جعفر اولادی

 جعفر اولادی دانشیار - جنگل داری

جعفر اولادی

Jafar Oladi

دانشیار - جنگل داری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشگذاری خدمات و کارکردهای بوم نظام جنگلی پارک ملی کیاسر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
2 اولویت بندی شاخص های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی پارک های ملی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (Entropy ، SAW و TOPSIS) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
3 تعیین اثر گرادیان ارتفاعی بر مشخصه های کمی توده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل های سری سه سنگده) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 1
4 تعیین ارزش های غیربازاری خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش اقتصادی اکوسیستم های طبیعی در کنترل سیل (مطالعه موردی: اکوسیستم های جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
2 ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
3 ارزیابی قابلیت داده های ماهواره ای SPOT5 در پایش مناطق جنگلی گلازنی شده در زاگرس شمالی (مطالعه موردی : کردستان - جنگل های گلازنی شده بانه) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
4 ارزیابی موانع و مشکلات موجود در توسعه صنعت گردشگری در جنگلهای لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
5 اکوتوریسم جلوه های زیبای خلقت در آبزیان خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
6 برآورد ارزش اقتصادی کارکرد گرده افشانی مناطق چهارگانه محیط زیست (مطالعه موردی: پارک ملی شاهدژ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 برآورد تعداد درختان در هکتار با استفاده از سنجنده ی GeoEye-1(مطالعه موردی:جنگل های سری گردشی مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
8 برآورد تعداد درختان در هکتار با استفاده ازماهواره 1 - GeoEye با استفاده ازالگوریتم RF در جنگل های سری گردشی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
9 برآورد موجودی حجم جنگل با استفاده از ماهوا ره 1 - GeoEye با استفاده ازالگوریتم RF در جنگل های سری گردشی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی بر روی جنگل های مانگرو با بکارگیری تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 بررسی تغییرات سطح جنگل ها با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
12 بررسی توان تصاویر ماهواره IRS در مدیریت بهینه مناطق (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش میانکاله) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
13 بررسی توان داده های ماهواره ای+ ETM جهت تفکیک تیپهای پوششی جنگل در جنوب زاگرس (مطالعه موردی دزفول ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
14 بررسی چگونگی برنامه ریزی سبزراه های شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
15 برنامهریزی راهبردی به منظور طبیعتگردی پایدار با استفاده از روش SWOT (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
16 تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه طبیعتگردی با استفاده از مدل راهبردی SWOT (مطالعه موردی سامان عرفی قوری قلعه در شهرستان پاوه استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
17 تدوین استراتژی طبیعت گردی در منطقه حفاظت شده دشت ناز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
18 تعیین پتانسیل پارک جنگلی بیستون با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 تعیین قابلیت تفرجی پارکهای شهری با استفاده از فن آوری GIS (مطالعه موردی پارک جنگلی چیتگر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
20 تعیین قابلیت کاربری اکوتوریسم، جنگلداری و کشاورزی در منطقه زیر حوزه لکشا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
21 تعیین مناطق مستعد طرح های طبیعت گردی با استفاده از فن آوری GIS (مطالعه موردی سامان عرفی قوری قلعه در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
22 شناسایی مسیرمناسب جاده جنگلی در سری لولت با استفاده از فن آوریRs و Gis (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
23 شناسایی و رتبه بندی معیارها و شاخص های ارزیابی مناطق تحت حفاظت محیط زیست (مطالعه موردی: پارک های ملی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
24 طبقه بندی تراکم جنگل های دست کاشت تاغ با استفاده از داده های ETM+ و IRS (مطالعه موردی: جنگل کاری تاغ حسین آباد استان قم) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
25 مدلسازی ارزیابی قابلیت تفرجی جنگلهای نکا-ظالمرودبااستفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
26 مطالعه امکان تفکیک درصد اختلاط گونه های راش و ممرز جنگلهای شمال ایران با استفاده از تصاویر ماهواره لندست. (مطالعه موردی در جنگل چوئه ژیه) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
27 مکان یابی انواع فعالیت های گردشگری در منطقه حفاظت شده جنگلی سمسکنده (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
28 مکانیابی انواع فعالیت های گردشگری در پارک جنگلی شهید زارع با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار