دکتر توحید پوررستم

دکتر توحید پوررستم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر توحید پوررستم

Dr. Towhid Pourrostam

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولویت بندی المان های تاسیساتی در فرایند رفع تداخل ها از منظر هزینه و زمان با استفاده از روش فازی- سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 4، شماره: 4
2 بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 5
3 بهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش بینی شاخص خسارت لرزه ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 39، شماره: 1
4 راهبرد چرخه عمر محور مفهومی ادعاهای بین ذینفعان در توافق های مشارکت عمومی-خصوصی (مطالعه موردی طرح های آزاد راهی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 1
5 سنجش عملکرد مهندسان در رفتار اخلاقی با کارفرمایان و همکاران بر اساس نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 12
6 سنجش کارائی فعلی و راهکار ارتقاء کارآمدی آتی مرحله امکان سنجی در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) ماهنامه عمران و پروژه دوره: 3، شماره: 9
7 شناسایی و اولویت بندی مخاطرات ایمنی قابل پیشگیری در پروژه های انبوه سازی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد مدل سازی اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 6، شماره: 4
8 طراحی سیستم سازه نگهبان برای گودهای شهری با رویکرد مهندسی ارزش (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 9
9 واکاوی دلایل تاخیر از دیدگاه مدیریت ریسک در مرحله اجرای پروژه های راه سازی (مطالعه موردی: محور گرمسار-سیمین دشت) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of the delay risks in the execution stage of the road construction projects (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
2 ارائه مدلی به جهت بهینه سازی تصمیما ت نهایی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصا ت پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
3 ارائه مدلی پیش بینی کننده به منظور بهینه سازی دعاوی و ریسک های موجود در مرحله برگزاری مناقصات پروژه های عمران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی
4 ارزیابی روشهای اجرای خط لوله انتقال گاز فشار قوی با تاکید بر هزینه های اجرا و بررسی تاثیر آن در احداث (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
5 ارزیابی سقف های پروژه های ساختمانی جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی با تاکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
6 ارزیابی فرصت ها و تهدید های چاپ سه بعدی ساختمان در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 استراتژی مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت ساخت و ساز و تخصیص ریسک در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
8 انتخاب مناسب ترین تکنیک ارزیابی برای مدیریت ریسک پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
9 اولویت بندی معیارهای موثر بر کاهش هزینه های کارگاه های ساختمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 CHALLENGES OF RANKING NEWLY BUILT RC BUILDINGS IN TERMS OF SEISMIC SAFETY IN IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 Risk Breakdown Structure Review and Risk Management Techniques in Construction Industry (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 The performance Comparison of Microsilica and MCI concrete in reducing corrosion caused by chloride penetration in harsh marine environment (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
13 بررسی ابعاد ساختمان سبز با هدف دستیابی به توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
14 بررسی دلایل ایجاد اختلافات در پروژه های عمرانی و ارایه بهترین راهکار رفع اختلاف (نمونه موردی:پروژه های ابنیه استان تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
15 بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
16 بررسی عوامل کاهش ایمنی در کارگاه های پل سازی با نگرش بر مدیریت ایمنی (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
17 بررسی فاکتورهای کلیدی موثر بر موفقیت پروژه های مسکن مهر در مناطق کمتر توسعه یافته با رویکرد تلفیقی برنامه ریزی چندمعیاره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
18 بررسی همزمان عوامل موثر بر تاخیرات زمان و افزایش هزینه در پروژه های بیمارستانی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
19 برنامه ریزی منابع انسانی و کارمند یابی در شرکتهای خصوصی پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 بکارگیری الگوریتم کلونی مورچه ها جهت بهینه سازی زمان بندی ساخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
21 بهینه سازی اجرای پروژه های راهسازی به طریق B.O.T و با بکارگیری مدیریت ریسک مطالعه موردی آزاد راه سمنان - شاهرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
22 تاثیرات استفاده از مصالح نوین ساختمانی بر کاهش زمان و هزینه ی پروژه از منظر مهندسی ارزش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
23 تحلیل حساسیت معیارهای موثر بر کاهش هزینه های کارگاه های ساختمانی با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
24 ساختار شکست ریسک در ایستگاه های مترو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
25 ساختار شکست ریسک در ایستگاه های مترو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
26 شناسایی عوامل اداری موثر بر تاخیر مطالعه موردی:پروژه های عمرانی اداره ورزش و جوانان استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
27 شناسایی عوامل تاخیرات در گودبرداری های عمیق با پیاده سازی مدیریت ارزش کسب شده و ارایه راهکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
28 شناسایی عوامل فنی موثر بر تاخیر مطالعه موردی:پروژه های عمرانی اداره ورزش و جوانان استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
29 شناسایی عوامل مالی موثر بر تاخیر مطالعه موردی:پروژه های عمرانی اداره ورزش و جوانان استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
30 شناسایی عوامل مالی، فنی و اداری مؤثر بر تأخیر ؛ مطالعه موردی: پروژههای عمرانی اداره ورزش و جوانان استان بوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
31 شناسایی عوامل موثر افزایش قیمت و طولانی شدن زمان انجام کار پروژه های احداث انبارهای نفت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
32 شناسایی عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده و تطویل زمان انجام کار پروژه های احداث انبارهای نفت و ارایه راهکارهای اصلاحی آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
33 شناسایی مهمترین موانع و ریسک های موجود در پیشرفت طرح های انبوه سازی و ارائه راهکارهای مناسب با توجه به کارهای انجام شده در استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
34 شناسایی و ارزیابی ریسک های مدیریت نگهداری راه های بین شهری با روش FMEA (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
35 شناسایی و ارزیابی ریسکهای پروژه های ساختمانی مسکونی بلند مرتبه در فاز طراحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
36 شناسایی و اولویت بندی استراتژی ها مدیریت منابع انسانی با به کارگیری تکنیک های تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
37 شناسایی و اولویت بندی ریسک در پروژه های پل سازی بتنی کامپوزیت به روش AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
38 شناسایی و بررسی عوامل موثر در افزایش هزینه و زمان انجام کار پروژه های احداث انبارهای نفت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
39 مدیریت ادعا در صنعت ساخت و ساز: مرور جامع پژوهش های گذشته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
40 مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی با روش ساختار شکست ریسک در ایستگاه های مترو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
41 مدیریت کاهش تولید پسماندها در بخش ساختمانی پروژه های عمرانی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
42 مروری بر پژوهش های شناسایی ریسک قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی پروژه های زیر ساخت (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
43 مروری بر رویکرد استقرار سیستم مدیریت پروژه و جایگاه آن در قانون نظام مهندسی ساختمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
44 مروری بر رویکرد انتقال ریسک در پروژه های ساختمانی از منظر حقوق ساخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
45 مقایسه تکنیک های اجرای مدیریت ارزش به منظور شناسایی زمان بهینه بکار گیری هر یک از روش ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
46 مقایسه روش های حل اختلاف و ارایه راهکارهای رفع اختلاف (نمونه موردی: پروژه های ابنیه استان تهران ) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 نقش مصالح نوین در پروژه های عمرانی با دید مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها