عباس اقبالی

 عباس اقبالی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران

عباس اقبالی

Abass Eghbali

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 1
2 تحلیل چند انگاره در نهج البالغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 12
3 تحلیل عناصر تصویر هنری در آیات مربوط به حیات بعد از مرگ (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 2، شماره: 4
4 تصویر های شنیداری در معلقات سبع (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 1، شماره: 1
5 جمله های حالیه بدون واو در ترجمه های فارسی کهن و معاصر قرآن کریم ؛ نقد و بررسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 11
6 زبان کاوی چکامه طلایی سید حمیری بر اساس نقد فرمالیستی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 4، شماره: 3
7 نقد ترجمه محمد الفراتی از اشعار حافظ (بررسی موردی دو غزل 454 و 486) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 47، شماره: 4
8 نگاهی به ترجمه مجاز مرسل در قرآن کریم با بررسی موردی ترجمه آیتی، الهی، فولادوند و خرمشاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 3، شماره: 7
9 واکاوی ادب دعا با تاکید بر لایه های آوایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 2، شماره: 6
10 واکاوی حدیث غدیر از منظر سبک شناسی با تاکید بر سطح آوایی و تکرار (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 4، شماره: 16
11 واکاوی سبک شناسانه سوره مبارکه فجر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای ادب عربی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد لغوی در قرآن کریم (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
2 بررسی عنصر شخصیت در داستان های قرآنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
3 وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در قوانین جزایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی