محمدحسین آدابی

 محمدحسین آدابی استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمدحسین آدابی

Mohamad Hossein Adabi

استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سنگ نگاری، زمین شیمی و مدل دولومیتی شدن سازند تله زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از عناصر فرعی منگنز و آهن در مطالعات سکانس استراتیگرافی با مثالی از سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
2 برخاستگاه زمینساختی بخش ماسهسنگی اهواز (غار) بر اساس پتروگرافی، آنالیز مدال و ژئوشیمی عناصر اصلی در میادین هندیجان و ابوذر، شمالغرب خلیج فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 بررسی پدیده تلفیق شدگی نفتهای مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
4 بررسی رخسار های سازندسروک و کاربرد آن لیست‌های ژئوشیمیایی در تفکیک آن از سازنده ایلام در میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
5 بررسی رخساره ها و ژئوشیمی سازند سروک در میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
6 بررسی ژئوشیمی و محیط رسوبی نهشته های کربناته بخش زیرین سازند مبارک در منطقه شهمیرزاد (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
7 بررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری، میادین نفتی هفتکل و کرنج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
8 بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژ نتیکی موثر برنهشته های سازند مبارک درمنطقه میغان ( البرز شرقی) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور
9 بررسی میکروفاسیسها و محیط رسوبی سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام. (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 تاثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند گدوان در میدان مسجدسلیمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
11 تخمین تراوایی بر مبنای دادههای پتروگرافی توسط ماشین مشاوره هوشمند (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 تعیین ترکیب کانی شناسی اولیه کربنات های بخش زیرین سازند الیکا در منطقه جابان با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی و پتروگرافی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
13 تعیین روند دیاژنتیکی و تفکیک دولومیت های سازند کنگان بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی (ایزوتوپی) در میدان پارس جنوبی، خلیج فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 تعیین سن بروش ایزوتوپ استرانسیوم و استفاده از فرامینیفرهای بنتیک در تفسیر حوضه رسوبی - سازند جهرم در برش گیسکان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
15 تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
16 توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیت و سازنده سورمه (معادل سازند عرب) در میدان سلماس: خلیج‌فارس (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
17 چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در برش نمونه و چاه 55 میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
18 دیاژنز، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره A در میدان نفتی بینک و چاه شماره B در میدان نفتی خارگ (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
19 رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در منطقه فارس ساحلی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 سازند بادامو در کوه بیرگ و مقایسه آن با برش الگو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
21 شواهد ژئوشیمیایی و پتروگرافیکی دیاژنز دفنی در سنگ های کربناته سازند مزدوران – شمال مشهد (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 عوامل موثر در تغییر ایزوتوپ کربن 13 در کربناتهای مناطق نیوزیلند و تاسمانیا (استرالیا) در طی دیاژنز متائوریتی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 فرآیندهای دیاژنتیکی موثر در ایجاد سنگ مخزنِ سازند کنگان در میدان پارس جنوبی،خلیج فارس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
24 کاربرد آنالیز عنصری و ایزوتوپی در تعیین کانی شناسی اولیه سازند سروک (کرتاسه میانی) و تفکیک سازند های سروک و ایلام در برش جیران بولاغ، ناحیه کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 محیط رسوبی سازند جیرود و بررسی مرز دونین - کربونیفر در دو برش آبنیک و دره لالون، البرز مرکزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 مطالعات ژئوشیمیایی نهشته های کربناته اولیگومیوسن محدوده غار شاپور ( کازرون شیراز ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 مطالعات ژئوشییمیایی کانسار سرب و روی ویشان تکیه (جنوب اراک) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 مطالعه پتروگرافی توالی سازند قلعه دختر در منطقه کوه بیرگ جنوب شهرستان سرایان خراسان جنوبی و مقایسه آن با برش الگو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
29 مطالعه میکروفاسی سها و تفسیر محیط رسوبی سازند سروک در تاقدیس کمستان واقع در شمال ایذه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 مطالعه میکروفاسیس و ایزوتوپهای پایدار نهشته های کربناته سازند آسماری در تنگ گل ترش (مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 مطالعه میکروفاسیس و ایزوتوپهای پایدار نهشته های کربناته سازند جمال در منطقه شهرضا (امین اباد - روستای اسد اباد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند ایلام در تاقدیس کمستان شمال ایذه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
33 مقایسه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس آنه و چاه چلینگر(3) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
34 مقایسه میکروفاسیس های سازند بادامو واقع در کوه بیرگ با میکروفاسیس های برش دوست آباد (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
35 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تاربور در مقطع سطح الارضی خانه نهر(شمال شرقی جهرم) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
36 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند گرو در تاقدیسهای دایار و نفت، در شمال زون لرستان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 میکروفاسیس، ژئوشیمی و روند دیاژنز در نهشته های سازند آسماری (تنگ گل ترش) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 میکروفاسیس، ژئوشیمی و مطالب پتروفیزیکی سازند سروک (مقطع کوه سیاه و چاه موند) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
39 یافته های جدید از سازند نیزار در مناطق شرقی حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران