پروفسور محمودرضا حقی فام

پروفسور محمودرضا حقی فام استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

پروفسور محمودرضا حقی فام

Prof. Mahmoudreza Haghifam

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل دومرحله ای جهت تشخیص تقلب در شبکه توزیع به وسیله یادگیری عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 1
2 ارایه ی الگوریتم خوشه بندی شرکت های توزیع در فرآیند تعیین هزینه ی عملیاتی- مطالعه موردی شرکت های توزیع انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 1
3 Reconfiguration of Active Distribution Networks in order to Reduce the Cost of Operation by Distribution Companies (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 11، شماره: 3
4 بازیابی غیرمتمرکز شبکه توزیع با استفاده از سیستم چندعامله (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 1
5 برداشت هوشمند بار و برنامه ریزی مجدد منابع تولید پراکنده برای توسعه عملکرد بازیابی سیستم توزیع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 4
6 برنامه ریزی بلندمدت توسعه شبکه انتقال در بازارهای رقابتی برق بر مبنای سود کاربران با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 4، شماره: 1
7 تحلیل تأثیر نیروگاه های بادی بر قابلیت تبادل شبکه های انتقال در سیستم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 30
8 تحلیل سودبخشی تشکیل ایتلاف نیروگاه مجازی و تجمیع کننده بار در شبکه توزیع فعال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 3
9 تخمین حالت در شبکه های توزیع برق بر مبنای بهینه سازی اجتماع ذرات دو حلقه ای جهش یافته (DLM-PSO) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 1
10 تشخیص خطاهای متقارن سه فاز در طی تجاوز بار مبتنی بر مولفه سوپرایمپوز توان مختلط برای پشتیبانی عملکرد صحیح زون3 رله های دیستانس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
11 تعیین حداکثر ظرفیت منابع تولید پراکنده برای حفظ هماهنگی فیوز بازبست در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 11، شماره: 1
12 جایابی همزمان بانک های خازنی و نیروگاه های تولید پراکنده به منظور ارتقاء قابلیت اطمینان و کمینه سازی تلفات توان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین در برق دوره: 11، شماره: 2
13 چارچوب طراحی شبکه های توزیع تاب آور در برابر حوادث طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 18، شماره: 2
14 روشی جدید برای تخمین تلفات فیدرهای فشار ضعیف بر پایه شبکه های عمیق عصبی در فضای کمبود اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 20، شماره: 2
15 شاخص های جدید پایش تاثیر چرخه تامین تجهیزات بر تلفات سیستم توزیع برق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 6، شماره: 3
16 طراحی بهینه و مقایسه یک شبکه توزیع AC خالص یا AC/DC ترکیبی: مطالعه موردی برای یک منطقه شهری و یک شهرک صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 20، شماره: 2
17 کنترل توان راکتیو شبکه های توزیع بار متغیر در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 14، شماره: 3
18 مدل سازی و بهینه سازی کاهش بار و جابجایی میزان تولید نیروگاه ها در شرایط اضطراری شبکه انتقال برق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
19 مدیریت تراکم سیستم انتقال با استفاده از منابع انعطاف پذیری سمت مصرف و با رویکرد بهبود عملکرد شبکه توزیع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 2
20 مکان یابی هم زمان منابع تولید پراکنده و خازن در شبکه های توزیع و تعیین آرایش بهینه آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتوماسیون بهینه ی کلیدها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
2 اتوماسیون شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی
3 ارائه الگوریتمی مناسب جهت برنامه ریزی سیستم های قدرت بر حسب شاخص های قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه روش جدید تعمیرات اهمیت-نرخ خرابی ترانسفورماتورهای توزیع (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
5 ارائه روش نوین اولویت بندی اجرای تعمیرات مبتنی بر اهمیت (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
6 ارائه روش نوین بدست آوردنCDFبرای مشترکین خانگی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
7 ارائه روشی جدید برای مسیریابی فیدرهای فشار متوسط (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
8 ارائه روشی مناسب جهت مدلسازی المانهای حفاظتی برای محاسبه اندیسهای قابلیت اطمینان شبکه های انتقال برق (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
9 ارائه روشی نو جهت طراحی بهینه شبکه های فشار متوسط توزیع به کمک GIS و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارائه روشی نوین به منظور طراحی شبکه توزیع با هدف تعیین بهینه تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای فشار ضعیف (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
11 ارائه مدلی مبتنی بر درخت تصمیم به عنوان یک روش غیرپارامتریک دادهکاوی جهت مدلسازی نرخ خطای گذرا در شبکههای توزیع برق (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
12 ارائه یک روش احتمالاتی برای جایابی منابع تولید پراکنده با تولیدتصادفی در سیستم های توزیع (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
13 ارایه روشی برای بررسی تأثیر نصب نیروگاه بادی در نقاط مختلف ایران بر شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
14 ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه ی توزیع با استفاده از مدل بیمه و مفهوم مطلوبیت انتظاری (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
15 ارزیابی احتمالاتی ATC در شبکه های تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
16 ارزیابی قابلیت اطمینان پستها به کمک مجموعه های فازی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
17 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای انتقال درحضور ادوات FACTS (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
18 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع برق در حضور نیروگاه های بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت نیروگاه بادی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
19 ارزیابی منافع زیست محیطی منابع تولید پراکنده و مقایسه هزین ه تولید آنها با نیروگاههایحرارتی با در نظر گرفتن تأثیر آلودگی تولیدی بر سلامتی انسان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
20 استراتژی کنترلی بر مبنای سیستم استنتاج عصبی-فازی (انفیس) برای یک سیستم هیبرید شامل پانل های خورشیدی /توربین های بادی و پیل سوختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
21 استفاده از اعداد فازی در محاسبه قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
22 استفاده از تکنولوژی Smart Grid به منظور پیک سایی در شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
23 استفاده از روش معکوس PCA برای تخمین بار در شبکه توزیع با داده های محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
24 استفاده از محدودکننده جریان خطا برای کاهش اثر حضور منابع تولید پراکنده بر هماهنگی تجهیزات حفاظتی سیستم های توزیع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
25 استفاده از مفهوم حساسیت الکتریکی بمنظور بهبود پرفیل ولتاژ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
26 استفاده از نقش ههای خود سازمان (SOM) به منظور اولویت بندی تجهیزات شبکه توزیع، جهت انجام برنامه تعمیرات و نگه داری پیشگیرانه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
27 افزایش پایداری در سیستم چند ماشینه قدرت با کمک هماهنگی کنترل کننده های همزمان PSSو SSSC توسط الگوریتم بهبود یافته ChaoticPSO (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
28 امکان سنجی اعمال سیستم اتوماسیون در شبکه های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
29 انجام همزمان مسیریابی فیدرهای فشار متوسط و تعیین نقاط کلیدزنی در شبکه های توزیع برق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
30 Determination of Stochastic-Based Short Term Optimal Strategy for Retailer (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
31 Incorporating Risk Assessment in Maintenancescheduling Regarding Reward Penalty Scheme (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
32 Reduction of Energy and Reserve Cost with Transmission Switching Action (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
33 Simultaneous Planning of Maintenance and SwitchPlacement in Electric Distribution System (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
34 باز آرایی چند منظوره در شبکه های توزیع نامتعادل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
35 بازآرایی شبکه توزیع به منظور کمینه کردن تلفات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
36 بازآرایی شبکه های توزیع با توابع هدف چندمنظوره فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
37 بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات کمک تئوری گراف (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
38 بازآرایی مجدد شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم Particle Swarm Optimization (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
39 بازیابی بار به کمک سیستمهای خبره در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن تاثیر اکیپهای باز یابی بار در آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
40 بازیابی بارشبکه های توزیع بادرنظرگرفتن تولید پراکنده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
41 برآورد بلندمدت قابلیت اطمینان در شبکه های متصل به نیروگاه بادی با بهره گیری از الگوهای تکرار باد (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
42 بررسی اثر قابلیت اطمینان بر امکان سنجی اقتصادی واحدهای تولید همزمان برق و حرارت به کمک شبیه سازی مونت ک ارلو و نظریه بازی ها (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
43 بررسی اثر متقابل واحدهای تولید پراکنده بر روی قیمت گره ای یکدیگر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
44 بررسی اثر متقابل واحدهای تولید پراکنده بر روی قیمت گرهای یکدیگر (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
45 بررسی اثر مدل های مختلف بار در پخش بار شبکه توزیع برق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
46 بررسی اضافه ولتاژهای ناشی ازکلیدزنی خازن ها درشبکه های توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
47 بررسی بازآرایی و مکانیابی خازن در حضور انواع مختلف منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
48 بررسی تاثیر استفاده از قراردادهای پیشرو در میزان سود یک تولید کننده بادی با استفاده از شبیهسازی مونت- کارلو (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
49 بررسی تاثیر استفاده ازمنابع تولید پراکنده درمیزان سود یک خرده فروش با استفاده ازشبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
50 بررسی تاثیر محیط هارمونیکی بر عملکرد تجهیزات در شبکه توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
51 بررسی تاثیرحضورمنابع تولید پراکنده درعملکرد سیستم حفاظت شبکه های توزیع (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
52 بررسی تأثیر نیروگاه بادی بر قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
53 بررسی سوابق خرابی فیدرهای همکاری شبکه توزیع با استفاده از تحلیل سری زمانی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
54 بررسی طرح های توسعه شبکه انتقال کشور از دیدگاه قابلیت اطمینان شبکه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
55 بررسی مدل مفهومی برنام هریزی کوتاه مدت،میان و بلندمدت شرکتهای توزیع برق (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
56 بررسی نقش تعدیل و تقلیل بار با تکیه بر تعدد سیستم های زمین در بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
57 بررسی و ارزیابی ریسک با استفاده از مدهای خرابی و تحلیل اثرات (FMEA) بر اساس روند پیری ترانسفورماتور توزیع بمنظور سیاستگذاری تعمیر و نگهداری و جایگزینی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
58 برنامه ریزی توسعه ظرفیت شبکه توزیع در محیط تجدید ساختار یافته بازار برق به کمک نصب واحدای تولید پراکنده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
59 برنامه ریزی حفاظتی برای اتصال تولیدات پراکنده به شبکه های توزیع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
60 برنامه‌ریزی اقتصادی واحدهای تولیدی ریزشبکه AC/DC (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
61 بکارگیری استنتاج فازی و الگوریتم ژنتیک برای جایابی خازن در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
62 بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طرح های جامع شبکه های توزیع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
63 بهبود امنیت حالت ماندگار شبکه با استفاده از جابجاگرهای فاز (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
64 بهینه سازی چند هدفه مدیریت تراکم خطوط انتقال با استفاده ازبارهای قابل قطع در محیط تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
65 بهینه سازی کنترل فازی یک سیستم هیبرید شامل پانل های خورشیدی/توربین های بادی /پیل سوختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
66 پیش بینی کوتاه مدت بار برای تعطیلات و روزهای خاص با استفاده از شبکه های عصبی و ANFIS دو مرحلهای براساس قیمت در بازار زمان حقیقی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
67 پیشبینی شاخصهای قابلیت اطمینان درشبکه های شامل نیروگاه بادی با استفاده از الگوهای تکرار باد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
68 تاثیر قرارگیری محدودکننده های جریان خطا بر روی جریان خطای گذرنده از ترانسفورماتور با تاکید بر بهینه سازی امپدانس FCL (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
69 تأثیر اتوماسیون و پاسخگویی بار در کاهش هزینههای قابلیت اطمینان شرکتهای توزیع (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
70 تأثیر حضور منابع تولید پراکندهدر مکا نیابی بهینه پس تهای فو ق توزیع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
71 تئوری توان راکتیو لحظه ای بهبود یافته برای فیلترهای اکتیو قدرت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
72 تجدید آرایش شبکه های توزیع با توابع هدف چند منظوره فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
73 تجدید آرایش شبکه های توزیع با توابع هدف چند منظوره فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
74 تجدید آرایش هوشمند به منظور بازیابی بار در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
75 تجربه ای نو در ارزیابی زمان فروپاشی ولتاژ در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
76 تجربیات کشورها در استفاده ازسیستم اتوماسیون توزیع جهت مدیریت اتفاقات (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
77 تحلیل ریسک عملکرد سیستم حفاظت در شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
78 تحلیل ریسک عملکرد سیستم حفاظت شبکه های توزیع با استفاده از تئوری مجموعه های فازی برای مدلسازی عدم قطعیتهای موجود (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
79 تحلیل ریسک عملکرد سیستم حفاظت شبکه های توزیع با استفاده از تیوری مجموعه های فازی برای مدلسازی عدم قطعیت های موجود (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
80 تخمین بار پست های توزیع با استفاده از اطلاعات محدود مبتنی بر استنتاج فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
81 تخمین نرخ خرابی فیدرهای هوایی شبکه توزیع با اطلاعات محدود مبتنی بر استنتاج بیزی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
82 تشخیص جزیرهای در حضور تولیدات پراکنده با تکنولوژیهای متفاوت با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
83 تعیین حداکثر ظرفیت منابع تولید پراکنده برای حفظ هماهنگی فیوز - بازبست در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
84 تعیین سهم مولفههای تشکیل دهنده بار به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
85 تعیین شاخص ولتاژی و جریانی در تنظیم نفوذ تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
86 تعیین شاخص ولتاژی و جریانی در تنظیم نفوذ تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
87 تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکندهبرای نصب در پس تهای فوق توزیع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
88 تعیین ظرفیت معادل نیروگاه بادی منجیل با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
89 تعیین ظرفیت و جایابی بهینه ترانسفورماتو رهای توزیع در شبکه بزرگ اندازه توزیع برمبنای روش ترکیبی برنام هریزی پویا و ابتکاری (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
90 تعیین فرکانس تعمیر و نگهداری خطوط هوایی با استفاده از آنالیز فرکانسی داد ههای اتفاقات ثبت شده (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
91 تعیین مکان و تعداد بهینهی سکسیونرهای جداکننده در شبکهی توزیع برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت در دادههای مورد نیاز (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
92 تعیین مکان و ظرفیت بهینه خازن در شبکه های توزیع با استفاده از روش گرادیان برداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
93 تعیین مکان، ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پستهای توزیع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
94 تغییر آرایش شبکه های توزیعبه منظور استفاده بهینه از منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
95 تکنیک های بهبود یافته برای مدلسازی خطای امپدانس بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
96 تنظیم هوشمند چند هدفه تولیدات پراکنده تجدید پذیر در سیستم توزیع (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
97 توسعه روش جاروب رفت و برگشت در پخش بار شبکه های توزیع شعاعی با بارهای هارمونیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
98 توسعه مدلی جدید جهت تخمین احتمالاتی خسارت خاموشی مشترکین (مطالعه موردی شهرستان مراغه) (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
99 جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی در شبکه توزیع با بکارگیری یک روش ترکیبی از تحلیل ریسک و محاسبات فازی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
100 جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی در شبکه توزیع با بکارگیری یک روش ترکیبی از تحلیل ریسک و محاسبات فازی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
101 جایابی بهینه تجهیزات کلیدزنی مبتنی بر ریسک اقتصادی منحنی تنظیمی پاداش ، جریمه RPS (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار
102 جایابی بهینه خازن های ثابت و قابل کلید زنی در شبکه های الکتریکی با بار متغیر : مطالعه موردی، شبکه فوق توزیع مازندران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
103 جایابی محدودکننده جریان خطا برای کاهش هزینه حفاظت سیستم توزیع (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
104 جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع به منظور بهینه کردن شاخصهای قابلیت اطمینان با الگوریتم PSO و تصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
105 جایابی همزمان خازن های ثابت و قابل کلیدزنی در شبکه توزیع به همراه بازآرایی شبکه با استفاده از الگوریتم آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر
106 جایابی همزمان سکسیونرها و نقاط مانور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
107 جایگذاری بهینه اندازه گیرهای هوشمند در شبکه های فشار متوسط توزیع به منظور رویت پذیری مکان خطا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
108 جایگذاری سکسیونرها در شبک ههای توزیع فشارمتوسطبا محدودیت منابع مالی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
109 حفاظت شبکه های توزیع با استفاده از شبکه های عصبی با درنظرگرفتن اثر تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
110 حوزه احتمالاتی تغذیه DG و اثر آن بر شاخ صهای قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
111 خوشه بندی شرکت های توزیع برق به روشK-means مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
112 روش برنامه ریزی پویا درمکان یابی منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
113 روش پیشنهادی برای محاسبة ولتاژ شین ها در هنگام خروج خطوط (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی برق
114 روش جدید مدلسازی شبکه های توزیع و بازیابی به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
115 روشی ابتکاری برای انتخاب هادی بهینه در شبکه های توزیع شعاعی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
116 روشی جدید برای تخمین بار پست‌های شبکه‌های توزیع با اندازه‌گیری زمان واقعی محدود و بررسی اثر تغییرات دما بر تخمین بار (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
117 روشی جدید برای حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و شبیه سازی آن با استفاده از اطلاعات یک شبکه توزیع واقعی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
118 روشی جدید برای حفاظت شبکه های توزیع درحضورمنابع تولید پراکنده با قابلیت عملکرد جزیره ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
119 روشی جدید در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای انتقال با استفاده از منحنی های تداومی بار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
120 روشی جدید در تعیین ظرفیت معادل نیروگا ههای بادی بر مبنای شاخ صهای قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
121 روشی نوین برای جایابی خازنهای ثابت در سیستم های توزیع فشار ضعیف (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
122 زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی به کمک تئوری بازیها با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و عدم قطعیت بار (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
123 سطح بندی و تعیین نیازمندی های اطلاعاتی نرخ خرابی تجهیزاتشبکه توزیع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
124 شبیه سازی خطاهای امپدانس بالا در شبکه توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
125 شبیه سازی و کنترل یک سیستم هیبرید شامل پانل های خورشیدی، پیل سوختی، باتری ها و ابرخازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
126 شناسایی خطاهای امپدانس بالا با استفاده از تبدیل موجک و طبقه بندی کننده بیز (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
127 شناسایی منبع هارمونیک در شبکه های شعاعی به روش جستجوی ابتکاری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
128 شناسایی و تصیحح داده های نادرست در فرایند تخمین حالت محلی سیستم های قدرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
129 طبقه بندی پدیده فرورزونانس توسط شبکة عصبی کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگیهای استخراج شده توسط تبدیل موجک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
130 طراحی بهینه شبکه توزیع در حضورDVR (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
131 طراحی مدل تصمیم گیر جهت حضور اقتصادی یک خانه هوشمند در شبکه توزیع برق (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
132 طراحی و کنترل جبران کننده اکتیو موازی سه فاز با استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
133 طرحی نوین برای تغییر آرایش و حفاظت شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده با استفاده از شبکه های عصبی MLP (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
134 قیمت گذاری ارزش محور انرژی واحدهای تولید پراکنده متصل به شبکه توزیع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
135 قیمت گذاری ارزش محور انرژی واحدهای تولید پراکنده متصل به شبکه توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
136 کاربرد SVC برای کنترل بهینه قدرت راکتیو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
137 کاربرد تخمین بار پست های توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشارمتوسط توزیع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
138 کاربرد شبکه های عصبی برای پیش بینی بار و چگونگی توزیع آن در مناطق جغرافیایی برای تهیه ی طرح جامع شبکه های توزیع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
139 کاربرد شبیهسازی مونت کارلو در ارزیابی قابلیت تبادل شبکههای انتقال در حضور نیروگاههای بادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
140 کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه های انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
141 محاسبات پخش بار در شبکه های توزیع AC/DC شعاعی و دارای مش (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
142 محاسبات پخش بار در شبکه های توزیع AC/DC شعاعی و دارای مش (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
143 محاسبه و تخصیص تلفات در شبکه های توزیع شعاعی متعادل در حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
144 مدل سازی عدم قطعیت در بار مصرفی به منظور اریابی قابل اطمینان سیستم های توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
145 مدل سازی و تحلیل اثر تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
146 مدلسازی تأثیر اتوماسیون در قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
147 مدلسازی دینامیکی سیستم مرکب فتوولتائیک/ باتری جهت استفاده در مطالعات دینامیکی ریز شبکه ها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
148 مدلسازی منابع تولید پراکنده متصل به شبکه توزیع AC/DC (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
149 مدلسازی منابع تولید پراکنده متصل به شبکه توزیع AC/DC (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
150 مدلسازی و بررسی نحوه تغییرات شاخصهای قابلیت اعتماد شبکه های توزیع در طول سال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
151 مدیریت بار شبکه توزیع هوشمند با استفاده سیستم های چندعامله بر مبنای پیش بینی بار کوتاه مدت (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
152 مروری بر مشکلات موجود در میکرگریدها و تحقیقات انجام شده در این زمینه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
153 مطالعه خرابی و فیوزسوزی خازنهای موازی جبران کننده توان راکتیو درشبکه های توزیع فشارضعیف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
154 مطالعه ی مقایسه ای از بهینه سازی مصرف سوخت یک سیستم هیبرید توسط دو استرتژی های کنترلی بر مبنای تابع هزینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
155 معرفی برخی ویژگیها و استانداردهای کانکتورانشعاب ضدآب مخصوص کابل خودنگهدار فشارضعیف و ضرورت انجام تست Electrical Aging (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
156 معرفی شبکه های توزیع مرکب AC/DC و بررسی عملکرد آن در حین وقوع خطا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
157 معرفی نرم افزار EFB برای کاربران EMTP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
158 مقایسه توابع هدف مختلف جهت تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده بااطلاعات غیر قطعی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
159 مقایسه قطعیت و عدم قطعیت اطلاعات جهت تعیین مکان وظرفیت منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
160 مکان یابی بهینه ی ریکلوزرها در شبکه های توزیع فشارمتوسط (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
161 مکان یابی چندمنظوره سکسیونرها در شبک هها ی توزیع با حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
162 مکان یابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط مبتنی بر اندازه گیری ولتاژ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
163 مکان یابی و تعیین ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پستهای فوق توزیع با روش ابتکاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
164 مکانیابی بهینه سکسیونرها در شبکه های توزیع فشار متوسط هوایی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
165 مکانیابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط مبتنی بر اندازه گیری ولتاژ (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
166 مکانیابی نقاط مانور با در نظر گرفتن کلیدهای با قابلیت کنترل از راه دور و کنترل دستی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
167 مکانیابی نقاط مانور با در نظر گرفتن کلیدهای با قابلیت کنترل از راه دور و کنترل دستی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
168 مکانیابی همزمان سکسیونر و منابع تولید پراکنده به منظور تامین قابلیت اطمینان مورد انتظار مشترکین با درنظر گرفتن قراردادهای بیمه در شبکههای توزیع هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
169 نرم افزار طراحی روشنایی معابر (SLD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
170 نقش تولید پراکنده در تامین خدمت جانبی کنترل ولتاژ و توان راکتیو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نیروگاههای برق
171 نمایش فازی فضای حالت سیستمهای قدرت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی برق
172 ویژگی سنجی مشترکین برق با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
173 یک روش ترکیبی برای مکان یابی خطا و حفاظت شبک ههای توزیع دارای تولید پراکنده بااستفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق