مهشید گلستانه

 مهشید گلستانه استادیار دانشگاه فرهنگیان-پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

مهشید گلستانه

Mahshid Golestaneh

استادیار دانشگاه فرهنگیان-پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مروری بر مسیر دستیابی به سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر تا سال 2050 – مطالعه موردی ایران و پاکستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو دوره: 7، شماره: 1
2 مقایسه ی تطبیقی برنامه ی درسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان با دبیری شیمی سابق و کارشناسی شیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Degradation and Removal of Organic Pollutants by BaFe2O4Nanostructures, Synthesis and Characterization (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
2 Synthesis SiO2-TiO2 Nanomposite Materials; Characterization and Photocatalytic Activity (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
3 آموزش محیط زیست و شیمی سبز در کتاب شیمی دهم (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
4 استفاده از فناوری های نوین در مدیریت پسماندهای جامد شهری (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
5 الگوهای جهانی توسعه پایدار و آموزش شیمی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی
6 جایگاه اخلاق حرفه ای در آموزش شیمی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
7 مالچ سنتزی زیست سازگار روشی نوین برای مهار کانونهای فعال ریزگرد (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
8 چشم انداز برنامه درسی شیمی مبتنی بر شایستگی در دانشگاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
9 کج فهمی های رایج در مبحث اسید- باز و ارایه راه حل هایی برای آن (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی