علی مصطفی لو

 علی مصطفی لو دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

علی مصطفی لو

Ali Mostafalo

دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پیچ خوردگی یک جانبه مچ پا بر آزمون های عملکردی - اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیست ها و والیبالیست ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 9
2 اثرات یک جلسه تمرین موازی استقامتی- مقاومتی بر تغییرات هماتولوژیک مردان ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
3 مقایسه برخی شاخص های ریوی مصدومین شیمیایی با افراد سالم در وضعیت-های مختلف بدنی: تجویز تمرینات ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اجتماعی اعتیاد و دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 الویت بندی موانع استعدادیابی ورزشی از دیدگاه معلمان ورزش و مدیران مدارس ابتدایی )مطالعه موردی : استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
3 بررسی آزمونهای عملکردی اجرایی و کنترل پاسچر ایستا و پویا درفوتبالیستهای با ناپایداری مزمن مچ پا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
4 مقایسه نگرش به تصویر بدنی بین دانشجویان دخترورزشکاروغیرورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
5 نوع، میزان و علل آسیبهای ورزشی در ورزشکاران رزمیکار نخبه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی