دکتر علی اصغر اعلم الهدی

دکتر علی اصغر اعلم الهدی ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف

دکتر علی اصغر اعلم الهدی

Dr. َAliasghar Alamolhoda

ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of organic carbon, elemental carbon, and water soluble organic carbon concentration in PM2.5 in the ambient air of Sina Hospital district, Tehran, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 2
2 بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پایش آب کندانس وبه کارگیری آن در واحد بویلر کشت و صنعت حکیم فارابی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
2 سنجش میزان ترکیبات BTEX در اتوبوس ها و ایستگاه های انتخابی خط یک سامانه BRT در محدوده طرح ترافیک شهر تهران در نیمه ی دوم سال 1394 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 سنجش میزان ترکیبات BTEX در اتوبوس ها و ایستگاه های انتخابی خط یک سامانهBRT در محدوده طرح ترافیک شهر تهران در نیمه ی دوم سال 1394 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 کاربرد و ارزیابی مدل فرسایشRUSLE در حوزه آبخیز جاجرود (رودک) به کمکG.I.S (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست