دکتر حسن بسکابادی

دکتر حسن بسکابادی دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر حسن بسکابادی

Dr. Hasan Boskabadi

دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antibiotic Susceptibility Patterns in the NICU of Ghaem Hospital of Mashhad (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمایشگاه پزشکی دوره: 8، شماره: 1
2 ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 52، شماره: 4
3 ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 57، شماره: 3
4 Comparing the Effect of Peer Support and Training by Healthcare Providers on Women’s Breastfeeding Self-Efficacy (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 4، شماره: 1
5 Effective Maternal and Neonatal Factors Associated with the Prognosis of Preterm Infants (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 4، شماره: 1
6 Effects of Yakson Therapeutic Touch and Heel Warming on Pain Caused by Heel Stick Procedure, Vital Signs, and Cry Duration in Full-term Neonates (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 8، شماره: 2
7 Evaluation of Auditory Brainstem Response (ABR) in neonatal hyperbilirubinemia (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 20، شماره: 51
8 Evaluation of the Effect of Nest Posture on the Sleep-wake State of Premature Infants (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 6، شماره: 1
9 The Acute Temporary Peritoneal Dialysis in Neonates: A Five-Year Experience (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 6، شماره: 2
10 The Effects of Field Massage Technique on Bilirubin Level and the Number of Defecations in Preterm Infants (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 4
11 The Impact of Oral Glutamine Supplementation on Prevention of Nosocomial Infections in Preterm Infants (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 7، شماره: 1
12 Thrombocytopenia during the First Week of Life among Neonates with Down Syndrome: Data from Multihospital Healthcare Systems (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 10، شماره: 2
13 بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 114
14 بررسی ارتباط نوع زایمان با شدت زردی در نوزادان مبتلابه زردی مراجعه­کننده به بیمارستان قائم مشهد در یک دوره ۶ ساله (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 14، شماره: 4
15 بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) مشهد (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 16، شماره: 90
16 بررسی تاثیر اجرای پروتکل زمان آرام بر معیارهای فیزیولوژیک نوزادان نارس (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتابگردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارس (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 9
18 بررسی تجویز سفوتاکسیم در مقایسه با آمپی سیلین در مادران باردار دچار پارگی زودرس کیسه آب بر بروز عفونت در نوزادان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 93
19 بررسی علائم بالینی، فاکتورهای خطر مادری و نوزادی در ۲۸۵ نوزاد با سپسیس قطعی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 24، شماره: 9
20 بررسی علل و عوامل مستعد کننده مرگ نوزادان در بیمارستان قائم (عج) شهرستان مشهد از فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 14، شماره: 7
21 بررسی عوامل خطر مادری زایمان زودرس در بیمارستان قائم مشهد از سال ۹۹-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 25، شماره: 3
22 بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی در نوزادان ترم شیر مادرخوار دچار زردی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 16، شماره: 63
23 بررسی عوامل مساعد کننده مرتبط با شیردهی در نوزادان با نارسایی حاد کلیه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 1
24 بررسی عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 34
25 تاثیر ماساژ بر بروز آپنه وعدم تحمل تغذیه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 3، شماره: 2
26 تاثیر مشارکت خانواده بر سلامت عمومی مادر و طول مدت بستری نوزاد نارس (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 4، شماره: 1
27 تاثیر وضعیت جنینی حین خونگیری وریدی بر درد و شاخصهای فیزیولوژیک در نوزادان نارس (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 2
28 تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان: گزارش یک مطالعه دلفی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 11، شماره: 1
29 روزه داری و پیامدهای بارداری (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 16، شماره: 57
30 گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 50، شماره: 2
31 گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع II (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 11، شماره: 2
32 مقایسه تاثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر زمان شروع اولین تغذیه با شیر مادر در زنان نخست زای مشهد در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 4
33 مقایسه عوارض تنفسی و عفونی نوزادان نارس مادران مبتلا به بیماری در دوران حاملگی با مادران سالم (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 25، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Serum level of vitamin D in preterm infants and its association with premature-related respiratory complications: a case-control study (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی
2 Thrombocytopenia during the first week of life among neonates with Down syndrome: data from multihospital healthcare systems (دریافت مقاله) کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان
3 تاثیر عملکرد مامای مراقب نوزاد بر تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در ساعت اول تولد در بلوک زایمان بیمارستان قائم (دریافت مقاله) ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان
4 تاثیر عملکرد مامای مراقب نوزاد بر تماس پوست با پوست مادرو نوزاد در ساعت اول تولد در بلوک زایمان بیمارستان قائم (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
5 مقایسه تاثیر دو نوع آموزش تله نرسینگ و مولتی مدیا بر موفقیت شیردهی نوزاد نارس (دریافت مقاله) ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان
6 مقایسه مشخصات نوزادان حاصل زایمانی طبیعی و سزارین (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
7 مقایسه وزن تولد نوزادان مادران دریافت کننده و بدون دریافت روی (دریافت مقاله) ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان