دکتر سید علی امرئی

دکتر سید علی امرئی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

دکتر سید علی امرئی

Dr. Ali Razavian

دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.