سیدیحیی ابطحی

 سیدیحیی ابطحی عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

سیدیحیی ابطحی

Seyedyahya Abtahi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون همجمعی آستانه ای بازده بازار سهام و بازارهای ارزو طلا درایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
2 اثر بنیان های اقتصاد کلان بر نوسانات بازار مالی در ایران (روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس)) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 3
3 اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
4 اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
5 برآورد تنش مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر پیامدهای آن برای مدیریت دارایی های بنگاه و خانوار (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 9، شماره: 1
6 بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
7 تحلیل اثرات وابسته به وضعیت کل های پولی بر نرخ ارز واقعی: مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 12، شماره: 40
8 تحلیل چرخش رژیم بازده بازار سهام در ایران: مقایسه بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 1
9 تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو (رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 1
10 مقایسه عملکرد ضرایب فزاینده ناخالص و ضرایب فزاینده خالص در اقتصاد منطقه ای (مطالعه موردی: استان مرکزی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 25، شماره: 15
11 همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزاد سازی تجارت و اثر آن رشد اقتصادی ایران با رویکرد دینامیک سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 آزمون وجود شکستهای ساختاری در بازار بورس ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
3 اثر شاخص های آزاد سازی اقتصادی بر عملکرد بازار مالی ایران:با تاکید بر آزاد سازی تجاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
4 برآورد تابع مرزی تصادفی وکارایی فنی محصول گندم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
5 بررسی اثرات نامتقارن تورم برشاخص قیمت سهام در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
6 بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
7 بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد شغلی آنها در بانک سپه استانقزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی برعملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی متغیر سرمایه فکری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9 بررسی تاثیر نوسانات تولید بخش های مختلف اقتصادی بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
10 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با بورسهای آسیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
11 بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
12 بررسی رابطه بین تورم و رشد بهره وری؛ رهیافت مدل پنل ARDL (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
13 بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و توسعه مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
14 بررسی رابطه پویا بین عبور نرخ ارز و تورم در کشور ایران با استفاده مدل مارکوف سوییچینگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
15 بررسی رابطه ی پویا بین ریسک نقدینگی و عملکرد سیستم بانکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
16 بررسی رابطه ی تورم و شاخص قیمت سهام: رهیافت مارکوف سوییچینگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
17 بررسی روابط بین تورم، بهره وری، دولت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
18 بررسی موانع داخلی و خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
19 بررسی و تحلیل رشد بهره وری در برنامه های توسعه و علل افت بهره وری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
20 بررسی وپیش بینی نسبت پوشش نقدینگی بانک ها مطابق با استاندارد بازل 3 (مطالعه موردی:بانک رفاه کارگران) (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
21 تاثیر نرخ ارز بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد راهگزینی مارکف VAR-MS) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
22 تاثیر نوسانات تولید بخش های اقتصادی بر بازار سرمایه در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
23 تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر ابتکار و نوآوری شغلی در مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
24 تحلیل رابطه متغیرهای اثر گذار بر تجارت و رشد اقتصادی با تاکید برمنتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
25 تحلیل رابطه نا اطمینانی تورم و ساختار سرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
26 تحلیل کارایی هزینه بانک ملی استان یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
27 رابطه پویا بین درجه باز بودن تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
28 رابطه نوسانات قیمت طلا و بازدهی بازار بورس بهادار ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
29 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد و قدرت نقد شوندگی شرکت (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
30 نحلیل رابطه نوسانات قیمت و دارایی ها و ادوار تجاری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
31 نوسانات قیمت دارایی ها ،کل های پولی و بازده سهام در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومولفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری