محمدرضا کلایی

 محمدرضا کلایی شهردار مشهد

محمدرضا کلایی

mohamad reza kalaey

شهردار مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین تجارت بی نالملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 59
2 بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 30
3 تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مدیریت راهبردی استراتژی تفسیر انواع ،شرایط و نحوه اجرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران