زهره هراتیان

 زهره هراتیان مدیرعامل ایفمارک - رئیس و بنیانگذار کنگره فوتبال کلینیک

زهره هراتیان

Zohreh Haratian

مدیرعامل ایفمارک - رئیس و بنیانگذار کنگره فوتبال کلینیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.