امید بیکی

 امید بیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

امید بیکی

Omid Beyki

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.