دکتر عسکر آتش افروز

دکتر عسکر آتش افروز استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

دکتر عسکر آتش افروز

Dr. Askar Atashafrouz

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توانمندی منش بر اشتیاق و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری استفاده از توانمندی های منش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
2 اثربخشی بازی پازل (دستی و الکترونیکی) بر حافظه فعال دیداری، تجسم فضایی و چرخش ذهنی در دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 2
3 بررسی رابطه هوش معنوی و جهتگیری مذهبی با شادکامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 2، شماره: 3
4 بررسی رابطه ی علی هیجان خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی گری تعلق به همسالان منحرف در دانش جویان (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 3
5 تاثیر آموزش هوش موفق بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی معلم در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 8، شماره: 30
6 تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 18، شماره: 0
7 تحلیل چندسطحی رابطه ادراک مهارت های تشخیصی معلم، سطح چالش انگیزی کلاس، کیفیت تدریس معلم و هیجانات پیشرفت مثبت با عملکرد ریاضی در دانش-آموزان پایه نهم (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 14، شماره: 52
8 تحلیل چندسطحی رابطه هیجانات پیشرفت منفی، ادراک مهارت های تشخیصی معلم، سطح چالش انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با عملکرد ریاضی در دانش آموزان پایه نهم (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 12، شماره: 24
9 رابطه راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان، ادراک مهارت های تشخیصی معلم، سطح چالش انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با هیجانات پیشرفت در دانش آموزان پایه نهم: یک تحلیل چندسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 11، شماره: 2
10 رابطه علی باورهای هوشی و برخی مولفه های خودتنظیمی با میانجی گری جهت گیری های هدف در دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 29
11 رابطه علی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 24، شماره: 1
12 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای هدف گزینی در دانش آموزان پسر دبیرستان-های شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 21، شماره: 2
13 مدلی برای تبیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و بی صداقتی تحصیلی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت خودتحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 1
14 مقایسه اثر بخشی روش تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم و برنامه یکپارچگی حسی حرکتی بر کارکرد های اجرایی (انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ) دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 4
15 مقایسه خلاقیت، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 26
16 مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 11، شماره: 2
17 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه "چگونه من فکر می کنم" برای سنجش تحریف های شناختی در دانش آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی بازی بر رشد شناختی کودکان با نگرش عصب شناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
2 اثربخشی بازی های فکری بر تقویت هوش فضایی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
3 بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و مولفه های هوش هیجانی در دانش آموزان کلاس نهم شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 تحلیل رمان ته کلاس، ردیف آخر، صندلی آخر از دیدگاه روانشناسی کودک و نوجوان (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
5 رابطه بین اضطراب اجتماعی،حمایت اجتماعی و ترس از تنهایی با رضایت از زندگی در افراد ساکن و غیر ساکن سرای سالمندان شهرستان اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان
6 رابطه علی بین رضایت از آموزش مجازی و خشنودی از زندگی تحصیلی با میانجیگری عواطف وانگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران