دکتر آفرین اخوان

دکتر آفرین اخوان عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد

دکتر آفرین اخوان

Dr. Afarin Akhavan

عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Emergency Response Preparedness in Power Plant Using FEMA Method (Case Study: South Isfahan Power Plant) (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
2 انتخاب تامین کننده با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر محاسبه ارزش در محیط فازی نوع۲ (مطالعه موردی شرکت مهندسی نصر نیروی یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 14، شماره: 1
3 بررسی اثر شلاقی بر زنجیره ی تامین دارو با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی با رویکرد سیستم پویا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 37، شماره: 2
4 بررسی ارتباط بیوریتم و شدت حوادث شغلی در یک صنعت شیمیایی طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 15، شماره: 2
5 بررسی تاثیر رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر صنعت بیمه ایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (سیستم دینامیک) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 68
6 بررسی حوادث شغلی و استرس شغلی در یک شرکت ساختمانی و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 15، شماره: 3
7 تاثیر جانشین پروری بر بهره وری منابع انسانی و عملکرد در شرکت نفت پارس (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 47
8 تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 31
9 تاثیر فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر بهره وری،کیفیت خدمات، رضایت مشتری و مدیریت تغییر از طریق مدیریت دانش (مطالعه موردی: بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد) (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 1
10 تاثیر قابلیت های سازمانی و اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 20
11 تبیین بخش بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
12 تجزیه و تحلیل عوامل ریشه ای حوادث منجر به پیامدهای شدید در شرکت نفت لیان با استفاده از تکنیک تریپود بتا (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 13، شماره: 2
13 تعیین مدل بهینه ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی مطالعه موردی پروژه احداث کارخانه فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 12، شماره: 1
14 مقایسه اثربخشی مداخلات کنترل مهندسی و مدیریتی بر سطوح ریسک مخاطرات شغلی در وظیفه ی پرستار اورژانس بیمارستان شهید رهنمون یزد (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 11، شماره: 4
15 مقایسه دو روش تحلیل درخت خطا وTRIPOD BETA در تحلیل حوادث یک صنعت نیروگاهی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه رابطه عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان (مطالعه موردی: بیمارستان های منتخب خصوصی شهر یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
2 ارائه رویکرد جدید جهت اولویت بندی فعالیت ها در زمان بندی پروژ با محدودیت منابع با به کارگیری تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
3 ارائه رویکردی ترکیبی براساس سروکوال و تاپسیس برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی ( مطالعه موردی: دانشگاه شاهرود ) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
4 ارائه مدل ساختاری تفسیری عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استان هرمزگان با استفاده از روش ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
5 ارائه مدلی برای افزایش اثر بخشی نظام پیشنهادات در واحدهای دولتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
6 ارائه مدلی ریاضی برای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در فرآیند بازیافت محصول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
7 ارائه یک رویکرد مبتنی بر پویایی شناسی سیستم برای ارزیابی کارایی مدیریت زنجیره تامین یکپارچه: مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای XYZ در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
8 ارائه یک مدل تلفیقی به منظور پیش بینی پیک بار و برقراری تعادل عرضه وتقاضای انرژی الکتریکی با اهداف چند گانه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
9 ارایه یک الگوریتم فراابتکاری برای مسیله مکان یابی- موجودی در یک زنجیره تامین یکپارچه در شرایط تقاضای غیرقطعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
10 ارایه یک چارچوب جامع به منظور مدیریت بهینه مخزن سد زاینده رود مبتنی بر هوش مصنوعی بهینه سازی تکاملی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز در توسعه صنعت گردشگری با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 ارزیابی کارایی آموزش در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
13 ارزیابی کارایی تحقیق و توسعه در استانهای کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
14 ارزیابی مشارکت مردمی در مدیریت ضایعات جامد شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
15 ارزیابی وانتخاب تامین کننده با استفاده از تکنیک تاپسیس در محیط فازی نوع 2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
16 ارزیابی وانتخاب تامین کننده با استفاده از مفهوم مهندسی ارزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
17 استراتژی ها، عوامل حیاتی موفقیت، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد دانشگاه ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 الگویابی ساختاری تاثیر جانشین پروری بر بهرهوری منابع انسانی و عملکرد سازمانی باتوجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان(مورد مطالعه جهاد کشاورزی استان اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
19 بررسی اثر آموزش HSE در میزان آگاهی و رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل مسافر ( مطالعه موردی استان فارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
20 بررسی انتظارات و رضایت دانشجویان از دوره های مهارتی (مطالعه موردی: دانشگاه علم و هنر یزد) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
21 بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر رضایتمندی بیمار(مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
22 بررسی تاثیر عوامل فردی و زیست محیطی وتبلیغات بر قصد خرید مصرف کنندگان لوازم خانگی پاکشوما در شهرستان ابرکوه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
23 بررسی تاثیر فضای خدمت و سرمایه روانشناختی بر قصد ماندگاری پرسنل با در نظر گرفتن تعهد شغلی و فرهنگ کاری در سطوح مختلف سازمانی(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
24 بررسی خطرات سیستم روغنکاری مولد آلستوم با روش FMEA فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
25 بررسی خطرات سیستم سوخت و روغنکاری مولد آلستوم با روش FMEA با کاربرد منطق فازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
26 بررسی کارایی بخش صنعت با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
27 برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش QSPM فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
28 بهبود مدل تحلیل پوششی داده ها به کمک طراحی واحد ایده آل جهت ارزیابی و رتبه بندی گروه های مهندسی صنایع در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 پویا شناسی رفتاری تأثیر شادی در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
30 پیش بینی در زنجیره تامین با روش میانگین متحرک اتورگرسیو در شرایط عدم اشتراک گذاری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
31 پیش بینی نرخ ارز دیجیتال با استفاده ازرویکرد مقایسه ای یادگیری ماشینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
32 تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
33 تأثیر توسعه شهری برمدیریت ضایعات جامد شهری با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
34 تبیین الگویی جدید جهت تامین سرمایه شرکتهای تعاونی- مورد مطالعه: گروه تعاونی پیشگامان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
35 تبیین نقش مدیریت شهری در توسعه ی صنعت گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
36 تحلیل پایداری توسعه ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
37 تحلیل پویایی شناسی عوامل موثر بر کارآفرینی و نقش آن در رشد اقتصادی جامعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
38 تلفیق سیستم های فازی و تصمیم گیری چند شاخصه جهت رتبه بندی ریسک پروژه ها در چارچوب استاندارد دانش مدیریت پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری
39 تلفیق مدل رگرسیون و ANP برای الویت بندی دلایل تاخیر پروژه های آب و فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
40 توسعه مدل AHP به منظور ارزیابی عملکرد پویا با لحاظ کردن پنجره زمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
41 توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای زمانبندی تولید نرم افزار در شرایط فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
42 توسعه یک الگوریتم چند معیاره برای رتبه بندی عوامل موثر بر استفاده شهروندان از خدمات الکترونیک به کمک شبکه عصبی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
43 توسعه یک روش برای زما نبندی پروژه های احداث پست برقدر شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
44 چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش در دانشگاه ها (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
45 رابطه بهای تمام شده و قیمت گذاری محصولات صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
46 رتبه بندی شاخصهای QFD با استفاده از روش DEA و AHP فازی مطالعه موردی: فرآیند فروش انشعاب در شرکت توزیع برق یزد (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
47 رتبه بندی معیارهای ارزیابی برای برون سپاری با رویکردAHP-VIKOR مطالعه موردی پیمانکاران احداث و بهره برداری شبکه در شرکت توزیع برق یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
48 روشی برای تحلیل مسیر بحرانی شبکه پروژه ها در شرایط فازی مطالعه موردی- احداث پست 63 کیلوولت برق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر بازاریابی و رابطه آن با وفاداری مشتریان با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (مطالعه موردی: صادرات فرش و صنایع دستی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
50 شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی موفق مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار در صنعت بهداشت و درمان یزد با روش تحلیل سلسله مراتبی . (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
51 شناسایی و رتبه بندی موانع عملکرد اثر بخش مراکز آموزشی فنی حرفه ای استان یزد در برآورده کردن نیاز بازار کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
52 طراحی مدل معادلات ساختاری تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی:شرکت پتروشیمی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
53 طراحی و اجرای مدیریت دانش در قالب عوامل کلیدی در سازمانهای خدماتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
54 عوامل مرتبط با مشارکت مردمی در مدیریت پسماند جامد شهری مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
55 عوامل موثر بر ارتقای توریسم سلامت با استفاده از سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
56 مدل سازی و حل مسئله برنامه ریزی تولید چند هدفه در شرایط فازی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
57 مدلی برای مدیریت بر تقاضای برق در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
58 مقایسه کارائی نسبی ادارات با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های چندبخشی (مطالعه موردی ادارات آب و فاضلاب شهرهای استان یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
59 نقش عوامل سازمانی مدیریت دانش دراقدامات مدیریت دانش دردانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
60 ی محصول در مرحله طراحی بوسیله کاهش هزینه و قیمت تمام شده: در شرکت ساپکو (مطالعه موردیGD&T شرکت تشگاز شهرکرد) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع