دکتر سیدحسین آرامی

دکتر سیدحسین آرامی استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

دکتر سیدحسین آرامی

Dr. Seyed Hossein Arami

استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه برنامه های مناسب بیولوژیکی برای مدیریت و احیای حوزه آبخیز پشت تاوه (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 11، شماره: 40
2 ارزیابی تنوع گونه ای و غنای پوشش گیاهی در دو کانون گرد و غبار استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 4
3 ارزیابی میزان تاثیر معیارهای اقلیم و آب در شدت بیابان زایی منطقه ابوغویر دهلران با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 20
4 بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
5 تحلیل آماری الگوی فضایی-زمانی طوفان گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
6 تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره ۲۲ ساله (۲۰۱۷-۱۹۹۶) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 1
7 ردیابی طوفان های شدید گردوغبار در جنوب غرب ایران با استفاده از مدل HYSPLIT (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 13، شماره: 1
8 روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 13، شماره: 3
9 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری اجراشده در حوزه آبخیز ریمله شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه پدیده گرد و غبار و دلایل بروز این پدیده در جنوب و غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
2 مطالعه نقش فاکتورهای انسانی- طبیعی در وضعیت مراتع خشک استان یزد مبتنی بر مدل حال و انتقال (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی