رسول آقالری

 رسول آقالری دانشگاه ارومیه

رسول آقالری

Rasoul Aghalary

دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.