حمید پورشریفی

 حمید پورشریفی انجمن روانشناسی ایران

حمید پورشریفی

Hamid Poursharifi

انجمن روانشناسی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله ای کش بر بهبود بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 4
2 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودمراقبتی و نشانه های افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 3
3 اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 2
4 تاثیر یوگا بر نشانه های نقص توجه و بیش فعالی-تکانشگری در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 2
5 رابطه تیپ شخصیتی D و ابعاد آن با فشار روانی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 4
6 مقایسه مزاج های عاطفی و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 2
7 هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدیدنظر شده در بین جمعیت خلافکاری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر خود کارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن با تعدیل کنندگی نگرش به خوردن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
2 Effectiveness of music-based training game on android for enhancing recognition of facial emotion expressions in children with autism spectrum disorder (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
3 The effect of counselling on breast cancer awareness in Iranian rural women: a randomized controlled clinical trial (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش مؤلفه های امید، تاب آوری و خودکارآمدی سرمایه های روان شناختی فرزندان جانباز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی اثربخشی درمان شناختی _رفتاری مبتنی بر الگویی 8 مرحله ی کش بر بهبود تصویر تن و بهزیستی روانشناختی زنان مبتلابه سرطان پستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 بررسی تطبیقی نقش رواندرمانی معنوی و درمان شناختی رفتاری در - ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روانی و معنوی افراد مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
7 پیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
8 پیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی در والدین دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
9 تاثیر بازی مبتنی بر اندروید آموزش هیجان چهره با استفاده از موسیقی بر بازشناسی هیجان چهره در کودکان اتیسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
10 تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
11 دینداری / معنویت، سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
12 رابطه مشاور- مراجع ، پیروی از درمان و رضایت مراجعان از مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
13 روابط ساختاری نشخوار ذهنی، سرزنش دیگران، دیدگاه گیری، برنامه ریزی و نشانه های اختلال نقص توجه / بیش فعالی در بزرگسالان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
14 کاهش پریشانی روانشناختی از خلال آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در افراد مبتلابه اختلال پرخوری هیجانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
15 مصاحبه انگیزشی و تلویحات آن در رواندرمانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
16 مهارت های تنظیم هیجانی در کاهش وسوسه خوردن افراد مبتلا به اختلال پرخوری هیجانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
17 نقش کانون کنترل سلامت و باور جدی بودن مشکل در رضایت مراجعان از مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران