دکتر علیرضا بندرآباد

دکتر علیرضا بندرآباد دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علیرضا بندرآباد

Dr. Alireza Bandarabad

دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و معماری در مجموعه های مسکونی مبتنی بر ساخت اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی سطح تحقق پذیری عدالت فضایی با تاکید بر رویکرد حق به سلامت شهر مطالعه موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 2، شماره: 4
3 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تاکید بر اصول شهر زیست پذیر در منطقه ۲۲ تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 16
4 اولویت‌بندی توجه به شاخص‌های حس مکان در پهنه فرهنگی گردشگری جماران با استفاده از مدل ISM-MICMAC-TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 39، شماره: 172
5 بازآفرینی شهری در چارچوب پروژه های محرک توسعه شهری (مطالعه موردی: محله های سنگ سیاه، قلعه محمود و هارونیه در شیراز، کرمان و اصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 47
6 بازشناسی مولفه های مسکن بومی از نظرگاه زیست پذیری( نمونه مورد مطالعه: شهر املش*) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 4
7 بازنمایی تفاوت های نگرش در برنامهریزی شهری کشورهای در حال توسعه در قالب تطبیق نظامات هندوستان و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 5، شماره: 17
8 بررسی حضور پذیری کودکان در فضاهای عمومی با رویکرد عدالت فضایی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: منطقه ۱ و ۱۱ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
9 بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
10 بررسى انطباق طرح هاى توسعه و عمران جدید کشور با ویژگى هاى طرح ساختارى راهبردى (مطالعه موردى: طرح توسعه و عمران شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 14
11 تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
12 تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
13 تبیین تغییرات رفتار تعاملی در فضای عمومی تحت تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 44
14 تبیین مولفه های حس مکان در پهنه فرهنگی تهران مورد مطالعه: محور علمی- فرهنگی دروازه دولت- میدان انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 4
15 تحلیل اثرات ناشی از استقرار کاربری های فرامنطقه ای در کیفیت زندگی محیط های مسکونی بافت های فرسوده شهری از نگاه شهروندان (نمونه موردی : منطقه 12 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
16 تحلیل تطبیقی تاثیر شکل شهر بر مولفه های محیطی زیست پذیری در مناطق منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 1
17 تدوین فرآیند طرح های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
18 جنسیت و تفاوت در ادراک محیط شهری؛ انگاره ها و معیارها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 59
19 سنجش عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی مناطق شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 1
20 سنجش و تحلیل ارتباطی متغیرهای سرمایه اجتماعی و کیفیت محیطی-کالبدی در مجتمع های مسکونی بر اساس مدل معادلات ساختاری (موردپژوهی : مجتمع مسکونی گلها (دادگستری) و شقایق صادقیه، منطقه ۲ تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 10، شماره: 2
21 شکل شهر و شهرسازی بررسی تأثیر ضوابط شهرسازی بر شکل شهرتهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 9
22 شکل گیری رفتار در قلمروهای قابل عبور فضاهای جمعی (نمونه موردی: محدوده پیاده راه زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 2، شماره: 1
23 مدل‌سازی تأثیرات حاشیه‌نشینی بر تغییرات شهر ارومیه و پیش‌بینی توسعه فیزیکی شهربا استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تا افق 1410 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
24 مقایسه تطبیقی مفاهیم مکان و خارج از مکان در توسعه اجتماعی شهر از دیدگاه روانشناسی محیطی. (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 32
25 منظر شهری شفابخش؛ تحلیلی بر انگاره ها و شاخص ها در خیابان شهری؛ مطالعه موردی: بلوار پاکنژاد، محله شهرک غرب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 184
26 نقش تفاوت های جنسیتی در روش های مسیریابی در فضاهای شهری نمونه موردی : محدوده محلات مرکزی شهر ری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 0، شماره: 9
27 نقش عوامل محیطی موثر برتخریب گرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصه های عمومی شهری (نمونه موردی: محله کبابیان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش سرزندگی در فضای شهری با تأکید بر تأثیر رنگ بر ادراک شهروندان از دیدگاه روانشناسی محیطی (نمونه موردی: خیابان ویلا) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
2 الگو سازی میدان شهری ایرانی اسلامی نمونه موردی میدان امام حسین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
3 بازآفرینی فضاهای عمومی شهر با رویکرد ارتقاء کیفیت زیست پذیری(نمونه موردی: محله ابیوردی شیراز) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
4 بررسی چارچوب های گوناگونی فضای شهری از دیدگاه مکاتب در محدوده سعدی شهر زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 بررسی عوامل موثر بر مسیریابی ذهنی و شناخت فضایی نمونه موردی – ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
6 بررسی نقش رنگ بر مسیریابی فضاهای شهری نمونه موردی : خیابان انقلاب حدفاصل چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
7 بررسی و امکان سنحی تاسیس ژئوپارک-توریسم در استان گلستان با تاکید بر تسوعه منطقه ای مبتنی بر گردشگری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
8 بررسی و تحلیل شاخص های اکولوژیک شهر جدید پردیس در تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
9 برنامه ریزی توسعه هوشمند در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: منطقه ۱۰) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
10 بهبود توسعه پایدار زیست محیطی از طریق احیای اراضی پیرامون مسیلهای درون شهری(نمونه موردی مسیل زرگنده در محدوده ی حسن آباد تهران ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
11 تاثیر رنگ بر ادراک فضاهای شهری و رفتار انسان ها نمونه موردی: کوچه مهرناز، واقع در ضلع جنوبی خیابان انقلاب، حد فاصل بین خیابان جمالزاده و میدان انقلاب (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
12 تبیین شاخص ها و مولفه های کلیدی هوشمند سازی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
13 تحلیلی بر مولفه های تاب آوری محلات مسکونی همجوار با صنایع (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
14 جایگاه ارزش های شهرسازی اسلامی در نظریه های معاصر برنامه ریزی شهری، شهرها و جوامع نوین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
15 دریافت معانی محیطی در مراکز نمادین تاریخی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
16 سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی مبتنی بر اصول زیست پذیری شهری نمونه موردی: منطقه 8 شهرداری شیراز- محله موردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
17 شناسایی مولفه های موثر بر برنامه ریزی توسعه هوشمند در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
18 طراحی علمی معماری:هنر بر هم نهی داده های چند دانشی و میان دانشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
19 طراحی معماری دانش بنیان: بهره گیری از مدلهای نرم افزاری به منظور کاهش مصرف انرژی در ساختمان مطالعه موردی: نمونه مسکن شهر لافت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
20 مسیر یابی در فضای شهری؛ رهیافتی بر شناسایی عوامل تاثیرگذار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
21 نقش زیر ساخت حمل و نقل جاده ای بر توسعه اقتصادی منطقه نمونه موردی- استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
22 نقش شهرهای جدید در تعادل بخشی مسکن (دریافت مقاله) اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو
23 نقش شهرهای خلاق در بهبود کیفیت زندگی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
24 نقش ظرفیت سازی اجتماعی محور در ارتقاء توانمندی سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: اسلام آباد کرج) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی