دکتر آرمین بهرامیان

دکتر آرمین بهرامیان استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر آرمین بهرامیان

Dr. Armin Bahramian

استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Reflective Photography Technique in Visual-Semantic Evaluation from Citizens' Point of View (Case Study: Urban Landscape of Shiraz) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 12، شماره: 3
2 امکان سنجی استفاده از الگوی تاریخ نگاری« روح زمانه» به عنوان روشی برای مطالعات تاریخ معماری معاصر ایران* (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 9، شماره: 2
3 Saliency Cognition of Urban Monuments Based on Verbal Descriptions of Mental-Spatial Representations (Case Study: Urban Monuments in Qazvin) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 2
4 تحلیل نقش چشم انداز بر ساختار فضایی و نظام استقرار معماری عمارت اصلی باغ عباس آباد (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 14، شماره: 60
5 تحلیل نقش چشمانداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی درباغ ایرانی (مطالعە موردی: باغ های دورە صفوی در شمال ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 13، شماره: 55
6 تدوین مدل روش پژوهش در مطالعات منظر شهری با تاکید بر پیاز پژوهش ساندرز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 12، شماره: 45
7 دست یابی به پایداری زیست محیطی در مسکن امروزی به واسطه طبیعت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
8 رهنمون های طراحی جهت ارتباط با طبیعت در مسکن معاصر با رویکرد پایداری زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 1، شماره: 1
9 شرایط محیطی و تاثیر آنها بر شکل تپه موریانه به منظور نگهداشت دمای محیط داخلی آنها (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 1، شماره: 4
10 مقایسه تطبیقی باغ های تخت شیراز و قصر قجر تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الهام از خصوصیات پیچیده ساختارهای طبیعی به منظور دستیابی به معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
2 بازخوانی باغ و کوشک هشت بهشت در عنوان معماری پایدار محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
3 بررسی پارامترهای معماری تأثیرگذار در طراحی ساختمانهای اداری به منظور استفاده از نور روز در شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 بررسی نظام دسترسی سواره و پیاده در مراکز محلات شهر جدید بهارستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
5 بهیافت بناها، رویکردی جدید در معماری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 بهیافت، رویکردی نوین در بازتوسعه اراضی قهوه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 تاثیر پایداری اجتماعی بر ارتقا فضای شهری (نمونه موردی مراکز محله شهر جدید بهارستان) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
8 تهویه طبیعی در تپه موریانه؛ راهکاری برای تقلید در معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
9 تهویه طبیعی در تپه موریانه؛ راهکاری برای تقلید در معماری (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
10 رهنمون های طراحی جهت حضور طبیعت در مسکن معاصر با رویکرد بازآفرینی پایداری زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
11 سرمایش غیر فعال در عمارت هشت بهشت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
12 طراحیمرکز محله شهر جدید بهارستان با تأکید بر پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
13 فناوری های نو در طراحی یکپارچه اقلیمی پوسته ساختمان با رویکرد حفظ انرژی و آسایش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
14 معماری بایونیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری