پروفسور خسرو پیری

پروفسور خسرو پیری استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور خسرو پیری

Prof. Khosro Piri

استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عصاره های طبیعی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و هورمون بنزیل آدنین بر روی برخی صفات کیفی و عمر ماندگاری گل های شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 1
2 ارزیابی اثر ضدتکثیری فراکسیون های حاصل از عصاره گل سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) و اندام هوایی مفراح (Nepeta crispa L.) بر سلول های سرطان خون لاین K۵۶۲ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 5
3 ارزیابی تغییرات هیدرواکولوژیک رودخانه هلیل رود و نقش سدهای در دست بهره برداری در ایجاد آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 21، شماره: 1
4 انتقال ژن pgip1 لوبیا رقم دانشجو به کلزا (رقم 308 Hyola line R )جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ sclerotiorum Sclerotina عامل پوسیدگی ساقه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
5 Enhancement of Tropane Alkaloid Production among Several Clones and Explants Types of Hairy Root of Atropa belladonna L. (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 1
6 Identification of the Need for a Comprehensive Investigation of Endotoxin in Water Sources (دریافت مقاله) مجله بررسی زمین پایدار دوره: 3، شماره: 1
7 Identification, Cloning and Structural Analysis of Major Genes from Portulaca oleracea L. Hairy Roots that Involved in the Biosynthesis of Dopamine (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 7، شماره: 2
8 Importance of Using Ethnobiological Knowledge for the Conservation of Medicinal Plants Biodiversity in the Lar Region (Iran) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 13، شماره: 1
9 In vitro Valuation of Toxic Effects of Fennel (Foeniculum vulgare Miller.) Seed Decoctions on Plant and Human Cells (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 2
10 Nanobiosensors-their Applications in the Medicinal Plants Industry (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 4، شماره: 2
11 Soilborne and invertebrate pathogenic Paecilomyces species show activity against pathogenic fungi and bacteria (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 3
12 بررسی ترکیب های شیمیایی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو گونه ماکروجلبکی سبز Ulva intestinalis و Ulva linza در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 1
13 بررسی کالوس زایی ریشه های موئین گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 2
14 بررسی میزان فنول کل در گیاه چای کوهی(Stachys lavandulifolia Vahi)از طریق کشت کالوس و امکان افزایش آن با استفاده از محرک ها (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
15 تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
16 راهبردهای ارتقا و توسعه همکاری های علمی بین المللی بر اساس نقش و جایگاه مراجع ملی وزارت عتف (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
17 مروری بر کاربرد ریشه های مویین در حذف ترکیبات فنلی از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 1
18 مقایسه خواص ضدباکتریایی عصاره ریشه های موئین واکشت شده گیاه گل گاو زبان خوزستانی با اندام هوایی گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 5، شماره: 4
19 مهندسی پروتئین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (tPA) انسانی با افزودن قطعه ژن کاسکوتین سس جهت افزایش پایداری و فعالیت آن (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anti-cancer effect of Mandragora.autumnalisextracts on the Hela cell line. (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
2 اثر تنش آبی پلی اتیلن گلیکول بر میزان بیان ژنهای مسیر بیوسنتزی تریترپن ساپونینها در گیاهچههای شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بذر بر جوانه زنی بذر گیاه گل گاوزبان خوزستانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثرات زیستی عصارهای متانولی سه گونه از قارچهای جنس Paecilomyces جداسازی شده از خاک (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 ارزیابی اثر سمیت عصاره مفراح (Nepeta crispa) بر نوک ریشه پیاز (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
6 ارزیابی اثر ضد تکثیری فراکسیونهای سنجد Elaeagnus angustifolia بر سلولهای سرطان خون انسان لاین K562 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
7 ارزیابی اقتصادی استخراج گیاهی طلا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی دو گیاه شمعدانی وحشی و گل راعی بومی استان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
9 استخراج گیاهی طلا توسط گیاه گل گاوزبان عادی و کامپوزیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
10 استخراج گیاهی طلا و مس توسط گیاه قدومه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
11 استفاده مجدد از ریشه های مویین گیاه شاهبیزک در پنج چرخه متوالی جهت حذف سم فنل از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
12 القا ریشه های موئین تراریخت در گیاه دارویی زنجبیل شامی (Inula helenium ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 القاء ریشه های مویین تراریخت در گیاه دارویی زنجبیل شامی (Inula helenium ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
14 القای ریشه های موئین در گیاه داروی خرفه (portulaca oleracea) با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 القای ریشه های موئین در گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 انتقالT-DNAآگروباکتریوم رایزوژنز به گیاه گل گاوزبان خوزستان (Echium khuzestanium) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 اندام هوایی گیاه ناجور دندان بومی استان همدان ارزیابی خاصیت آنتیاکسیدانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
18 Establishment of Iranian Physalis alkekengi hairy roots culture by Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
19 Gold and Copper Phytoextraction by Composite plants (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
20 Phytoextraction of gold and copper by Composite and Normal plants of Borago officinalis (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
21 Propagation of medicinal plant primula auriculata (Native plant of Hamedan) by sucker (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
22 بررسی اثر pH بر روی جذب فنل از منابع آبی توسط ریشه های مویین گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
23 بررسی اثر تیمارهای اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم بر بهبود جوانه زنی بذر مفراح (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
24 بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر موسیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی اثرات زیستی متابولیتهای چند گونه از قارچهای جنس Paecilomyces (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
26 بررسی تنوع مورفولوژیکی ریشه های مویین گیاه درمنه خزری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 بررسی تولید کالوس زایی از ریشه های مویین گیاه خرفه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره های متانولی قارچ جنس BEAUVERIA جداسازی شده از حشرات (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
29 بررسی شاخص خطر آتش سوزی FDI در استان گلستان به منظور تعیین ماه هایمناسب در جهت پیشگیری و کاهش آتشسوزی ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
30 بررسی عملرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در خرم آباد لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی فشارهای سازه های رودخانه ای و سدسازی وارده بر رودخانه هایحفاظت شده ایران و تبیین راهکارهای مدیریتی با الگوگیری از قوانیناتحادیه اروپا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
32 بررسی فشارهای کشاورزی وارده بر رودخانه های حفاظت شده ایران و تبیین راهکارهای مدیریتی با الگوگیری از قوانین اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
33 بررسی میزان تولید ایزولیکویریتیجنین در ریشه های تراریخت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiz aglabra) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
34 بررسی میزان سمیت محلول حاوی فنل پس از گیاه پالایی توسط ریشه های مویین گیاه شاهبیزک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
35 بهینهسازی استخراج DNA از ماکروجلبکهای حاوی میزان بالای ترکیبات پلیساکاریدی و فنولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
36 تاثیر نیتروژن بر برخی شاخص های رشد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Mentha piperitia L) (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
37 تاثیرات تغییرات کاربری اراضی بر پوشش گیاهی ساحلی و جمعیت ماهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
38 تاثیرتیمارهای مختلف برجوانه زنی بذرگل گاوزبان خوزستانی درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
39 تکثیرگیاه دارویی درحال انقراض مهرگیاه ازطریق بذر Mandragora autumnalis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
40 تولید ریشههای مویین تراریخت و بررسی اثر کیتوزان بر متابولیتهای ثانویه در گیاه خرفه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 تولید گیاه کامپوزیت گل گاوزبان با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
42 تولید گیاهان کامپوزیت در گیاه شاهبیزک با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 رابطه بین حذف پوشش گیاهی ساحلی و تخریب زیستگاه ماهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
44 ریزازدیادی گیاه دارویی چای کوهی (Stachys lavandulifolia L.) در شرایط درون شیشه از طریق مریستم جوانه های جانبی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
45 کاربرد تنوع سوماکلونال، گامتوکلونال و سلکسیون in vitro دراصلاح گیاهان زراعی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 کشت ریشههای مویین تراریخت گیاه دارویی خرفه در بیورآکتورآزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
47 مقایسهی خواص ضدباکتریایی عصاره ریشه های موئین واکشت شده با ریشه های طبیعی گیاه خرفه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
48 های مویین گیاه تاثیرالیسیتورهای متیل جازمونات و اسید سالیسلیک بر تجمع دوپامین در ریشهخرفه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران