محمود پرهیزگار

 محمود پرهیزگار دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا

محمود پرهیزگار

Mahmoud Parhizgar

دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.