دکتر مهدی الیاسی

دکتر مهدی الیاسی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مهدی الیاسی

Dr. mahdi elyasi

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران ( مورد مطالعه : یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
2 آسیب شناسی فرایند انتقال فناوری (مورد مطالعه: انتقال فناوری نوعی سلاح شکاری از کشور ترکیه) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 29
3 ابزارهای سیاستی توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش بنیان با استفاده از مفهوم آمیخته سیاستی و شکست سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 2
4 ارائه الگوی همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
5 ارائه چارچوب تعمیق ساخت داخل با رویکرد شکلگیری بومسازگان فناوری (مطالعه موردی پروژه ساخت داخل واگن مترو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 2
6 ارائه چارچوب نهادی برای افزایش اثربخشی نقش دولت و بخش عمومی در ارتقای توان فناورانه تولیدات داخلی: مطالعه موردی قانون حداکثر استفاده از توان داخل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 8، شماره: 2
7 ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 1
8 ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه نظامهای ملی نوآوری: سنجش در ۱۴۶ کشور و تحلیلی بر وضعیت ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
9 ارایه متدولوژیSUP بر اساس استاندارد ISO ۲۷۰۰۱و متدولوژی RUP در جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان هوافضا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 3
10 ارزیابی برنامه های ضمانت اعتبار شرکت های فناور نوپا در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 1
11 استفاده از ابزار مقررات گذاری برای اجرای سیاست های نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
12 اعتبارسنجی روش های اکتساب فناوری در روند توسعه یک صنعت دفاعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 17، شماره: 2
13 الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 2
14 الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 7، شماره: 13
15 الگوی فرآیندی برای طراحی و تدوین راهبرد فن آوری در بنگاه های صنعتی (مطالعه موردی یک تولیدکننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 3
16 انتخاب مدل مناسب ضمانت اعتبار شرکت های فناور نوپا در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 4
17 Developing a Knowledge Management`s Framework for identification of Success factors in the Product Acquisition Cycles - case of aviation Industries Organization (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی نوآوری در مهندسی دوره: 1، شماره: 1
18 Proposing a Model to Investigate the Effect of Information Technology on Quality Performance of Manufacturing Companies: The Survey of Iran Khodro and SAIPA Companies (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 13
19 بررسی اثر حمایت های مالی دولت بر همکاری های تحقیق وتوسعه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
20 بررسی تاثیر تنظیم محیط نهادی بر اثربخشی همکاری های فناورانه در صنایع هوافضایی کشور با تاکید بر نقش سازمان های میانجی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 3
21 بررسی تاثیرسرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت های چند ملیتی بر توسعه صنعت اپراتور تلفن همراه (مورد مطالعه ایرانسل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 4
22 بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 4
23 بررسی ضرورت فهم عمیق تر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 2
24 بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانه سازمانها (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان حوزه زیست فناوری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 1
25 بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهپاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 4
26 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه شاهد تجربی شرکت های استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 4، شماره: 1
27 بین المللی سازی یکباره یا تدریجی؟ موردکاوی فرآیند بین المللی سازی سه کسب وکار دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 2
28 تاثیر قابلیت سازی بنگاه ها توسط سازمان های میانجی بر توسعهٔ همکاری های فناورانه (مورد مطالعه: صنایع هوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
29 تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 0
30 تحلیل اثر مولفه های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 52
31 تحلیل تاریخی زیرساختهای قابلیت ساز درون بنگاهی در صنعت ساخت هواپیمای مسافری (بررسی موردی: امبرائر برزیل، بمباردیر کانادا و پروژه های ساخت هواپیمای مسافری در چین، ژاپن و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 1
32 تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست گذاری نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 1
33 تحلیل راهبرد گذار فناورانه تولید هم زمان برق و حرارت در ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 50
34 تحلیل ظرفیت قانونی ایران برای پشتیبانی از یادگیری و فرارسی فناورانه: مطالعه‌ای تطبیقی با تجارب موفق بین‌المللی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 3
35 تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بر اساس چارچوب ائتلاف مدافع (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 2
36 تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 2
37 تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 2
38 تحلیل مدل شکل گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 5، شماره: 4
39 تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 1
40 تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 3، شماره: 6
41 تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
42 تعیین روابط ساختاری و رتبه بندی عوامل موثر بر خروج کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان حوزه زیست فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 43
43 توسعه چارچوبی برای ارزیابی اقتصاد پلتفرمی دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 12، شماره: 45
44 چارچوب ارزیابی زیست بوم کسب و کارهای نوپا (مورد مطالعه: استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 18، شماره: 70
45 چارچوب ارزیابی فناوری بازی های موبایل مبتنی بر شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 3
46 حرکت در مسیر نوآوری: تحلیل تجربه صنعت فولاد ایران در یادگیری فناورانه با استفاده از چارچوب پنجره های فرصت (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 4
47 دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی: عقلانیت ها، اهداف، چالش ها و کارکردها (مطالعه موردی دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 1
48 راهنمای انتخاب روش اکتساب فناوری: مدل سه بعدی برهم کنش عوامل مرتبط با مالک، گیرنده و ماهیت فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 3
49 رویکرد نوین نوآوری باز:مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افق های پیش رو (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 14، شماره: 28
50 سیاست های علم، فناوری و نوآوری برای تقویت بوم سازگان نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
51 سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 77
52 شبکه نوآوری در محصولات با سیستم های پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 12، شماره: 23
53 شناخت استراتژیک و نقشه یابی شناختی: بررسی مفهوم قابلیت های شناختی و کاربرد نقشه یابی شناختی در مدیریت استراتژیک سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
54 شناسائی و اولویت بندی ریسک های راهبردی «مطالعه موردی؛ شرکت هلدینگ توسعه صنایع ومعادن غدیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 5
55 شناسایی خردبنیان های توانمندی نوآوری در شرکت های تولید داروی کشور؛ مطالعه چند موردی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 1
56 شناسایی عوامل موثر بر توسعه مدل کسب وکار استارتاپ ها همگام با مراحل بلوغ یک استارتاپ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 4
57 شناسایی موانع توسعه فناوری های تولید همزمان برق و حرارت در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل چندسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 11، شماره: 3
58 شناسایی و اولویت بندی اصول مورد نیاز برای بهبود فضای نوآوری بنگاه های دفاعی ایران با رویکرد باز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 2
59 طراحی الگوی بلوغ مدل کسب وکار استارتاپی در ایران (مطالعه چند موردی: استارتاپ های پلتفرمی / دیجیتالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 1
60 عوامل انگیزشی، بهداشت و جامع موثر بر حفظ و نگهداری کارکنان دانشی در شرکت های دانش بنیان تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 3
61 عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 6
62 عوامل مؤثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوری تلفن همراه در گذر به سمت موبایل باند پهن، مورد مطالعه کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 43
63 عوامل موثر در بهبود ظرفیت جذب در همکاری های فناورانه اپراتورهای موبایل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 46
64 قانون رقابت در عصر کسب و کارهای پلتفرمی (مطالعه چند موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 4
65 گذار فناورانه در نظام اجتماعی فنی رزم هوایی ایران با تمرکز بر فناوری پهپاد (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 2
66 گونه شناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 4
67 گونه شناسی نظریه های زمینه ساز استراتژی باز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 51
68 مدل ارتقاء یادگیری فناورانه برای توسعه نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه موردی صنعت فولاد کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 3
69 مرزگستری در پروژه های کلان پژوهشی شرکت ملی نفت: فراترکیب ادبیات موضوعی و ارائه جهت گیری تحقیقات آتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 50
70 مروری بر سیاست های موفق هم پایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 14، شماره: 27
71 مروری بر مفهوم هوشمندی فناوری (تعاریف، ساختارها، فرآیند، بازیگران، روش ها و ابزارها) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 30
72 مطالعه تطبیقی سبک های رهبری موثر بر موفقیت شرکت های نوپای دانش بنیان ایرانی – موردکاوی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 4
73 مقاله پژوهشی: ارائه چارچوب نظری دستیابی به هم گرایی ظرفیت های توسعه فناوری ملی(دفاعی و غیردفاعی) در صنعت (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 21، شماره: 91
74 مقاله پژوهشی: شناسایی ابزارهای موثر بر شکلگیری و توسعه شبکه دانشبنیان در حوزه دفاعی و تحلیل آن با استفاده از ماتریس نهاد-ابزار- هدف (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 12، شماره: 3
75 مقاله پژوهشی: شناسایی شایستگی های عمومی موثر بر ارتقای ظرفیت جذب دانش فناورانه در صنایع پیشرفته دفاعی ج.ا.ایران؛ مطالعه موردی: صنعت فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 3
76 مهمان سردبیر: دو رویکرد پیشبرد تکامل سیاست های نوآوری کشور (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
77 نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 58
78 نوآوری باز متمرکز بر کاربر در فرایند توسعه بازی های موبایلی: یک مطالعه چندموردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 2
79 یک تحلیل کارکردی-ساختاری از سیاست های بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اکوسیستم شرکتهای مشاوره مدیریت در حوزه فناوری و نوآوری (مطالعه موردی: شرکتهای مشاوره مدیریت فناوری و نوآوری ایران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
2 ارائه یک الگوی ترکیبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی (مطالعه و بررسی تجربه شرکت قشم ولتاز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
3 ارایه چهارجوب تدوین استراتژی توسعه شهری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
4 ارزیابی پهنه های جغرافیایی جهت تبذیل ضذن به منطقه ویژه علم و فناوری (مطالعه موردی: تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
5 ارزیابی رقابتپذیری منطقه ای در صنایع لبنی مورد مطالعه: صنایع لبنی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
6 بررسی تاثیر استراتژی های کسب و کار بر عملکرد سازمان مورد مطالعه: بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
7 بررسی رابطه بین هویت قومی با مشارکت سیاسی در ایران (مطالعه موردی:استان خوزستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
8 بررسی سرریز فناورانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صنعت مخابرات ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
9 تاثیر فرهنگ سازمانی برگرایش کارآفرینانه در کسب وکار های خانوادگی مورد مطالعه :کسب وکارهای خانوادگی در حوزه صنعت کاشی وسرامیک استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 تدوین استراتژی تکنولوژی در بنگاه های کوچک و متوسط با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
11 تعیین عوامل موثر بر مدیریت تامین مالی و ریسک های مربوطه در استارتاپ های فعال کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
12 سیستم خبره فازی برای تشخیص خرابی های شیمیایی سازه های بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 سیستم خبره فازی برای تشخیص میزان آسیب سازه های بتنی از واکنشهای قلیایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 شناسایی شاخص های عملکرد کلیدی در تجارت الکترونیکی و بازاریابی اینترنتی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
15 عوامل سرریز فناورانه بر صنعت مخابرات ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
16 مدل تعالی سازمانی EFQM ،الگویی کارامد برای مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 مدیریت هوشمند بحران در بستر تکنولوژی مبتنی بر اینترنت اشیاء (IoT) در بنگاه های کسب و کار ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
18 معرفی الگوهای مختلف انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه درون صنعتی و ارائه مکانیزمی برای تصمیم گیری (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
19 نقش سازمان بازرسی کل کشور در زمینه تحقق شفافیت از منظر حسن جریان امور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد
20 نقش فناوری اینترنت اشیا بر مدیریت بحران های زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در کارخانجات تولید مواد غذایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
21 نقش قوانین مالکیت فکری در یادگیری کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری