علی خوزین

 علی خوزین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

علی خوزین

Ali Khozein

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه ابعاد نقدشوندگی سهام با حجم فروش اولیه اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان یک ابزار مالی نوین (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 1
2 بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی با افشای اختیاری اخلاقیات در شرکت هایدارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 14
3 بررسی کنترل های داخلی در بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 18
4 بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 18
5 بررسی نقش پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) بربهبود کیفیت گزارشگری مالی ، افزایش شفافیت اطلاعات مالی وکاهش عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 3
6 بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 3
7 بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL به عنوان یک تکنولوژی اطلاعاتی نوین دربهبود حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 24
8 رتبه بندی عوامل موثر در گسترش سرمایه گذاری بر روی صکوک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
9 روش استفاده از کارت امتیازدهی گزارشگری پایداری (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 1
10 شناسایی عوامل موثر در به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
11 طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه بندی ریسک های اوراق بهادار اسلامی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 4
12 عوامل موثر بر اثر بخش سیستم ABC در شرکت های گروه محصولات شیمیایی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 39
13 نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابداری (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 1، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر میانجیگری بحران مالی در گزارش حسابرس و اقلام تعهدی، تأکید بر سایر دلایل ابهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
2 اقلام تعهدی اختیاری و اظهار نظر مشروط، تأکید بر سایر دلایل ابهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 اوراق فروش تبعی محصولی نوین ازرشته مهندسی مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
4 بررسی اثر معاملات بااشخاص وابسته بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
5 بررسی اثرویژگی های هیات مدیره بربه موقع بودن انتشار گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران گروه محصولات دارویی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 بررسی ارتباط بین استقلال مدیران ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدارتهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
9 بررسی ارتباط بین نوع موسس حسابرسی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 بررسی پنجره ی فرصت ها بر دانش کار آفرینی (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
11 بررسی تاثیر دامنه حسابرسی داخلی و عملیات حسابرسی داخلی شرکت بیمه دانا استان تهران بر عملکرد مالی آن (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
12 بررسی تاثیر دستورالعمل حسابرسی و گزارش حسابرسی داخلی شرکت بیمه دانا استان تهران بر عملکرد مالی آن (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
13 بررسی تاثیر نیروی انسانی و اهداف حسابرسی داخلی شرکت بیمه دانا استان تهران بر عملکرد مالی آن (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
14 بررسی رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی ومدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
15 بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و تخصص مالی اعضای هیئت مدیره با کیفیت اطلاعات مالی در50شرکت برتر پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
16 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نظام راهبری شرکتی با کیفیت اطلاعات مالی در50شرکت برتر پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
17 بررسی رابطه بین سودآوری، مالکیت نهادی و مسیولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیلی اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
18 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی وحجم مبادلات اوراق اختیارفروش تبعی دربازاربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
19 بررسی رابطه بین وجود کمیته حسابرسی و افشای سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
20 بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
21 بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و افشای سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
22 بررسی عوامل موثر بر بکارگیری اثر بخش صکوک در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
23 بررسی مبانی نظری عوامل موثر بر بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
24 بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با لحاظ نمودن نقش میانجی فرهنگ سازمانی مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
25 بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL در حسابرسی مستمر (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
26 بررسیعوامل اثربخشی خرید و تدارکات پروژه ها و طرح های سرمایه گذای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
27 تاثیر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
28 جریانها نقدی و سودآوری سهام با در نظرگرفتن فرصتهای سرمایه گذاری (تحقیق موردی در شرکتهای صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
29 حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
30 رابطه بین اقلام تعمدی اختیاری و اظهارنظر مشروطه حسابرس (تأکید بر ابهام در تداوم فعالیت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
31 راهبردها و راهکارهای دولت الکترونیک در هزاره سوم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها
32 رتبه بندی عوامل مؤثر در به کارگیری اوراق مشتقه در بازار مالی ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
33 رتبه بندی عوامل مؤثر در به کارگیری اوراق مشتقه در بازار مالی ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
34 روش اجرای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در تولید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
35 روش تحلیل فرایندهای تقاطع ـ CAM -I ، توسط مدیران اجرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
36 سنجش استراتژیک محرکهای ارزش برای مدیریت سرمایه فکری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
37 شناسایی عوامل موثر در افزایش کیفیت گزارشات حسابرسی عملکرد، دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
38 شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
39 طرح بازاریابی و استراتژی فروش (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
40 طرح بازاریابی و استراتژی فروش (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
41 عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم های هزینه یابی / مدیریت بر مبنای فعالیت کدامند؟ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
42 کیفیت حسابرسی با اندازه مؤسسه، به موقع بودن گسارشات مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
43 کیفیت حسابرسی و افشا کافی و گزارشگری مناسب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
44 مدیریت تقاطعCAM-I، چهارچوبی برای ترسیم گردش هزینه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
45 مدیریت تقاطعCAM-I، چهارچوبی برای ترسیم گردش هزینه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
46 نقش تعدیلی بحران مالی بر رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرس (تأکید ابهام در تداوم فعالیت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
47 نوآوری و کارآفرینی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
48 ویژگی های هیات مدیره و به موقع بودن انتشار گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین