دکتر احمدرضا صیادی

دکتر احمدرضا صیادی دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمدرضا صیادی

Dr. Ahmadreza Sayadi

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Novel Sustainable Multi-objective Optimization Model for Steel Supply Chain Design Considering Technical and Managerial Issues: a Case Study (دریافت مقاله) مجله معدن و محیط زیست دوره: 14، شماره: 1
2 ارائه مدل پویایی ارزیابی بهرهوری نیروی کار معادن (مطالعه موردی: مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 2
3 ارایه مدلی برای ارزیابی ریسک های زنجیره تامین با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 34
4 ارزیابی و رتبه بندی ریسک در پروژه های تونل سازی با استفاده از روش تخصیص خطی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 1
5 انتخاب تامین کنندگان بر مبنای ریسک تامین کننده با استفاده از روش الکتره ۳ (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 2
6 Productivity Improvement in a Steel Industry using Supply Chain Management Technique (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 47، شماره: 1
7 برآورد ذخیره کانسار فسفات اسفوردی با استفاده از روش های زمین آماری و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 69
8 برآورد مقدماتی هزینههای ساخت تونلهای کوتاه راه در محیطهای سنگی با کیفیت متوسط تا خوب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 1
9 بررسی تاثیر هزینه انرژی در صنعت معدنکاریو محدوده نهایی معدن مطالعه موردی: معدن مس سونگون (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 16، شماره: 32
10 بهینه سازى همزمان عیارحد و ظرفیت کارخانه ى فرآورى با لحاظ کردن عدم قطعیت قیمت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 49
11 تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حمل ونقل معدن: مطالعه مقایسه ای روش های نیمه پارامتری و پارامتری مخاطرات متناسب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 2
12 تخمین پارامتریک هزینه های ماشین آلات بارگیری و باربری در معادن روباز (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 4
13 محاسبه قابلیت دسترسی ماشین آلات سیستم بارگیری در معادن روباز بر اساس مدل زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 3
14 مدل سازی حداقل ذخیره هدف قابل قبول در پروژههای اکتشاف طلا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 67
15 مقایسه سطح سرمی سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکی با گروه سالم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 52، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی و شناسایی خطا در گریت کولر کارخانه سیمان ایلام به روش سری های زمانی آریما (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
2 آشکارسازی و شناسایی خطا در گریت کولر کارخانه ی سیمان به روش شبکه ی هوشمند عصبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
3 ارائه الگویی بر مبنای تلفیق روش هایMADMبرای انتخاب مناسب ترین روش استخراج معادن سنگ ساختمانی (تراورتن) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
4 ارائه مدلی به منظور تعیین نرخ تولید بهینه معادن (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
5 ارایه روابط تجربی برای تعیین نرخ تولید معادن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
6 ارایه مدلی کامپیوتری جهت انجام مطالعات پیش امکان سنجی احداث کارخانه آلومینای خلیج فارس و تحلیل سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
7 ارزیابی اقتصادی و تحلیل حساسیت تولید آلومینا از نفلین سینیت آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
8 ارزیابی بهره وری انرژی در معادن با رویکرد پویایی سیستمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
9 ارزیابی بهره وری در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به روش تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
10 ارزیابی تاثیر پارامترهای جستجوی نمونه بر مدلسازی ذخایر مس پورفیری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
11 ارزیابی تاثیر خصوصیات توده سنگ بر قابلیت انفجار با استفاده از الگوریتم ترکیبی لوید-استعماری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 ارزیابی ذخیره کانسار سنگ آهن میشدوان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
13 ارزیابی ذخیره کانسار فسفات اسفوردی با شبکه های عصبی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
14 ارزیابی ذخیره کانسار فسفات اسفوردی به کمک نرم افزار DATAMINE (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
15 ارزیابی ذخیره کانسار مس علی آباد به کمک نرم افزار DATAMINE (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
16 ارزیابی ریسک ایمنی معدن زغال سنگ زیرزمینی با روش ترکیبی کریتیک و آراس مطالعه موردی معدن زغال-سنگ پرورده طبس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
17 ارزیابی ریسک پروژه های تونل سازی به کمکروش FMEA و منطق فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
18 ارزیابی ریسک پروژههای تونل آبرسان به کمک منطق فازی (عملیات تونلسازی سد و نیروگاه سیمره) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
19 ارزیابی و رتبه بندی ریسک عملیات تونل سازی با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
20 ارزیابی و رتبه بندی ریسکت عملیات تونلسازی بر اساس روش LINIM AP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
21 بررسی تاثیر پارامترهای واریوگرام بر مدل عیاری کانسار مس سونگون (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
22 بررسی تأثیر زون های گسلی بر روند استخراج معدن زغال سنگ طبس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
23 بررسی تأثیر عوامل عدم قطعیت در هزینه پروژه های تونلسازی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو – مطالعه موردی تونل انتقال آب دشت ذهاب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
24 بررسی جایگاه و چگونگی فرایند مدیریت ریسکدر مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
25 بررسی فنی و اقتصادی استحصال بیوگاز از زبال ههای شهری به منظور تولید برق (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
26 بررسی و تحلیل سیستم خط لوله جهت انتقال ذخایر بوکسیت منطقه دابولا به بندر کناکری در گینه توسط ایران (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
27 بهینه سازی سیستم باربری در معادن روباز با استفاده از مدل های زمان بندی کار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
28 پیش بینی فشار وارد بر سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
29 تحلیل چالش ها و ارائه راهبردهای لازم درتوسعه صنعت آلومینیوم کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
30 تحلیل حساسیت عوامل موثر بر مدل کانسار مس علی اباد (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
31 تحلیل حساسیت متغیرهای بحرانی فنی و اقتصادی معدن مس سونگون (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
32 تحلیل حساسیت هزینه‌های ساخت تونل انتقال آب دشت ذهاب (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
33 تحلیل روشهای برآورد هزینه حفاری در مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی (دریافت مقاله) نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن
34 تحلیل کارایی نرم‌افزار SHERPA در تخمین هزینه معادل روباز ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
35 تحلیل و کاربرد تکنیک های نوین شناسایی ریسک در پروژه های تونل سازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
36 تخمین هزینه های سرمایه ای ، عملیاتی و انرژی مصرفی و بررسی میزان بهره وری سنگ شکن های فکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
37 تخمین هزینه های سرمایه ای و عملیاتی انواع نوار نقاله ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
38 تخمین هزینه های نوار نقاله داخل معدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و بین المللی تسمه نقاله و سیستمهای نوار نقاله
39 تعیین حد روباز- زیرزمینی بر اساس بیشین هسازی ارزش خالص فعلی (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
40 تعیین فرایند حفر و پیشروی تونلهای بزر گمقطع در روش چالزنی- آتشباری (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
41 توابع تخمین هزینه ماشین آلات بارگیری و باربریدر معادن رو باز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
42 توسعه شبیه ساز مدارهای فرآوری مواد معدنی با قابلیت تخمین هزینه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
43 چشم‌انداز معدن‌کاری با مقیاس کوچک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
44 رتبه‌بندی ریسک در پروژه‌های تونل‌سازی به کمک روش شباهت به گزینه ایده‌آل (TOPSIS) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
45 رده بندی سقف معدن مکانیزه زغالسنگ طبس با استفاده از CMRR (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
46 طراحی حد نهایی معدن سه چاهون - آنومالی XI با استفاده از نرم‌افزار NPV SCHEDULER (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
47 طراحی مقدماتی استخراج کانسنگ اکسیده کانسار طلای چشم هزرد ارغش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معادن روباز ایران
48 طراحی و تهیه بانک داده و نرم افزار تخمین هزینه ماشین آلات پروژه های معدنی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
49 طراحی و تهیه نرم افزاری جهت تخمین هزینه سرمایه ای ماشین آلات معادن روباز (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
50 ظراحی و تهیه بانک اطلاعاتی جهت انتخاب نرخ تولید معدن فلزی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
51 فرآیند چین زدایی (Unfolding) در مطالعات برآورد ذخیره معادن سطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معادن روباز ایران
52 کاربرد روش شباهت به گزینه ایده آلی (TOPSIS) درانتخاب روش استخراج معادرن سنگت ساختمانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
53 کاربرد شبیه سازی شرطی در تعیین عدم قطعیت عیاربلوکهای تخمینی در معدن فسفات اسفوردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
54 محاسبه عیار حد در کانسارهای تک و چند فلزی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
55 محاسبه قیمت تمام شده محصولات کارخانجاتفراوری مواد معدنی بصورت شناور و ارایه یکرابطه خطی برای آن مطالعه موردی : کارخانهفرآوری منصور آباد یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
56 مدلسازی حداقل ذخیره هدف قابل قبول در پروژه های طلا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
57 مطالعه پیش امکان سنجی وتحلیل حساسیت و ریسک احداث کارخانه آلومینای خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
58 مظالعه پیش امکان سنجی احداث کارخانه آلومینای خلیج فارس (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
59 مقایسه دو روش بلوک دیاگرام و فرآیند مارکوف برای محاسبه قابلیت دسترسی سیستم بارگیری معادن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
60 مقایسه عملکرد برنامه ریزی تولید معدن فسفاتاسفوردی با استفاده از روشهای برنامه ریزیخطی و پویا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران