امید پورکلهر

 امید پورکلهر Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous

امید پورکلهر

Omid Pourkalhor

Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.