رضا اکبریان

 رضا اکبریان عضو هیئت تحریریه و سردبیر

رضا اکبریان

Reza Akbarian

عضو هیئت تحریریه و سردبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد مسئله کمال نفس ناطقه در فلسفه ابن سینا و تحلیل انتقادی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 23، شماره: 62
2 اخبار از معدوم از منظر ویلیامسون و ملاصدرا و پاسخ به چالش دیدگاه آنها در چهارچوب نظریه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 2
3 اصالت وجود؛ مسیله ای بدیهی یا نظری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 23
4 بخت و اتفاق از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 11، شماره: 38
5 بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در باب سلوک عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 2
7 بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 42، شماره: 2
8 بررسی سرمایه گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی نسبت میان حرکت اشتدادی جوهری و حرکت یکنواخت در فضا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 13
10 بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
11 بررسی و نقد نظریه حذف گرایی ماده باور (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 3، شماره: 2
12 برنامه مرابحه کالایی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 7، شماره: 13
13 برهان صدیقین درفلسفه ملاصدرا و مقایسه آن با برهان وجودی آنسلم و دکارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 1، شماره: 2
14 تاثیر آزادسازی اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ایران 1350-1382 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 29
15 تبیین نظریه اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 40
16 تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 44
17 تحلیل منطقی برهان صدیقین علامه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
18 تحلیلی مفهومی از روش تبیین و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
19 تشابه یا تشکیک مفهوم وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن سینا در مسیله معنای وجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 46
20 تعابیر متفاوت ازماهیت نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 4، شماره: 8
21 تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا: بررسی تاثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 16، شماره: 47
22 رساله الطیر ابن سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 56
23 سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
24 سیر برهان صدیقین و تحول خداشناسی فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 1، شماره: 3
25 محرک نامتحرک بر اساس کتاب لامبدا با تکیه بر تفاسیر ثامسطیوس، ابن سینا، ابن رشد و آکوییناس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 13، شماره: 41
26 محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 45
27 معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 2
28 معناشناسی علم الهی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
29 نظریه اعتبار تفسیر در اندیشه علامه طباطبایی مقدمه ای بر فلسفه الهی اسلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 1
30 نقد مبنای مابعدالطبیعی خودگرایی اخلاقی برمبنای تشخصاز نگاه صدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 4
31 نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A STRATEGIC MODEL IN USING MOBILE BANKING IN IRAN (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه
2 اثر شوک ها و نوسانات قیمت نفت بر آزاد سازی تجاری در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری
3 ارائه مدلی برا ی مدیران بانک ها در بهره برداری از فرصت های استراتژیک بانکداری با تلفن همراه(بانکداری سیار) (موردکاوی: بانک ملی ایران- اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
4 ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر پذیرش پرداخت های سیار (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک صادرات شهر زاهدان) (دریافت مقاله) کنگره موبایل ایران
5 ارائه مدلی جهت توسعه مدیریت دانش به کمک فناوری اطلاعات در سازمان (مطالعه موردی :مدیریت دانش حاصل از طرح های تحقیقاتی دانشجویان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
6 ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب سیستم های پرداخت الکترونیکی از سوی مشتریان (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 استفاده از راهکار بازاریابی محتوایی و فاکتورهای SEO جهت توسعه فرصتهای بازاریابی الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
8 Establishment Framework of Mobile Marketing in Iran (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر امنیت ECDC2013
9 بازاریابی هوشمند اینترنتی با استفاده از وب کاوی(Web Mining) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
10 بررسی ثبات ساختاری مصرف نفت، مصرف ذغال سنگ، مصرف گاز و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری
11 تبلیغات موبایل و عوامل موفقیت آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران
12 تحقق خودآگاهی: مقایسه دیدگاه اوولیو و گاردنر و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 تعیین مدل شاخص رضایت مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
14 داده کاوی و تحلیل سبد بازار با استفاده از الگوریتم قوانین وابستگی با شیوه نوین بسته بندی پیمانه ای (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 راهکار های عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی و تطبیق معیار های اقتصاد مقاومتی با نظام اقتصادی فعلی(با رویکرد جدید) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
16 طراحی یک مدل قابل قبول توسعه تجارت اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
17 مدیریت ارتباط با مشتری و مدلی برای ایجاد آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
18 ملاحظاتی در مبادی نظری تدوین و نگارش تاریخ فلسفه در دوره اسلامی (دریافت مقاله) همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان
19 نقش زیرساخت های اقتصادی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
20 نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (نقشها، تجربه های موفق، مدلسازی) مطالعه موردی صنایع الکترونیک شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
21 نقش فناوری شناسایی امواج رادیویی در تجارت الکترونیک بین بنگاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار