محمدرضا آهنچیان

 محمدرضا آهنچیان دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا آهنچیان

Mohamad Reza Ahanchian

دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرمان شهرگرایی و تحول آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 1
2 ارایه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 2
3 ارتباط سبک تصمیم گیری و یادگیری خود راهبر در دانشجویان هوشبری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
5 تاثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
6 در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 2
7 رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
8 ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
9 سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
10 سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
11 سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 2
12 نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه ای وپیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 7
13 نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشبینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان: مطالعه تطبیقی دانشگاههای دولتی با دانشگاههای غیردولتی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
14 نقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخ صهای رهبری تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 26
15 نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان ایرانی و آمریکایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 62
16 وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
2 ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
3 ارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزشگروهی (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
4 ارزیابی دانشگاه ها بر مقیاس نظام های رتبه بندی جهانی با رویکرد EFQM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
5 انتقال یادگیری از محیط آموزش به محل کار در سازمانها و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
6 بررسی ارتباط بین انجام پژوهش کاربردی و بنیادی با رشد علمی و پژوهشی اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران
7 بررسی وضعیت مطلوب نیاز سنجی آموزشی مدیران (با رویکرد نیاز سنجی تخصصی در اثر بخشی آموزش های سازمانی) (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
8 برنامه توسعه فردی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
9 بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
10 بهره وری و مسئله اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
11 بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
12 تبیین تحلیل عملکرد کارشناسان ناپیوسته اتاق عمل بر اساس برنامه آموزش دانشگاهی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
13 تبیین فرایند کسب دانش در آموزش پرستاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
14 تحلیل گسست درآمایش آموزش عالی و سیاست های توسعه علم و فناوری کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
15 تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
16 تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
17 دا مهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
18 درسهایی برای طراحی و اجرای برنامه توسعه آموزش:مرور تجربه های آمایش آموزش عالی ایران 1390-1389 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
19 سنجش میزان آمادگی سرمایه انسانی شرکت برق منطقه ای خراسان و تدوین برنامه توسعه ای برای آنان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
20 سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
21 شناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پروری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
22 شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
23 شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
24 شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر برنامه ریزی نیروی انسانی پس از بحران های طبیعی بزرگ: مطالعه موردی: زلزله 1382 شهر بم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
25 ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
26 فاصله قدرت و نقش آفرینی رهبری آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
27 فراصدایی مدرن و پیامدهای حکومت مندی مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
28 فرهنگ سکوت: دژ پنهان در برابر دموکراسی در مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
29 کاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
30 کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزشهای مبتنی بر وب سازمانها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
31 نشانه ها و پیامدهای مدرنیت در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
32 نقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
33 نقش توسعه حرفهای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
34 نقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
35 نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه : راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
36 واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم