محمود بشیری

 محمود بشیری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

محمود بشیری

Mahmoud Bashiri

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی عنوان در رمانهای ادبیات پایداری با تکیه بر رمانهای ام سعد و دا (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 68
2 بومی گرایی واقلیم گرایی در رمان شما که غریبه نیستید هوشنگ مرادی کرمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 42
3 تحلیل مضامین و سمبل های سرو در شعر پارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
4 تحلیل مضامین و سمبل های سرو در شعر پارسی... (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 2، شماره: 7
5 جایگاه جمله واره در زبان فارسی و تطبیق و همسانی آن با زبان عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 8، شماره: 18
6 خواب و رویا در شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 طبقه بندی موضوعی و آسیب شناسی پژوهش های شاهنامه فردوسی (مطالعه موردی مقالات و کتاب ها) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی