دکتر لیلا ابراهیمی

دکتر لیلا ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر لیلا ابراهیمی

Dr. Leila Ebrahimi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در شهرهای ساحلی استان خوزستان با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
2 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین(نمونه موردی: شهر پاکدشت) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
3 ارزیابی و اولویت بندی مناطق شهری بر اساس شاخص های شهرشاد (مطالعه موردی: سلمانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 3
4 اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع حرکات دامنه‌ای و تهیه نقشه پهنه‌ی خطر وقوع آن با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی(‌مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبریز سد لتیان ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 49
5 اولویت‌بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش ANPF و دیمیتل فازی(نمونه موردی: شهر چالوس) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی انطباق معماری ساختمان های شهر ماهشهر با شرایط زیست اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
7 بررسی شاخصهای زیست پذیری در بافتهای فرسوده و تاریخی محلات شهری مطالعه موردی: منطقه ۱۲ کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 3
8 بررسی عملکرد مدیریت شهری و حاکمیت محلی در گسترش فضاهای سبز عمومی (پارک ها) (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 51
9 بررسی میزان تاب آوری شهری با استفاده مدل Waspasو WP (نمونه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
10 بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن عملیات بیولوژیک در دو منطقه ریمله خرم آباد و آبخوان داری کوهدشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
11 پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب در شهرستان نوشهر با استفاده از روش Ahpفازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 16، شماره: 1
12 پهنه بندی خطر زمین لغزش شهرستان نور با استفاده از مدل تحلیل شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
13 تبیین الگوی نوسازی بافت فرسوده در انتظام رویکرد شهر سالم (نمونه موردی: محلات فرسوده شهر قائمشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 54
14 تبیین راهبردهای اجرایی مبتنی بر توسعه فضای سبز شهری (مطالعه موردی منطقه ۱۰ شهری تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 4
15 تحلیل راهبردهای توسعه منطقه ای پایدار در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 70
16 تدوین سناریوهای توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 2
17 شناسایی پیشران های موثر و کلیدی بر روند توسعه با رویکرد آینده نگری منطقه ای (نمونه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 4
18 مجموعه راهبردهای پدافند غیرعامل متناسب با ساختارهای (جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی) در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چابهار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری شهرها با استفاده از روش تاپسیس فازی (نمونه موردی: شهر چالوس) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
2 ارزیابی کارآیی مدل های آماری در پهنه بندی خطر حرکات توده ای( مطالعه موردی : حوضه آبخیز سد درودزن) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
3 ارزیابی و بررسی علل وقوع سیل در جاده شیراز به فیرزو آباد با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی((GIS (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
4 ارزیابی و پهنه بندی حرکات دامنه ای با استفاده از مدل LNRF در حوضه آبخیز قره آقاج (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
5 بررسی تاب آوری شهر در برابر مخاطره سیلاب با رویکرد پداقند غیر عامل (نمونه موردی: شهرستان چالوس) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
6 بررسی چالش های اساسی جذب توریسم شهری (نمونه موردی: شهرستان رامسر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
7 بررسی مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقای حقوق شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
8 بررسی نقش و تاثیر مخاطرات محیطی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهر نوشهر (با تاکید بر زلزله) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
9 بررسی و تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت و اقتصاد شهری ( مطالعه موردی : نوشهر ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن با توجه به عملیات بیولوژیک آبخیز داری به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی دی حوضه ریمله خرم آباد و آبخوانداری کوهدشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
11 پهنه بندی خطر وقوع زلزله با استفاده از مدل فازی در جاده شیراز به فیرزو آباد (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
12 تاثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد شهری از منظر شهروندان مطالعه موردی : نوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
13 تأثیر عناصر مبلمان شهری در هویت بخشی به سیمای شهر (نمونه موردی: شهرستان رامسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
14 تحلیلی بر نقش برنامه ریزی شهری در ارتقاء کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهر رامسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست
15 چالش های پیش روی توسعه شهری در ایران : شهرهای پراکنده رو یا شهرهای فشرده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
16 سیل و راهکارهای کاهش خسارات آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
17 مروری بر مخاطرات شهری و محیطی با تاکید بر عامل مهاجرت (مورد مطالعه: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
18 نقش برنامه ریزی شهری در مدیریت یکپارچه مبلمان شهری (نمونه موردی: شهر تنکابن) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 نقش فضای نرم در طراحی شهردوستدارکودک و تاثیر آن بر بازی و روان کودکان با استفاده از مدل (swot) (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
20 نقش فضای نرم در طراحی شهردوستدارکودک و تاثیرآن برخلاقیت کودکان(مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
21 نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار محلات شهری (نمونه موردی: شهر نوشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
22 نگرشی برنظام حقوق شهروندی و مسائل شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری