سید عباس موسوی زاده

 سید عباس موسوی زاده وریس پانل حقوق شهر و شهروندی دومین همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری

سید عباس موسوی زاده

Seyedabas Mosavizadeh

وریس پانل حقوق شهر و شهروندی دومین همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.