جمال خداکرمی

 جمال خداکرمی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

جمال خداکرمی

Jamal Khodakarami

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparison between the performance of single-pressure and multiple-pressure wind catcher types during air flow change (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 Analyzing the impact of openings’ number and outdoor flow direction on the indoor vertical flow velocity in traditional wind catchers’ channels (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
3 آلاینده های محیط داخلی ساختمان ها و تاثیر آنها بر سلامت ساکنان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 ارائه راهکار بهینه ممیزی انرژی، جهت کاهش بار سرمایشی و گرمایشی در ساختمان های اداری- خدماتی؛ نمونه مطالعاتی: هتل زاگرس ایلام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
5 ارائه ی راهکارهای اقلیمی جهت دستیابی به آسایش حرارتی دربناها براساس شاخص ماهانی نمونه موردی شهردزفول (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
6 استفاده از پتانسیل تابش خورشیدی برای کاهش آلودگی و وارونگی هوا در شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
7 امکان سنجی استفاده از سیستمهای دو پوسته در ساختمانهای اقلیم گرم و خشک با رویکرد کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 امکان سنجی استفاده از گربه رو در ساختمانهای مسکونی دراقلیم معتدل و مرطوب نمونه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
9 امکان سنجی ایجاد منطقه حفاظت شده در شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 امکان سنجی پارک علم و فناوری شهر ایلام با رویکرد استفاده از اصول طراحی سبز و معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
11 Investigation of heating and cooling energy demand and given optimization solution for reduce energy consumption (case study: Ilam University) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
12 tudying the possibility of using wind power to provide the energy demands of buildings in Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
13 بادگیر عنصر معماری برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
14 باز آفرینی بافت های تاریخی شهری با رویکرد استفاده از شاخص های بومی نمونه موردی: متغیر مذهب در محله چهاردرخت بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
15 بررسی اثر تغییر تعداد بازشوها و جهت وزش جریان بر سرعت قائم جریان داخل کانال های بادگیر سنتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
16 بررسی اثرات اکولوژیک فضای بازوسبزشهری درپدیده جزیره گرمایی درشهرها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
17 بررسی اصول طراحی آترویم ها برای نگه داشت انرژی در ساختمان های اداری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
18 بررسی اصول طراحی آتریوم ها برای نگه داشت انرژی در ساختمان های اداری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
19 بررسی اصول طراحی ساختمان های اداری با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
20 بررسی اقتصادی به کارگیری سیستم سرمایش خورشیدی بر پایه جذب سطحی در یک ساختمان اداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
21 بررسی امکان افزایش سرعت جریان هوا در نماهای دوپوسته جهت جلوگیری از ایجاد توده هوای گرم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
22 بررسی پیرآمون معماری اکوتک، و ارتباط آن با محیط و انسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
23 بررسی تاثیر پوشش بام سرد بر کاهش اثر جزیره حرارتی شهری (کاهش دما) نمونه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
24 بررسی تاثیر سایبان بر آسایش حرارتی در فضاهای آموزشی (مطالعه موردی دبیرستان موفقیان تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
25 بررسی تاثیر میزان حرکت هوا در تهویه طبیعی بر آسایش حرارتی در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
26 بررسی تاثیراستفاده ازسایبان ثابت برکاهش بارسرمایشی ساختمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
27 بررسی تاثیرپنجره ارسی برمیزان مصرف انرژی درمقایسه با پنجره ساده و پنجره دوجداره با عایق هوا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 بررسی تأثیر سایبان خارجی بر میزان مصرف انرژی ساختمان نمونه مطالعاتی: آپارتمان مسکونی در اقلیم بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
29 بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معماری خانه های حیاط مرکزی کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
30 بررسی تأثیرات نماهای دو پوسته در میزان مصرف انرژی ساختمان های اداری هزاره سوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
31 بررسی رفتار گونه چند فشاری بادگیر سنتی در ساختمان طبقاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
32 بررسی رویکردهای نزولی و صعودی درفرایند توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 بررسی شرایط آسایش حرارتی و میزان رضایت مندی کاربران در مقایسه با استانداردهای بین المللیدر بناهای قدیمی اصفهان با کاربری اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
34 بررسی کارایی گربه روها در کاهش انتقال رطوبت زمین به ساختمان با استفاده از محاسبات CFD در نرم افزار شبیه ساز DesignBuilder (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
35 بررسی مزایا و محدودیت ها پیرامون استفاده از انرژی باد در کشور ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید
36 بررسی میزان اتلاف انرژی و ارائه راهکار بهینه برای کاهش مقدار اتلاف انرژی در خوابگاه دانشجویی شهید مطهری – دانشگاه ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
37 بررسی میزان کاهش مصرف انرژی با افزودن مواد تغییر فاز دهنده برعملکرد حرارتی بام سبز با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
38 بررسی میزان مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی و ارائه ی راهکارهای بهینه جهت کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی: دانشگاه ایلام) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
39 بررسی نیاز گرمایشی و سرمایشی ساختمان ها با توجه به تغییرات ارتفاع از دیدگاه اقلیم با توجه به دو عنصر دما و رطوبت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
40 بررسی وجود معماری همساز با اقلیم دربوشهر درعصرتغییر اقلیم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
41 برسی عوامل تأثیر گذار بر پایداری محیط زیست شهری با تأکید بر فضای سبز شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
42 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری بارویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
43 بهینه سازی رفتار گونه چندفشاری بادگیر سنتی با استفاده از قفسه دوطبقه در ساختمان طبقاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
44 بهینه سازی مصرف انرژی در بخش مسکن با هدف کاهش مصرف منابع فسیلی به عنوان سوخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
45 بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردی هنرستان سید احمد خمینی شهرستان دهلران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
46 بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: ساختمان بانک تجارت واقع در دانشگاه ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
47 تاثیر آلاینده های بیولوژیکی و گردوغبار بر سلامت ساکنان در داخل ساختمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
48 تاثیر بالکن در میزان تهویه طبیعی به منظور مصرف بهینه انرژی در اقلیم های گرم و مرطوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
49 تاثیر شرایط حرارتی موجود و مورد نیاز ساکنین ساختمانهای مسکونی بلند مرتبه بر میزان مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
50 تاثیرمرمت شهری براحیای بافت های فرسوده (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
51 تاثیرمنحصربفرد بودن نمای ساختمان ها درمیزان خوانایی آن ها نمونه های موردی خیابان های سعدی جنوبی و 24 متری ولیعصر درشهرایلام (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
52 ترکیب سیستمهای فعال و غیر فعال خورشیدی درخانه مسکونی نمونه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
53 تعیین ابعاد بهینه حیاط در خانه های حیاط مرکزی اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
54 تکنولوژی فتوولتائیک راهکاری برای کاهش انتشار در اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
55 توسعه انرژی زمین گرمایی در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
56 تولید انرژی از گیاهان زراعی و پسماندهای این محصولات: راهکاری نوین در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
57 تولید انرژی پاک از زیست توده: نمونه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
58 جداره های دوپوسته و چگونگی استفاده از آنها در راستای استفاده بهینه از انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
59 حرکت به سمت استانداردهای LEED در ساختمان های مسکونی معاصر ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
60 خصوصیات فیزیکی شر و تأثیر ن بر خصوصیات اقلیم شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
61 درسهایی از معماری بومی در ارتباط با توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
62 دین ومعماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
63 راهکارهای عملی پیشگیری از آلودگی هوا در شهر تهران بر اساس ایجاد تلاطم در لایه های هوا (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
64 رتبه بندی شاخص های کیفیت مسکن مهر با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (نمونه موردی: مسکن مهر اندیمشک) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
65 سکونتگاه های غیر رسمی و توسعه ی پایدار شهری نمونه موردی: شهر ایلام در غرب ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
66 طراحی اکولوژیک ساختمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
67 مروری بر مفاهیم ساختمان های همساز با محیط زیست در کنار ساختمان های انرژی کارا و استانداردهای مربوط به آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
68 معماری پایداربارویکرد اکولوژیک: نمونه موردی: طراحی اکوپارک سایت تفریحی گردشگری دریاچه های دوقلوی آبدانان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
69 مقایسه انگیزه و تمایل به مشارکت در طراحی و ساخت مسکن در میان گروه های مختلف مردم (نمونه موردی: شوشترنو) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
70 مقایسه رفتار گونه تک فشاری و چندفشاری بادگیرهای سنتی در اثر تغییر جهت وزش جریان خارجی(باد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
71 نیروگاه های دودکش خورشیدی، فناوری همزیستی با بیابان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)