دکتر حمیدرضا پوررضا

دکتر حمیدرضا پوررضا گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر حمیدرضا پوررضا

Dr. Hamid Reza Pourreza

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Fast, Robust, Automatic Blink Detector (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 4
2 Automatic Detection of Microaneurysms in Color Fundus Images using a Local Radon Transform Method (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
3 آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 1، شماره: 1
4 آموخته هایی از همه گیری کووید-۱۹ در برنامه ریزی آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 22، شماره: 87
5 آنالیز آماری بافت تصاویر خرابی روسازی آسفالتی بر پایه ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 30، شماره: 111
6 اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 1
7 Designing Optimized Scheduling QoS-Aware RPL for Sensor- Based Smart Grid Communication Network (دریافت مقاله) مجله مهندسی کامپیوتر و دانش دوره: 1، شماره: 1
8 Detection of Blood Vessels in Color Fundus Images using a Local Radon Transform (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 3
9 Quality Assessment Based Coded Apertures for DefocusDeblurring (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 4، شماره: 2
10 Sensory evaluation of the color of mutton by computer vision system (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
11 بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 30، شماره: 2
12 تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
13 تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
14 طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
15 مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel algorithm for linear feature detection in images (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
2 A novel iris recognition method with multi-class support vector data description classifier (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
3 An Iterative Geometrical Noise Cancellation Approach to Closed-form Camera Pose Estimation (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 ارزیابی کیفی بذر گندم با استفاده از ویژگی های مورفولوژیک و آنالیز تصاویر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 استخراج سطح مقاطع عروق لایه ی کروئید در تصاویرEDI-OCT با استفاده از کانتورهای فعال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
6 استفاده از متد Retinex جهت بهبود قطعه بندی رگ های خوبی در تصاویر شبکیه چشم (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
7 الگوریتم کلاس بندی وفقی تفاضل پیکسلها، برای بکارگیری در تخمین حرکت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 Camera Pose Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points and its Application in Virtual Advertisement Insertion (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
9 Depth Estimation from a Single Defocused Image Using No Reference Image Quality Assessment Metrics (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران
10 Event Detection and Automatic Summarization in Soccer Video (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
11 Eye Detection in Color Images (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
12 Offline Handwritten Signature Identification and Verification Using Contourlet Transform and Support Vector Machine (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
13 Offline Handwritten Signature Identification using Grid Gabor Features and Support Vector Machine (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 Retinal Vessel Segmentation Using Color Image Morphology and Local Binary Patterns (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
15 Retinal Vessel Tortuosity Evaluation via Circular Hough Transform (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
16 The Study and Analysis of Effective Parameters on Camera Pose Estimation Process for Virtual Studio (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 Vessel detection in retinal images using Radon transform and genetic algorithm (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
18 بهبود تفکیک رگ های خونی در تصاویر شبکیه با استفاده از متد Retinex (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
19 بهبود تفکیک شریان و ورید در تصاویر شبکیه چشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
20 بهبود و تسریع شناسایی چهره با استفاده از فاصله همسایگی فراکتالی همراه با استخراج فازی لبه تصویر (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
21 تایید امضای دستنویس برون خطی با استفاده از موجک Gabor (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 ترفیع تصویر دوبعدی به سه بعدی در حوزه جهت برای استخراج رگ های خونی شبکیه چشم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
23 تشخیص ارقام دستنویس فارسی به روش جدید فازی بهینه شده با الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
24 تشخیص پوست براساس یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
25 تقطیع تصاویر با استفاده از تخمین مولتی فرکتال ، آنتروپی و خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
26 جداسازی تصاویر ترکیبی غیرخطی مبتنی بر روش ICA غیرخطی (MISEP) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
27 جداسازی تصاویر ترکیبی غیرخطی مبتنی بر روشICAغیرخطی (MISEP) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
28 حذف مو از تصاویر ملانوما با استفاده از تبدیل هاف تصادفی و منحنی بزیئر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
29 دسته بندی گوجه فرنگی با استفاده از MLP، SVM و LVQ (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
30 راهکاربرپایه محاسبات نرم برای شناسایی اگزودیت ها ماده مترشحه درتصاویرشبکیه چشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
31 ردیابی سه بعدی اشیایی صلب به کمک یک دوربین و بررسی اثر عوامل خطا (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
32 رله میکروپروسسوری حفاظت ترانسفورماتور قدرت سه فازه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
33 روش تشخیص و شناسایی عدد از تصاویر گوناگون به کمک سیستم فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
34 سیستم شناسایی دیداری- شنیداری گفتار برپایه مدل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
35 سیستم های تحلیل معنایی ویدیو ازدیدگاه کاربردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
36 شناسایی امضای دستنویس ایستا با استفاده از موجک Gabor (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
37 شناسایی امضای دستنویس با استفاده از موجک Gabo (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
38 شناسایی علایم ایستای دست با استفاده از ویژگی های مبتنی بر نمایش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
39 شناسایی مو در تصاویر ملانوما با استفاده از تبدیل رادون مبتنی بر هاف تصادفی و منحنی بزییر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
40 طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
41 طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی وشمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
42 طراحی یک سیستم هوشمند خودکار به منظور شناسایی و طبقه بندی اختلالات کیفیت توان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
43 فشرده سازی تصاویر شبکیه با استفاده از روش بازنمایی تنک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
44 کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Annealing (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
45 کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
46 لبه یابی تصاویر رنگی به روش برداری درفضای رنگ YUV (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
47 مروری بر تکنولوژی های ارزیابی خودکار خرابی های روسازی بر پایه سیگنال های دوبعدی و سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
48 یک سیستم آشکارسازی خودرو مقاوم در برابر تغییرات نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات