کریم فائز

 کریم فائز استاد گروه برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کریم فائز

Karim Faez

استاد گروه برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Diminutive Suggestion for Real-time Graz Cue-based Brain Computer Interface (دریافت مقاله) مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری دوره: 1، شماره: 3
2 Classification with the Use of Association Rules with Local Weighting (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 5، شماره: 18
3 Comparison of Different Linear Filter Design Methods for Handling Comparison of Different Linear Filter Design Methods for Handling (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 7، شماره: 1
4 Evaluation of less Common Independent Component Analysis Algorithms for Brain Computer Interface Preprocessing (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 5، شماره: 17
5 Facial Expression Recognition Based on Structural Changes in Facial Skin (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 5، شماره: 1
6 improvement of learning from concept drifting data streams with unlabeled and mixed data (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 12
7 MHIDCA: Multi Level Hybrid Intrusion Detection and Continuous Authentication for MANET Security (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 9، شماره: 1
8 MHIDCA: Multi Level Hybrid Intrusion Detection and Continuous Authentication for MANET Security (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Cortex-like Model For Animal Recognition Based On Texture Using Feature-Selective Hashing (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
2 A Hybrid ANFIS Model for studying the impact of Zernike coefficients on Keratoconus utilizing BA optimization and FCM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
3 A New Image Steganalysis Method Using Block Based Optimal Wavelet Packet Decomposition (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
4 A Novel GA-Based Method for n-Dimensional Point Pattern Matching (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
5 آشکارسازی وجود پیام مخفی در تصاویر JPEG (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 ارائه توصیفی فشرده و کارا بر پایه تبدیل فوریه- ملین برای شناسایی چهره (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 ارائه راهکار جدید برای قطعه بندی خودکار فضای دهانه حنجره از تصاویر ویدئویی استروبوسکپی با استفاده از تبدیل هاف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 ارائه یک الگوریتم مسیریابی توزیع شده اگاه از انرژی برای شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
9 ارائه یک روش ساختاری جدید مبتنی بر قطعه بندی تصویر نازک شده برای شناسایی اعداد دست نویس فارسی / عربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
10 ارایه روشی جدید برمبنای CLA-EC برای انتخاب ویژگی در سیستمهای شناسایی چهره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
11 ارایه رویکردی کارا برای مساله تشخیص حالات چهره به کمک ترکیب روش های تحلیل مولفه های اصلی، الگوی دودویی محلی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
12 ارایه یک روش خودکار جهت بررسی یکنواختی ساختار آلیاژهای پلیمری با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 ارتقای الگوی رگهای پشت دست به کمک مجموعه های فازی وتایید توسط نقاط Minutiae وفاصله هاوسدورف اصلاح شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
14 استخراج و آنالیز ویژگیهای غیرخطی دربازشناسی چهره (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 استفاده از اطلاعات پلاک خودرو جهت کالیبراسیون دوربین های ثبت تخلف و مکانیابی خودرو در صحنه به صورت مقاوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
16 استفاده ازخوشه بندی ابر پارا مغناطیسی جهت تشخیص نویسنده به صورت درون خط، برروی دستنوشته فارسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 اصلاح درجه تطابق دو گراف توصیفی فازی با کمک قیود زبانی و کاربرد آن در بازشناسی ساختاری الگو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
18 افزایش دقت تشخیص و قطعه بندی خودروهای متحرک درپس زمینه های پویا با الگوریتم جدید مبتنی بربلوک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
19 الگوریتمهایی سریع در بینایی استریوی بر مبنای لبه با کمک کاهش فضای جستجو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
20 انتخاب ژن و دسته بندی سلول های سرطانی به کمک سیستم ترکیبی ماشین بردار پشتیبان (SVM) و الگوریتم ژنتیک ارتقاء یافته (IEGA) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 انتخاب ویژگی جهت ارتقاء دقت سیستم های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 Block-Based Reversible Data Hiding by Using a Difference expansion (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
23 Cardiac Arrhythmia Detection using Laplacian Eigenmaps and Wavelet Transform (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
24 Concurrent Error Detection in Residue Circuits By Using Time Redundancy (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
25 Developing a Method for Segmenting Palmprint into Region-Of- Interest (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
26 Facial Expression Invariant 3D Face Reconstruction from a Single Image Using Deformable Generic Elastic Models (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
27 Finger-Knuckle-Print Recognition Performance Improvement via Multi-Instance Fusion at the score Level (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
28 Fingerprint Verification using HMAX model and SVM classification (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 human face recognition with multiresolution template matching and pseudo zernike moments (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
30 Improving early prostate cancer diagnosis by using Artificial Neural Networks and Deep Learning (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
31 Improving Extreme Learning Machine Classification Using Adaptive Differential Evolution (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
32 Introducing a New Multimodal Database from Twins’ Biometric Traits (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
33 Leaf Classification for Plant Recognition with Deep Transfer Learning (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
34 MNIST Recognition Using Unsupervised Biologically Learning (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی
35 Modelling of Overcurrent Relay Characteristics Based on Neural Network (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
36 Multiple Non-Rigid Object Tracking Using Fast Particle Swarm Optimization (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
37 Opportunistic Power Control for Wireless Ad hoc Networks (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
38 Performance Comparison between Zernike Moment Invariant and Fractal Codes features in the Application of Zip Code Recognition using RBF Neural Network (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
39 Power-aware QoS Routing for Wireless Multimedia Sensor Networks (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 Robust Head Pose Estimation using ContourletSD Transform and GLCM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
41 Robust Multiple Human Tracking Using Particle Swarm Optimization and the Kalman Filter on Full Occlusion Conditions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
42 Ruling Lines Removal in Handwritten Documents (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
43 The Capacity of Arithmetic Compression Based Text Steganography Method (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
44 بازشناسی عنبیه مبتنی بر تبدیل موجک و ماتریس هم وقوعی با استفاده از شبکه ی عصبی احتمالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
45 بررسی اثرات نویز بر روی دقت سیستم بازشناسی چهره مقاوم به حالت های مختلف چهره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
46 بررسی تحلیل و آماری برخی قیود هندسی و ساختاری، در تطابق تصاویر استریو، برای پاره خطها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
47 بهبود عملکرد سیستم بازشناسی چهره مقاوم به حالت های مختلف چهره با استفاده ازیادگیری عمیق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و یازدهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2018
48 بهبود عملکرد شناسایی افراد با استفاده از ترکیب سیگنال های الکتروکاردیوگرام و بیومتریک اثر کف دست (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
49 بهبود کارائی سیستم های تشخیص متن با استفاده از تخمین حرکات قلم در نوشتار فارسی تک قسمتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
50 بهبود مصرف انرژی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از معماری SDN_WISE و الگوریتم مسیریابی دایجسترا (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
51 پروتکل مسیریابی بر اساس انرژی و با استفاده از مفهوم برچسبدهی در شبکههای سنسور بدون آدرس یکتای گره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
52 پنهان‌شکنی تصاویر بر اساس ماتریس هم‌وقوعی ضرایب DCT و حذف بیت‌های با ارزش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
53 پیش بینی مکان نصب پایانه های فروش با به کارگیری شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
54 تحمل پذیری خطا در پروتکل SPEED با استفاده از درخت پوشا به روش Single Path (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
55 تخمین بدون قید و شرط زاویه چرخش سر با مدل مقید محلی سه بعدی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
56 تخمین زاویه چرخش سر با مدل مقید محلی سه بعدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
57 تخمین سریع مدل سه بعدی و جابجایی دقیق خودرو در صحنه، برای استفاده در مقاصد نظارتی و ثبت تخلف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
58 تخمین میزان تراوایی مخازن نفتی به کمک شبکه ی خودسازمانده با آموزش الگوریتم ژنتیک FCMAC نرو-فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
59 تشخیص اعتیاد افراد از طریق چشم و دسته‌بندی آن‌ها به وسیله شبکه عصبی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
60 تمایز چهره ی دوقلوهای همسان با استفاده از تطبیق دهنده هایLRPCA ,COGNITEC (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
61 درجه بندی سلامت نقشه های دستی فرش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
62 دو الگوریتم تقریبی جدید برای پیدا کردن گراف میانه عمومی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
63 روش بهینه شده منبع اشتراکی برای پرسش های چند چاهکی در  شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
64 روش مقاوم برای ردیابی اشیا در انسداد جزئی مبتنی بر الگوی پدیده چند لایه با استفاده از فیلتر ذره‌ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
65 روشی برای تصحیح گردش و حذف پس زمینه چک در سیستم اتوماسیون چک فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
66 روشی جدید برای انتخاب ژن در آنالیز داده های ریز آرایه و دسته بندی با استفاده از KNN (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
67 روشی جدید برای پیش بینی آماری بازار بورس بوسیله الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و بهینه سازی گروه ذرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
68 سنجش کارایی سیستم تشخیص چهره مقاوم به حالت های مختلف چهره دربرابر دوران و تغییر مقیاس تصاویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
69 شبکه عصبی پرسپترون موازی مستقیم با پیوند تابعی همراه با محاسبات بدون تکرار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
70 شناسایی افراد با استفاده از بیومتریک‌های گوش و کف دست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
71 شناسایی چهره مستقل ازسن مبتنی براستخراج ویژگیهای محلی و فیلترگابور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
72 شناسایی درون خط امضای فارسی با استفاده از کد کننده فرتکالی یک بعدی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
73 شناسایی گوش بااستفاده از روش استخراج مشخصه HMAX و طبقه بندی کننده SVM (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
74 طبقه بندی بافت های سطح خاکستری به کمک ویژگی های فرکتالی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
75 طراحی طبقه بندی کننده قطعه خطی جهت شناسایی کلاسگازهای شیمیایی بر اساس پاسخ گرفته شده از سنسورهایSAW (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
76 قطعه بندی اتوماتیک توده های پستان در تصاویر سونوگرافی با استفاده از روش نوتروسوفی و FPCM (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
77 کاهش زمان ترکیب تشخیص نفوذ و احرازهویت پیوسته در شبکه های موردی متحرک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
78 کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از معماری SDN_WISE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
79 مشخصه رله جریان زیاد با منحنی مشخصه معکوس بوسیله شبکه عصبی و منطق فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
80 معرفی یک معیار عمومی برای بهینه سازی خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
81 مکان یابی متن فارسی در تصاویر مناظر طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
82 موقعیتیابی و نقشهبرداری بهطور همزمان بهبود داده شده برای یک ربات متحرک بااستفاده از فیلترکالمن بی رد و شبکه عصبی تابع رادیال پایه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
83 ناوبریرباتهایمتحرک وجستجوی هدف باترکیب لیزروسونار به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
84 نهان کاوی تصاویرJPEG باروش بلاک بندی واستخراج ویژگی دومرحله ایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
85 یافتن بهینه‌ترین تعداد خوشه‌ها در پایگاه تصویر با ترکیب شبکه‌های خودسازمان‌ده و روش k-means (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
86 یک روش پنهان نگاری امن براساس شباهت داده و ظرفیت جاسازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
87 یک روش تامین کیفیت سرویس مبتنی بر منطق فازی برای کاربردهای رخداد گر در شبکه حسگر بی سیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
88 یک روش ترکیبی برای حذف نویز ضربه ای از تصاویر دیجیتال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
89 یک روش جدید درقطعه بندی اتوماتیک توده در تصاویر سونوگرافی پستان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
90 یک روش خوشهبندی مبتنی بر الگوریتم ممتیک برای شبکه های حسگر بیسیم (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
91 یک روش مخفی سازی داده ظرفیت بالای بدون اتلاف مبتنی بر JPEG و بهینه سازی جدول کوانتیزاسیون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
92 یک سیستم بهینه شده  تشخیص تصاویر توسط دسته بندی تصاویر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
93 یک سیستم مکانیزه پستی برای یک شهر الکترونیک (دریافت مقاله) همایش ملی شهر الکترونیک