احمد پاشازانوس

 احمد پاشازانوس دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

احمد پاشازانوس

Ahmad Pasha Zanous

دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بعد معنایی هنجارگریزی صرفی در دو سوره انعام و اعراف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 3
2 بررسی تطبیقی گذرایی و فرایندها در زبان عربی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 35
3 تجلی زیبایی های مجاز در نامه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 6
4 تحلیل آواشناختی سجع در قرآن کریم از منظر انسجام بخشی به متن ( بررسی موردی سوره های طور، نجم، قمر، رحمن و واقعه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 4، شماره: 2
5 توسیع و استعاره در روند تحول معنایی واژگان قرآن کریم (با تاکید بر آراء علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 6، شماره: 3
6 خدمات ترجمه ای عبدالوهاب عزام به ادب فارسی و عربی (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
7 معادل یابی مقوله های فولکلور ایرانی: بررسی موردی ترجمه عربی نون والقلم جلال آل احمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 20
8 نگاهی به ویژگی های اعرابی کتاب اعراب القرآن نحاس و املاء ما من به الرحمن عکبری (بررسی موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 5