دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی هیئت علمی دانشکده مدیریت

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

Dr. Asgar Abolhasani hastiani

هیئت علمی دانشکده مدیریت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه شاخص های تأثیرگذار در طبقه پروژه های شهری شهرداری تهران با سایر شهر های منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 13
2 آنالیزحساسیت بهینه سازی تولیدوتورم دراقتصادبرمبنای یک مدل کنترل بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
3 اثرنااطمینانی دربازدهی سرمایه بررشداقتصادی ؛مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
4 ارزیابی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران و مدل سازی الگوی جایگزین  (با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
5 ارزیابی شاخص های سلامت نظام بانکی و آسیب شناسی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 4، شماره: 11
6 استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 4
7 الگوی مطلوب تامین مالی متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 4، شماره: 12
8 بررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ربا در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
9 بررسی فقهی ماهیت اسناد خزانه اسلامی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98
10 بررسی و پیش بینی بی ثباتی صادرات بررشداقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
11 بهینه سازی رفتار مصرف کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 17
12 تحلیل نهادی لایه های سه گانه حکمرانی نظام بانکی ج.ا.ایران با رویکرد نظریه بازی: پیشران های پنهان ناپایداری چگونه عمل می کنند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 2
13 مدل به کارگیری صکوک در تامین مالی صنایع دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 3، شماره: 10
14 نحوه تأمین مالی خارجی پروژه های شهری و کارایی خدمات شهر (مطالعه موردی: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات توسعه مالی و زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
2 اثرمطالبات غیرجاری بانکها و تاثیرآن براعتباردهی بانکهای ایران با استفاده از روش آستانه ای (1391-1381) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 ارتقای هماهنگی افزایش سازگاری ابزارهای سیاستی با مقتضیات جاری در اقتصاد (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
4 بررسی عوامل موثر بر نابرابری درآمد با تاکید بر توسعه بازار سهام در کشورهای منتخب اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
5 تاثیر تجارت بر تورم در ایران رهیافت:حداقل مربعات کامل پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین
6 تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
7 تاثیرتغییرات نرخ بهره نرخ سود تسهیلات بانکی برمتغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی درایران طی سالهای 1360-92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
8 تأثیر تغییرات نرخ بهره نرخ سود تسهیلات بانکی بر متغیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران طی سالهای 92 - 1360 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
9 تأثیر نامیزانی نرخ واقعی ارز بر حساب تراز پرداخت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
10 ثبات ذاتی مالی اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه
11 صندوق های قرض الحسنه: چالش ها، فرصت ها و راهبردها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه
12 مدل سازی تجهیز منابع در بانکداری اسلامی (با استفاده از روشهای بهینه یابی پویای تصادفی) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری
13 مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر تورم در ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی