تقی جباری فر

 تقی جباری فر

تقی جباری فر

Taghi Jabarifar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش خودگردانی یادگیری بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و روش تدریس نوین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
2 بررسی برابری فرصتها و عدالت آموزشی و جنسیتی در نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
3 بررسی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
4 بررسی رابطه بین سطح انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی در دانش آموزان پسر دبیرستان شهید معصومی شهرستان نی ریز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
6 بررسی رابطه سبک فرزند پروری ادراکشده با عملکرد تحصیلی و مؤلفههای ادراک از محیطکلاس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
7 بررسی مهارتهای ارتباطی دردانش آموزان وابسته به بازیهای رایانه ای درمقطع متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
8 بررسی نقش خانواده در قانونگریزی از قوانین و مقررات ترافیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
9 برسی اثروابستگی به بازیهای رایانه ای برهوش هیجانی دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
10 بهداشت روانی مادر در دوره بارداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
11 پیش بینی جهت گیری هدف دانش آموزان براساس مؤلفه های ادراک از محیط کلاس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
12 پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس نقش سبک های فرزندپروری ادراک شده و جهت گیری هدف آنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
13 تاثیر سبک های فرزند پروری بر تعلیم و تربیت اسلامی کودکان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
14 تاثیر کیفیت زندگی کاری بر انگیزه و میزان مشارکت در فعالیت های پژوهشی معلمان شهریزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره
15 تحلیل رابطه عدالت و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 رابطه تحصیلات و اشتغال والدین با ادراک از محیط کلاس و عملکرد تحصیلی فرزندان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
17 رابطه شیوه های فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان خاتم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
18 سنجش اثر بخشی آموزشهای الکترونیک در توسعه کیفیت عملکرد کارکنان در شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
19 فرهنگ و تغییر در برنامه درسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
20 کارکردهای فضای مجازی در عرصه تعلیم وتربیت (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
21 کارکردهای فضای مجازی در عرصه تعلیم وتربیت اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
22 مدارس سبز، آموزش سبز و تاثیر آنها بر پایداری محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
23 مقایسه تحلیلی کتاب های درسی سال چهارم ابتدایی در نظام آموزش و پرورش ایران براساس مؤلفه های جهانی برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
24 مقایسه جهت گیری هدف دانش آموزان براساس سبک فرزندپروری ادراک شده والدین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
25 نقش خودگردانی در ارتقاء کارکردهای اجرایی دانش آموزان مبتلا به اختلالات خواندن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
26 نگاهی بر اثرگذاری رسانه ها و شبکه های اجتماعی مجازی بر فرهنگ سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
27 نگاهی بر نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
28 نگاهی بر نقش خودکارآمدی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
29 هوش معنوی و نقش آن در برنامه درسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی