش میانجی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
30 رابطه مهندسی مجدد کسب و کار با بهبود عملکرد با تاکید بر نقش میانجی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
31 رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی با رعایت ضو ابط حسابرسی داخلی در شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
32 رتبه بندی چالش های پیاده سازی طرح های سیستم جامع اطلاعات مدیریت بر اساس عوامل انسانی، سازمانی، فنی، محیطی در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
33 شناسایی چالش های پیاده سازی طرح های سیستم جامع اطلاعات مدیریت (مورد مطالعه: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
34 طراحی خط تولید آنتی بیوتیک PCA تولیدی توسط سویه MUT.3 با استفاده از نرم افزار SuperPro Designer (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
35 عوامل کلیدی موثربر اجرای استراتژی در سازمان های آموزشی ،پژوهشی (مطالعه موردی:مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان ) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
36 فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
37 کاوشی بر اثرات اقتصادی استراتژی یکپارچه سازی (مورد مطالعه حوزه اراضی کشاورزی) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
38 کاوشی براستراتژی کاهش هزینه مصرف آب ونقش آن بررضایتمندی شالیکاران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
39 مطالعه موردی: رابطه توانمند سازی با انگیزش شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
40 نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین شفافیت مسیر شغلی با اثربخشی سازمانی کارکنان ادارات امور مالیاتی شرق استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین