سید محمد علی تقوی

 سید محمد علی تقوی استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد

سید محمد علی تقوی

Seyed Mohamad Ali Taghavi

استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی و تداوم اثربخشی آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 28
2 ریشه های بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیم های عرب (تعیین کنندگی عوامل کوتاه مدت و نقش مدیریت سیاسی) (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 11
3 ضعف تحقیقات کمی در پژوهش های علوم سیاسی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بسترهای پیدایی داعش و عوامل تاکتیکی موفقیت های آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام