محمد رضا اصغری پور

 محمد رضا اصغری پور سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل

محمد رضا اصغری پور

Mohammad Reza Asgharipour

سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
2 اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی دانه در سال آور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 1
3 اثر نظام های مختلف تغذیه ای بر ویژگی های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
4 تاثیر EDTA و آمونیوم مولیبدات بر افزایش کارآیی زیست فراهمی و کاهش تنش سرب توسط ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
5 تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی زیره سبز Cuminum cyminum L در منطقه سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شیروان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی تاثیر تنش خشکی بر شاخصهای رشدی و درصد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
3 بررسی تأثیر کم آبی بر شاخص های رشدی، محتوای نسبی آب و درصد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی Mentha piperita L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
4 بررسی کارایی مصرف انرژی زراعت سورگوم در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 بررسی کارایی مصرف انرژی و آنالیز حساسیت تولید سورگوم در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
6 پایش خشکسالی در بخشی از استان خراسان رضوی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
7 تاثیر تیمارهای خراش دهی پوسته بذر و سرمادهی بر جوانه زنی چای ترش (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات مورفولوژیک نعناع فلفلی .(Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
9 تاثیر کشت مخلوط در توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال ذشاهید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
11 تأثیر سیلیکون بر پارامترهای جوانه زنی بذر ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه اسفرزه و زیره سبز تحت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
13 واکنش عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپهای ماش (Vigna radiate L.) به تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب