دکتر سعید حسنی

دکتر سعید حسنی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر سعید حسنی

Dr. Saeed Hasani

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات استفاده از گندم عمل آوری شده به روش های مختلف بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 4
2 اثرات عمل آوری فیزیکوشیمیایی دانه گندم بر جمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون بره های نر پرواری افشاری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
3 ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک خلر و گاودانه به روشهای شیمیایی وآزمون گاز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
4 ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
5 ارزیابی کیفیت میکروبی کرههای عرضه شده در تهران در سال 1386 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 1
6 Effects of canola meal diets on growth performance, carcass characteristics and thyroid hormones in Atabay finishing lambs (دریافت مقاله) مجله علمی علوم دامی دوره: 5، شماره: 3
7 برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
8 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 4
9 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 4
10 برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند کردی شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 12
11 برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره گل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
12 برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی اثر عوامل محیطی روی صفات بیومتری ناحیه سر و گردن اسب های تروبرد استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 34
15 بررسی اثرات استفاده از افزودنی های پروتکسین، اسیدپروپیونیک و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 2
16 بررسی بیان ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ (HSP۷۰) مغز، هورمون تیروئیدی T۴، صفات ایمنی و عملکردی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر (Descurainia sophia) در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 34، شماره: 4
17 بررسی تاثیر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر عملکرد، مورفولوژی روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 28
18 بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 4
20 بررسی هیستوپاتولوژی بافت های کبد و کلیه در جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 2
21 پاسخ رشد و بررسی ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی و زئولیت پوشش داده شده با نانوذرات نقره در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 33
22 پاسخ فیزیولوژیکی جوجه خروس های گوشتی به سطوح مختلف پروتئین جیره و محدودیت غذایی در شرایط تنش گرمایی حاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 4
23 پیش بینی پاسخ ایمنی همورال برعلیه گلبول قرمزگوسفندی براساس شمار گلبول های سفید خونی در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
24 تاثیر بیوچار محصول فرعی پسته بر فراسنجه های تخمیر برون تنی شکمبه ای و عملکرد میش های شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
25 تاثیر تری متیل گلایسین و میزان پروتئین جیره بر غلظت الکترولیت ها و لیپیدهای خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 9
26 تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 4
27 تاثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از پوست گردو و بسترمرغ بر فراسنجه های تخمیری شکمبه و تولید متان به روش برون تنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 1
28 تاثیر سطوح مختلف پروتئین و سین بیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 1
29 تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره های غنی از کنسانتره (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 4
30 تاثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین E بر سیستم ایمنی هومورال در جنس نر و ماده بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
31 تاثیر سطوح مختلف مکمل آلی بیوترونیک و نانوکریستال سیلی مارین با و بدون فاکتورLPS بر عملکرد شیمیایی، هیستولوژی کبد، ایمنی سلولی و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی ۲۱ الی ۲۴ روزه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
32 تاثیر میزان پروتئین جیره و محدودیت غذایی بر عملکرد و دمای بدن جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
33 تاثیر میزان پروتئین جیره و محدودیت غذایی بر عملکرد و دمای بدن جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
34 تاثیر نانوزئولیت بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده به آفلاتوکسین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 2
35 تاثیرکنگرفرنگی برفعالیت کبدوبرخی فراسنجه های خونی درجوجه های گوشتی مسموم شده باتتراکلریدکربن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
36 تأثیر مکمل اسیدلینولئیک مزدوج محافظ شده بر تولید شیر، ترکیبات آن و فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
37 تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 1
38 تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ های بومی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
39 تجزیه و تحلیل ژنتیکی تولید شیر با دو مدل تابعیت ثابت و تصادفی در گوسفند کردی شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 2
40 تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 3
41 تجزیه و تحلیل ژنتیکی مواد جامد بدون چربی شیر با دو مدل تابعیت ثابت و تصادفی در گوسفند کردی شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 1
42 تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 1
43 تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد زل گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
44 مطالعه تأثیر اندازه فیز یکی کلینوپتیلولیت بر بافتشناسی کبد، خصوصیات لاشه و میزان فعالیت آنز یمهای خون جوجههای گوشتی تغذ ه شده با جیرههای آلوده شده با آفلاتوکسین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 28، شماره: 3
45 مطالعه چندشکلی ژن اووالبومین و نقش آن در کیفیت خارجی تخم مرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 1
46 مقایسه اثرات استفاده از کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.) و ویتامین E بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و میزان تیتر آنتی بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 1
47 مقایسه اثرات شیر میش، جایگزین شیر و سه نوع جیره آغازین بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و ادرار بره های شیرخوار نژاد دالاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
48 مقایسه اثرات شیر میش، جایگزین شیر و سه نوع جیره آغازین بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و ادرار بره های شیرخوار نژاد دالاق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
49 مقایسه ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول های با اندازه های متفاوت در گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 7
50 مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 4
51 مقایسه مصرف اختیاری، قابلیت هضم مواد مغذی شیر میش و یک ترکیب تجاری جایگزین شیر و اثرات آنها بر عملکرد بره های شیرخوار نژاد دالاق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید های آلی و نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثر افزودن سطوح مختلف خرمای ضایعاتی با پریبیوتیک به جیره بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 اثر جایگزینی کاه گندم با کاه زیره برافزایش وزن و فراسنجه های خون بره های نر پرواری کردی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
4 اثر سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 ارزش غذایی کاه زیره سبز در تغذیه بره های پرواری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد سنگسری با استفاده از روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی کاربرد مکمل طبیعی سین بیوتیک بر مرفولوژی روده و وزن نسبی اندا مهای لاشه در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
8 ارزیابی وزن اندام های مرتبط با سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با اسید آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زیولیت در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 بازده اقتصادی استفاده از جایگزین شیر تجاری در تغذیه بره های شیرخوار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 برآورد اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی درمرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
11 برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چربی شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی بر روی گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن در سنین مختلف در بلدرچین سفید انگلیسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن در سنین مختلف درمرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
15 برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 برآورد همخونی در گوسفندان کردی شیروان و تاثیر آن بر اوزان بدن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی اثر اسید های آلی و نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی اثر اسید های آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در پایان دوره رشد (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله پنبه دانه در جیره بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
20 بررسی اثرات سن وجنس برروی سرعت اسب های ترکمن ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 بررسی اثرات غنی سازی کاه زیره با اوره - ملاس بر محتوی پروتئین خام، عصاره اتری و دیواره سلولی کاه غنی شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 بررسی ارتباط بین برخی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 بررسی ارتباط بین سرویس و نگهداری دستگاه شیر دوشی و وضعیت بیماری ورم پستان و شاخص های اقتصادی مرتبط با این بیماری در گاوداری های روستایی شهرستان بهشهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 بررسی استفاده از پرلیت و زئولیت در مقوای بستر بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
25 بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی به مکمل سین بیوتیک به عنوان محرک رشد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
26 بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی جوان تغذیه شده با اسید آلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی پلی مورفیسم ژن آلفالاکتالبومین درگاومیش های استانمازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 بررسی پلی مورفیسم ژن دی اسیل گلیسرول اسیل ترانسفراز( DGAT1 ) درگاومیش های استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
29 بررسی چند شکلی ژن گیرنده β3 آدرینرژیک در گوسفند نژاد زل استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
30 بررسی چند شکلی ژن میوستاتین (MSTN) در اسب های ترکمن ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
31 بررسی چندشکلی جایگاه ژنی کالپاین در گوسفندان نژاد سنگسری (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
32 بررسی چندشکلی چهارمین جایگاه اگزون 2 ژن FOXO3 در میش های ایران بلک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی چندشکلی دومین جایگاه اگزون 2 ژن FOXO3 در میش های ایران بلک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی چندشکلی ژن VIPR-1 در مرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
35 بررسی چندشکلی نشانگر ریزماهوارهای BM6444 زیر واحد آلفا اینهیبین روی بازوی Q کروموزوم شماره 2 گوسفند نژاد کردی شیروان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
36 بررسی رابطه تعداد شکم زایش با اندازه فولیکول های تخمدان گاو پس از زایش به کمک اولتراسونوگرافی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
37 بررسی رابطه تولید شیر با اندازه فولیکول های تخمدان گاو پس از زایش به کمک اولتراسونوگرافی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
38 بررسی ریز ذرات کپسوله شده عصاره نعناع فلفلی بر عملکرد سیستم ایمنی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
39 بررسی سطوح مختلف گیاه کنگر فرنگی ((Cynara scolymus) بر تعداد کل گلبول های سفید و نسبت هتروفیل بر لنفوسیت در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
40 بررسی نشانگرهای ژنتیکی BMS1004 و BMS2361 درگوسفندان نژادکردی شمال خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
41 بررسی هتروفیل و لنفوسیت و اندام های لنفاوی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر Descurainia sophia در شرایط تنش حرارتی حاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
42 بررسی همخونی گوسفنذان سنگسری ایستگاه اصلاح نژاد دامغان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 پاسخ رشد و پارامترهای عملکردی بره های نر نژادکردی به کاه زیره عمل آوری نشده و عمل آوری شده با اوره - ملاس (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
44 پاسخ صفات عملکردی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر (Descurainia sophia) در شرایط تنش حرارتی حاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
45 تاثیر اندازه ذرات ذرت سیلویی و مکمل روغن سویا بر قابلیت هضم، مصرف و سرعت عبور بخش جامد در دستگاه گوارش گوسفند (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
46 تاثیر ظرف کشت بر روی تولید پروتئین FSH گاوی نوترکیب در مخمر پیکیا پاستوریس (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 تأثیر تغذیه کاه زیره خشک و عمل آوری شده با اوره - ملاس بر فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد کردی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
48 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات رشد با مدل رگرسیون تصادفی در مرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
49 تجزیه و تحلیل ژنتیکی نمره سلول های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
50 تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی طول عمر تولیدی درمیش های کردی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
51 تخمین ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
52 تعیین مدل مناسب برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت خارجی تخممرغ در مرغان بومی خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
53 جایگزینی کاه زیره با کاه گندم درجیره بره های پرواری نژاد کردی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
54 مطالعه چندشکلی ژن میوستاتین و تاثیر آن بر صفات رشد در گوسفند سنگسری (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 مطالعه خصوصیات پروتئینی کنجاله کانولا با مدل CNCPS و اثرات آن بر سطوح هورمونهای تیروئید در بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
56 مطالعه مولکولی و تعیین چند شکلی برخی نشانگرهای ریز ماهوارهای در گوسفندان نژاد کردی شیروان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
57 مقایسه اثرات سطوح مختلف کنگرفرنگی (Synara scolymus L) بر عملکرد رشد و وزن اندامهای داخلی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
58 مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه کنگرفرنگی (Synara Scolymus L) بر سیستم ایمنی و ارگان‌های لنفاوی جوجه‌های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
59 مقایسه مدل های رشد و انتخاب مدل بهینه در مرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
60 مقایسه مدل های مختلف برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت داخلیتخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
61 همبستگی توسعه شکمبه با نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون در بره های شبرخوار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
62 همخونی و تاثیر آن بر وزن تولد بره های نرو ماده گوسفند کردی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد حسین آباد شیروان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی