دکتر ناصر باهنر

دکتر ناصر باهنر استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر ناصر باهنر

Dr. Naser Bahner

استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیین های تلویزیونی و بازنمایی حزن مذهبی آسیب شناسی سنت های مناسبتی تلویزیون ایران در محرم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 55
2 بازسازی اصول «پرورش تفکر» براساس هستی شناسی اسلامی به قرائت علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
3 بررسی جایگاه رسانه های جدید در سیاست های اعلامی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه فضای مجازی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 28، شماره: 59
4 بررسی رابطه سرمایه نمادین باسرمایه فرهنگی موردمطالعه دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 16، شماره: 31
5 تحلیل دلالت های سیاستی اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 83
6 تحلیل سوادرسانه ای براساس مدل EC؛ موردمطالعه؛سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 28
7 تحلیل سیاست‎های سواد رسانه‎ای در سه نهاد فرهنگی و ارتباطی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 3، شماره: 2
8 تلویزیون و تدثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 12
9 تلویزیون وتاثیرآن برهویت دینی،گروهی و جنسیتی ایرانیان مطالعه نظریه کاشت درایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 17
10 رسانه های جمعی و تولیدات دینی برای کودکان: ارائه رویکردی ارتباطی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 3
11 رسانه های جمعی و مسیولیت اجتماعی مطالعه تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 18، شماره: 39
12 رویکردرسانه ای به تحلیل ارتباطی امربه معروف و نهی ازمنکر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 25
13 سیاست گذاری فرهنگی مطلوب مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی دیدگاه های خبرگان و سیاست گذاران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 46
14 فلسفه و هنجارهای کارکردی رسانه های جمعی در اندیشه امام خمینی(س (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 12، شماره: 46
15 مولفه های نظریه سیاستی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فضای مجازی از نگاه خبرگان مدیریتی و اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 27
16 میزان و چگونگی هم فرهنگی دانش آموختگان مدارس اسلامی و سایر مدارس شهر تهران: با تاکید بر عوامل رسانه و مدرسه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 62
17 نظریه هنجاری رسانه ها از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی: از ۱۳۵۷ تا سی امین سال انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 16، شماره: 58
18 هنجارهای عفاف وحجاب اسلامی درسیماوسینما تحلیل تطبیقی سیاست ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 21
19 هنجارهای مرتبط با مکان ها و زمان های مقدس در سه کتاب مقدس (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش سلامت معنوی در کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به کرونا (مطالعه موردی: بیماران مبتلا به کرونا در سازمان صدا و سیما) (دریافت مقاله) همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی