دکتر عباسعلی تفضلی

دکتر عباسعلی تفضلی دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

دکتر عباسعلی تفضلی

Dr. Abasali Tafazoli

دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مسجد سازی در اندلس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 2، شماره: 7
2 منصب قاضی القضاه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 38، شماره: 3
3 نقش زیاد به عبید در تکمیل تشکیلات اداری امویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 42، شماره: 84