دکتر عباس اقبالی

دکتر عباس اقبالی استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

دکتر عباس اقبالی

Dr. Abass Eghbali

استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "اضطراب اثرپذیری" نزد سرایندگان سده های سوم و چهارم هجری بر پایه نظریه "هارولد بلوم" (مطالعه موردی: ابوالطیب متنبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 15، شماره: 2
2 Analysis of the concept of values and anti-values in the Qur'an [In Persian] (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی دوره: 4، شماره: 2
3 اطاله علی قصائد عنتره بن شداد فی المنظور النفسی وفقا لنظریه ادلر (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 3
4 التفات، عنصری انسجام بخش در قرآن (مطالعه موردپژوهانه: چهار سوره مکی و مدنی) (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 48
5 Comparing the Types of Knowledge (Ānas, Anbaʿa, ʿAllama and Adrī) in the Holy Qur'an (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 3، شماره: 1
6 Layered Semiotics of Surah Takāthur (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی جایگاه فقهی - ادبی حرف «واو» در آیه ۱۲۱ سوره انعام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 14، شماره: 3
8 بررسی گفتمان موقعیت تسلیم و امید به خدا در سوره کهف بر اساس نظام نقش گرای هلیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 14، شماره: 2
9 بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 1
10 تبیین مولفه‫های شادمانی و مثبت‫گرایی در اشعار عروه بن الورد (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 8، شماره: 2
11 تحلیل چند انگاره در نهج البالغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 12
12 تحلیل عناصر تصویر هنری در آیات مربوط به حیات بعد از مرگ (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 2، شماره: 4
13 تحلیل گفتمان در سروده‌های بائیه «مصعب‌العبدی» و هائیه «ابوفراس‌ الحمدانی» باتکیه بر نظریه کنش‌گفتار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 17
14 تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 2
15 تحلیل و بررسی طرحواره‌های استعاری - تصوری در دو سینیه بحتری و احمد شوقی (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 11، شماره: 37
16 تصویر های شنیداری در معلقات سبع (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 1، شماره: 1
17 توظیف الاستعاره النحویه فی قصص المستخدمه للمرحله الابتدائیه؛ کتاب فارسی (خوانداری) للصف الثالث للمرحله الابتدائیه فی ایران وکتاب قراءتی للصف الثالث الابتدائی بالعراق (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 3
18 جمله های حالیه بدون واو در ترجمه های فارسی کهن و معاصر قرآن کریم ؛ نقد و بررسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 11
19 خوانش سایه معنایی نامه امام علی به عثمان بن حنیف (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 11، شماره: 2
20 درآمدی در نقد ترجمه های کنایاتی از نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 1، شماره: 1
21 روش شناسی کشف سایه های معنای آیات قرآن در متون تفسیری ( مطالعه موردی تفسیر مفاتیح الغیب) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 5، شماره: 18
22 زبان کاوی چکامه طلایی سید حمیری بر اساس نقد فرمالیستی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 4، شماره: 3
23 سید ابو الرضا راوندی کاشانی عربی سرا (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 1، شماره: 2
24 گفتمان کاوی سه داستان قرآن بر اساس الگوی عملیاتی پدام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 7، شماره: 1
25 مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تاخیر (با تاکید بر نفی شمول و شمول نفی) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 13، شماره: 45
26 نشانه شناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 9، شماره: 2
27 نفت ستیزی در اندیشه شاعران معاصر عربی (مطالعه موردی شاعران دو کشور عراق و سوریه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 5، شماره: 10
28 نقد ترجمه محمد الفراتی از اشعار حافظ (بررسی موردی دو غزل 454 و 486) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 47
29 نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 10، شماره: 20
30 نقدی بر نقد المجانی من النصوص العرفانیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 34
31 نگاهی به ترجمه مجاز مرسل در قرآن کریم با بررسی موردی ترجمه آیتی، الهی، فولادوند و خرمشاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 3، شماره: 7
32 واکاوی ادب دعا با تاکید بر لایه های آوایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 2، شماره: 6
33 واکاوی حدیث غدیر از منظر سبک شناسی با تاکید بر سطح آوایی و تکرار (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 4، شماره: 16
34 واکاوی سبک شناسانه سوره قلم (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 4، شماره: 6
35 واکاوی سبک شناسانه سوره مبارکه فجر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای ادب عربی دوره: 1، شماره: 1
36 واکاوی صدامعنایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریۀ اشتقاق ابن‌جنی مطالعۀ موردی ترکیب آواهای (ح، ر، م) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 8، شماره: 2
37 واکاوی عرف زبانی در تفسیر ادبی قرآن به قرآن کشاف زمخشری (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 6، شماره: 24
38 واکاوی نام آوایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریه اشتقاق ابن جنی: مطالعه موردی ترکیب آواهای «ح، ل، م» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 3
39 واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد لغوی در قرآن کریم (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
2 بررسی عنصر شخصیت در داستان های قرآنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
3 وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در قوانین جزایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی