دکتر هادی ثقفی اصفهانی

دکتر هادی ثقفی اصفهانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دکتر هادی ثقفی اصفهانی

Dr. Hadi Saghafi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Interleaved ZVT High Step-Up Converter with Low Count Elements for Photovoltaic Applications (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
2 بکارگیری اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث طبیعی شدید با هدف افزایش تاب آوری شبکه توزیع (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis and Simulation of Momentum-Based Perturb andObserve MPPT Method for Photovoltaic Systems (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
2 ارائه ساختار بهبود یافته برای حذف جریان نشتی در مبدل اینورتری فتوولتاییکبدون ترانسفورماتور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
3 Energy Management of a DC Microgrid Composed of Photovoltaic,Fuel Cell, Battery and Supercapacitor Systems (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
4 Microgrid power management and control fundamentals: a technical review (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
5 Optimization of Parallel Active Filter Control Using an Innovative Algorithm to Improve Grid Performance (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
6 Performance Analysis on Series Compensated Transmission Lineusing Distance Relay (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
7 Reduction of Harmonics to Improve Power Factor in Critical Conduction Mode(CRM) Boost Converters (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
8 بررسی اثر کلیدزنی هوشمند ریزشبکهها بر روی قابلیت اطمینان سیستم توزیع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
9 بررسی اثر هارمونیک ها برروی مبدل های الکترونیک قدرت موجود در خطوط HVDC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
10 بررسی پایداری گذرای منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
11 بررسی تاثیر خرابی سیستم توزیع و کلیدزنی ریزشبکه ها در ارزیابی قابلیت اطمینان ریزشبکه ها در سیستم توزیع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
12 بررسی تبادل توان توسط مبدل AC-DC دوجهته در نانوگریدها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
13 بررسی سهم خطای اتصال زمین در اتوماسیون بهینه شبکه های توزیع برق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
14 بررسی عملکرد دینامیکی ریزشبکه های اینورتری به ازای افزایش طول خطوط (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 بررسی مشکلات ناشی از عدم مطابقت مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی با شرایطهوای گرم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
16 بررسی و پیاده سازی یک حلقه قفل شده فاز (PLL) برای کار در محیطهای نامتعادل (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
17 بررسی و پیاده سازی یک سیستم بومی کنترل الکترود کوره های قوس الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
18 بررسی یک روش جدید ردیابی نقطه بیشینه توان برای کنترل سیستم فتوولتاییک در شرایط وجود سایه جزئی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
19 بهبود پایداری دینامیکی ژنراتور القایی از دو سو تغذیه با استفاده از کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو به روش خطی سازی ورودی خروجی حالت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
20 بهبود ساختار کنترل توربین های بادی شامل ژنراتورهای القایی DFIG با استفاده از مبدل ماتریسی ارتقاء یافته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
21 تاثیر جبرانگر دینامیکی ولتاژ روی ولتاژ بار در شبکه های توزیع نامتعادل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
22 تشخیص و محاسبه سریع هارمونیکهای انتخابی در جبرانگرهای هارمونیکی سیستم قدرت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
23 جایابی بهینه کلید اتوماتیک در شبکه توزیع با درنظر گرفتن خطای اتصال زمین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
24 جایابی و سایزیابی بهینه همزمان خازن و منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم کلاغ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
25 شبیه سازی و پیاده سازی یک حلقه قفل فاز(PLL)برای کمیتهای س هفاز نامتعادل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
26 عیبیابی و راه اندازی سیستم کنترل خودکار تولید (AGC) در نیروگاه مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
27 کنترل تطبیقی جبرانساز استاتیک توان راکتیو در سیستم قدرت تک ماشینه متصل بهشین بین هایت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
28 کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی از دو سو تغذیه به روش خطی سازی ورودی خروجی حالت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
29 کنترل ولتاژ بار حساس در شرایط خطای متقارن بلند مدت با استفاده ازجبرانگر دینامیکی ولتاژ و سلف ذخیره کننده انرژی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
30 کنترل ولتاژ و فرکانس ریز شبکه های جزیره شده با استفاده از SMES (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
31 مدلسازی و شبیه سازی SVC های 63 کیلوولت جدیدمجتمع فولاد مبارکه در حضور کوره های قوس الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
32 معرفی نانوگرید ها به عنوان بخشی از شبکه قدرت آینده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
33 مکانیابی خطا برروی خط اصلی خطوط چند ترمیناله با استفاده از اطلاعات واحدهای اندازه گیر فازور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
34 مکانیابی خطا برروی خط انشعاب خطوط چند ترمیناله با استفاده از اطلاعات واحدهای اندازه گیر فازور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
35 هماهنگی کنترل منابع تولید پراکنده و نیروگاه های معمولی برای کنترل فرکانس درسیستم قدرت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق