دکتر علی اکبر کجباف

دکتر علی اکبر کجباف

دکتر علی اکبر کجباف

Dr. Ali Akbar Kajbaf

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Historical Investigation into Combatting Malaria in Iran: ۱۹۴۸–۱۹۶۷ (First to Third Construction Projects) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در تاریخ پزشکی دوره: 7، شماره: 4
2 آرمانشهر شاعران چپ گرای مشهد(۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 2
3 اخلاق اجتماعی ایرانیان در دوره صفویه از نگاه شاردن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 3
4 الگوی مدیریت بحران در دوره ی قاجار با تاکید بر نقش دولت مردان کرد در مدیریت بحران سالار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 10
5 اهمیت «انجامه‌ها» در شناخت ارزش‌‌‌‌‌‌های تاریخیِ نسخۀ خطی «جُنگ احمد غلام» (تاریخ کتابت: 1142 – 1135ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 25
6 بازخوانی روایت آزادسازی هرمز با تکیه بر متون تاریخی به زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 15، شماره: 1
7 بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی تحلیلی رقابت گرجیان با ائتلاف ترکان و تاجیکان در دوره شاه صفی (۱۰۳۸-۱۰۵۲ ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 8، شماره: 14
9 بررسی روابط سیاسی والی نشینان اردلان با حکومت صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی مقایسه ای بازنمایی سیره رسول الله (ص) و تاریخ اسلام در کتاب های هاجریسم و چهره های محمد (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 15، شماره: 3
11 تاثیر اوضاع سرزمین دیلم و علویان طبرستان بر ظهور آل بویه با تاکید بر پیش زمینه های اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 42، شماره: 84
12 تاثیر بحران های طبیعی بر وضعیت روستاییان استان اصفهان در دوره پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۵۷) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 15، شماره: 1
13 تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 10
14 تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 26، شماره: 18
15 تبیین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نهادهای جدید (آموزش و مطبوعات) در ایران و نقش این عوامل در شکل گیری زمینه های انقلاب اسلامی ایران (۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ش/۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹ م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 8، شماره: 1
16 تبیین علل جنبش های دوره عباسی با تمرکز بر جنبش های سنباد و المقنع (با تاکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
17 تبیین عملکرد کدخدایان در مدیریت بحران های طبیعی روستاهای استان اصفهان در دوره پهلوی ۱۳۵۷-۱۳۰۴ش/۱۹۷۸-۱۹۲۵م (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 14، شماره: 1
18 تبیین نقش محرومیت نسبی در پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش عباسیان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 32، شماره: 55
19 تبیین و بررسی جغرافیای تاریخی و راه های تجاری سرزمین های میان ایران وروسیه از دوره صفویه تا دوره محمدشاه قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 9
20 تبیین و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در اقتصاد ایران اواخر دوره صفوی با تکیه بر نظریه اعتماد زتومکا (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 29
21 تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 3
22 تبیین و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران دوره صفویه با تکیه بر نظریه اعتماد پیوتر زتومکا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 12، شماره: 2
23 تبیین و مقایسه کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کرد در دوره های صفویه و قاجار ۱۳۴۴ -۹۰۷ ق/ ۱۹۲۵ – ۱۵۲۱ م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 3
24 تحلیل و نقش رقابت های حمدانی بریدی در رشد و ارتقای آل بویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 3
25 تحلیلی بر بازتاب چرایی و چگونگی ابعاد و وجوه اعمال قدرت سیاسی شاه عباس در روایت های سفرنامه نویسان عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 13، شماره: 25
26 زمینه های ارتباط و دلایل مشکلات در مناسبات ایران و افغانستان(1324-1344ه.ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 33
27 زمینه‌های بحران ارزاق عمومی (غله) توسط بریتانیا در ایران و مدیریت بر آن در ﻧﻴﻤﮥ غربی کشور سال‌های 1296و1297ش/1917و1918م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 11، شماره: 1
28 زنان ایرانی دربار گورکانی هند و نقش آنان در مسائل سیاسی این دوره ( ۱۱۳۵-۹۳۲ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 39
29 زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب فارسی (۱۱۳۵- ۹۳۲ه . ق.) (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 44
30 سفرنامه ها و فرآیندهای تاثیرگذار بر چگونگی اعمال قدرت در دوره ی استقرار صفویه از دوره شاه اسماعیل تا روی کار آمدن شاه عباس (۹۹۶-۹۰۷ ه- ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 2
31 شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئله اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه براساس روایت سفرنامه نویسان دوره شاه عباس (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 52
32 عملکرد ملاکین و مسئولین حکومتی در بحران ارزاق عمومی (غله) و پیامدهای آن در ایران سال ۱۲۹۷-۱۲۹۶ ش/ ۱۹۱۸-۱۹۱۷ میلادی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 21
33 ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 2
34 محکمه ی یارغو؛ پژوهشی در باب محکمه ی قضایی ایلخانان مغول (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
35 مشروعیت صفویان و پادشاهی نادر (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 4، شماره: 6
36 نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان (بین سالهای۸۹۸-۹۰۵ه. ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 1
37 نقش خاندان نوبخت در پیوند بخشیدن به اندیشه ایرانی و شیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 18
38 نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (۱۲۱۰ تا ۱۳۴۴ق/۱۷۹۶ تا ۱۹۲۵م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 4
39 نگرشی بر آسیب های اقتصادی ایران عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین عملکرد نمایندگان شوشتر در توسعه سیاسی شوشتر (مطالعه موردی دوره بیست و یکم و بیست و دوم مجلس شورای ملی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ